Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler

Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler

Sağlıkla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler ansiklopedide yer almaktadır.

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlenmesinin yanı sıra özürlülerle ilgili derecelendirme, sınıflandırma ve tanımlama gereksinimi duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirme ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin …

Oku »

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik, optisyenlik ile ilgili bireylerin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla 18 Ocak 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi, optisyenlik müesseselerinin açılışı, faaliyetleri, sahip olmaları gereken şartlar, optisyenlik müessesesinin denetimi, tanıtım ve reklamları, tutulacak defterlere dair usûl ve esasların …

Oku »

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği, kanser bildirimi ve kanser kayıt merkezlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 03 Haziran 2015 tarihinde Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; Türkiye genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi ile kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, …

Oku »

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi – TKÇS; tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaşma olarak 21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmiştir. TKÇS görüşmeleri esnasında dünyanın en önemli tütün üreten ve gelir elde eden ülkelerinden biri olan Türkiye, buna rağmen vatandaşlarının sağlığının her şeyden önemli olduğunun bilinci …

Oku »

Ulusal Tütün Kontrol Programı

Ulusal Tütün Kontrol Programı

Ulusal Tütün Kontrol Programı, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan zararlı etkileri konusunda halkın eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 2006 yılında Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Tütün tüketiminin sağlık ve ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla uygulanan tütün kontrol politikalarına dünya genelinde Dünya …

Oku »

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, korunmak ve mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanarak Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaları ile …

Oku »

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri alınan sürücülere davranışlarını geliştirme eğitimi verilmesi, eğitimi veren birimlerin açılması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 14 Eylül 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi veren birimleri …

Oku »

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla 03 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili …

Oku »

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı bağlı toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması, organizasyonu ve görevleri ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 05 Ocak 2015 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimlerin fiziki ve teknik yapısı, görev ve …

Oku »

Optisyenlik Hakkında Kanun

Optisyenlik Hakkında Kanun, optisyenlik ile ilgili toplumun ve bireylerin sağlığını korumak amacıyla 2004 yılından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun amacı doğrultusunda; optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve/veya esaslar belirtilmiştir. Bununla birlikte optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile …

Oku »

Organ ve Doku Alınması Saklanması Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

Organ ve Doku Alınması Saklanması Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun; tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hükümlerinin belirlenmesi amacıyla 03 Haziran 1979 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özellikle kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, insan organizmasını oluşturan her türlü organ ve …

Oku »

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerleri ile çalışanlarına …

Oku »

Uluslararası Sağlık Tüzüğü

Uluslararası Sağlık Tüzüğü

Uluslararası Sağlık Tüzüğü – UST, Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Kurulu tarafından 25 Temmuz 1969 tarihinde kabul edilmiştir. Tüzük, Dördüncü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1951 yılında kabul edilen Uluslararası Hıfzıssıhha Tüzüklerinin sonrasında gerçekleşmiştir. DSO Üye Devletleri için yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Tüzüğü veya UST; hastalıkların uluslararası yayılımını engellemek için tasarlanmıştır. Daha …

Oku »

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik; uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, bilimsel araştırmaların usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 13 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacına uygun olarak; insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul …

Oku »

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği; piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla 15 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelik; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, İn Vitro – Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ile Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamına giren …

Oku »

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği; hijyen eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amacıyla 5 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; özellikle gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği …

Oku »

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması için 01 Ağurtos 1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık hizmeti verilen tüm kurum ve kuruluşlarda hukuki metinlerde kabul edilen hasta haklarını göstermek amacıyla hazırlanan Yönetmelik; insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde …

Oku »

Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği; homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamaları belirlemek amacıyla 24 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 14 Mayıs 1928 tarihli İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu; 7 Mayıs 1987 tarihli Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; 15 Temmuz 2018 tarihli ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve …

Oku »

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği; ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluşları ile ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının tıbbi ve teknik donanım özellikleri, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 07 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, özellikle 11 …

Oku »

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği; biyosidal ürünlerin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 31 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 – 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508inci maddesi; 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı – 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Bakanlık …

Oku »

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik; diyaliz hizmeti ile ilgili faaliyetlerin usul ve esasları belirlemesi amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik amacı doğrultusunda; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamaları, açılmaları, faaliyetleri, denetlenmeleri, reuse, …

Oku »

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Özel Hastaneler Yönetmeliği; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak amacıyla 27 Mart 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik amacı doğrultusunda, tüm özel hastanelerin tesis, hizmet, personel standartlarının tespit edilmesi başta olmak üzere; sınıflandırılması, sınıflarının değiştirilmesi, teşkilatlandırılması, açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları, denetlenmelerine ilişkin diğer usûl ve esasları düzenlemektir. …

Oku »

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik; 20 Şubat 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı Erişkinler İçin Engellilik, Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun; alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi, yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelikte özellikle engellilerle ilgili derecelendirme, …

Oku »

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik; 26 Eylül 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; sürücü adayları ve sürücülerde aranan sağlık şartları ile muayenelerine dair …

Oku »

Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği; 11 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özellikle TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel, öğrenci ve adaylarını kapsamakta olup; TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini …

Oku »

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği; 25 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; ruhsatlı veya izinli beşeri tıbbi ürünlerin kişilerin sağlığı ve güvenliği açısından doğru kullanılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, amacı doğrultusunda; ambalaj bilgileri ve kullanma talimatında bulunması gereken bilgiler ile hatalı, sahte …

Oku »

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği; 7 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özellikle Yönetmelik amacı doğrultusunda; vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi cihazların taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve ek olarak kullanımı sırasında; hastalar, uygulayıcılar, kullanıcıların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkması muhtemel tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla; tasarımı, …

Oku »

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör belirlenmesi amacıyla 24 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, özellikle kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve sağlık amaçlı tesislerin; nitelik ve niceliklerin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve …

Oku »

Kozmetik Kanunu

Kozmetik Kanunu

Kozmetik Kanunu; kozmetik ürünlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde topluma ulaşmasını sağlamak amacıyla 30 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun amacı doğrultusunda, kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesinin öncesinde bildirimde bulunulması ile; aynı zamanda piyasa gözetim, denetiminin yapılması ve üretim yerlerinin denetimi konusunda esaslar belirlenmiştir. Kozmetik Kanunu, insan …

Oku »

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, beşeri tıbbi ürünlere ilişkin uygulamaları sağlamak amacıyla; 19 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin etkinlik ve güvenilirliğine ek olarak, gerekli kaliteye sahip olmalarını sağlamak amacıyla; ruhsatlandırma işlemlerindeki usul ve esaslar ile aynı zamanda ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlere ilişkin uygulamaları …

Oku »

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği; tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken özellikleri belirlemek için 07 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bunun yanında medikal cihazlar ile aksesuarlarının kullanımına yer verilmiştir. Aynı zamanda tıbbi cihaz ile aksesuarlarının kullanımı sırasında …

Oku »

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği; Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak 24 Kasım 2004 tarihinde hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır. Yönetmelikte çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik …

Oku »

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği; Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, 11 Mayıs 2000 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere sağlık hizmeti sunan ve ilgili olan; tüm kurum ve kuruluşların uymakla yükümlü oldukları esasları belirlemektedir. Bu …

Oku »

Kozmetik Yönetmeliği

Kozmetik Yönetmeliği

Kozmetik Yönetmeliği; Kozmetik Kanunu, Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının Konsey Direktifleri ile Komisyon Kararının ilgili maddelerine dayanılarak 23 Mayıs 2005 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmamasının yanında sağlığa zarar vermeyecek şekilde anlaşılabilir bilgilerle tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Yönetmeliğin amaçları arasında sahip olmaları gereken teknik nitelikler; ambalaj …

Oku »

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği; Devlet Memurları Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanunu ve Polis Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak 3 Ocak 2018 tarihinde hazırlanarak Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamaların yanı sıra; Emniyet …

Oku »

Hemşirelik Yönetmeliği

Hemşirelik Yönetmeliği

Hemşirelik Yönetmeliği, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanları, pozisyonları ve eğitim durumlarına göre; görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla 8 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hemşirelik Yönetmeliği, 25 Şubat 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olup; …

Oku »

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği; ağız, diş ve çene–yüz protezleri ile birlikte ortodontik parçalardan meydana gelen alet, cihaz ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemesinin yanı sıra; bu laboratuvarları açan kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerinin uymakla zorunlu oldukları kuralları göstermek amacıyla 07 …

Oku »

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 24 Nisan 1930 tarihinde mecliste kabul edilerek, 6 Mayıs 1930 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun aradan geçen zaman içinde kısmi olarak değişikliklere uğramıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun gerekçesi, Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine “Umumî hıfzıssıhha kanunu esbabı mucibe lâyihası” adıyla 17 Nisan 1929 tarihinde sunulmuştur. …

Oku »

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, öğrenciler ile birlikte aday ve askerlik göreviyle yükümlü vatandaşların uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla 12 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği amacı; TSK mensubu olan askeri, sivil …

Oku »

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği; toplumu oluşturan bireylerin sağlık bilinci ve davranışlarını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilmek amacıyla 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; toplumu oluşturan kişilerin sağlığa yönelik bilinç ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir …

Oku »

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte olay/vaka tanımları, iletişim ağı yapısı, ihbar ve bildirim sisteminin oluşturulması amacıyla 30 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenerek Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yönetmelik, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik verilerin toplanması, yönetilmesi, analiz edilmesi ve …

Oku »

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; sağlık hizmetleriyle ilgili olarak temel esasları düzenlemek amacıyla 7 Mayıs 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar; sağlık kurum ve …

Oku »

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik; yürütülen süreç ve uygulamalarda ilgili esasları düzenleme amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378 inci maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı‘nın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile buna bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen …

Oku »

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, sağlık hizmetlerinin Türkiye genelinde etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için; görev yapan sağlık hizmetleri personellerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek için hazırlanmıştır. Yönetmelik; taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsamakta …

Oku »

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği; organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile ilgili olarak 29 Mayıs 1979 tarihinde hazırlanmıştır. Yönetmelikte, doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatını sürdürmesine yönelik hizmetleri olan; organ ve doku nakli merkezleri, organ ve doku kaynağı merkezleri ve doku tipleme laboratuvarlarının …

Oku »

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği amacı doğrultusunda; tıbbi laboratuvarların planlanma, ruhsatlandırma, açılması ile birlikte faaliyet alanlarının düzenlenmeleri, sınıflandırılmaları, izlenmeleri, denetlenmeleri ve faaliyetlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, devlet ve vakıf üniversiteleri, başta olmak üzere; kamu kurum …

Oku »

Sağlık Hizmeti Basamakları

basamaklı sağlık hizmeti nedir

Sağlık Hizmeti Basamakları; koruyucu, tedavi ile aynı zamanda rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. İlk önce Sağlık hizmet sunucularının hizmet sunumu bakımından basamağının belirlenmesi Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 70’inci maddesinde yer alan; özellikle “Hizmet Basamakları …

Oku »

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği; biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan ve laboratuvar ya da yapay koşullarda (in vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazları ve aksesuarlarının temel gerekleri belirlemek ve cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında; hastalar, uygulayıcılar, kullanıcılar ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlike ve sorunlara …

Oku »

Sağlıkta Reklam

Sağlıkta Reklam

Sağlıkta Reklam yapmak kesinlikle yasaktır. İlanlarla yapılabilecek bilgilendirmeler için ise belli sınırlılıklar getirilmiştir. Anayasa‘da “devletin temel amaç ve görevleri” arasında olan sağlık hizmetleri; sosyal adalete uygun bir şekilde kamusal bir hak olarak ifa edilme­ktedir. Sağlık hakkı, insan haklarının bir parçası olarak; kişinin diğer hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, yaşama hakkının varlığına, …

Oku »

Hekim Hak ve Yükümlülükleri

Hekim Hak ve Yükümlülükleri

Hekim Hak ve Yükümlülükleri kapsamında; hekim ile hasta arasındaki ilişkisi süreçlerinde ve işiyle alakalı diğer süreçlerde hekimler, hukuken korunan çeşitli haklara sahiptirler. Hekimlerin Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı Hekimler, ağır mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkına sahiptirler. Tıp fakültelerindeki …

Oku »