Ana Sayfa / Hipokratist – Sağlık Ansiklopedisi

Hipokratist – Sağlık Ansiklopedisi

Hipokratist Sağlık Ansiklopedisi; hastalıklar ve genel sağlıkla ilgili tıp sektöründe hizmet eden tıp bilim insanlarına ilişkin biyografileri. Dünyadan ve Türkiye’den; tıp fakültelerini, hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri tıp ve sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, tıbbi vakıf ve dernekleri, tıp kitaplarını, tıp dergilerini, uluslararası ve ulusal kongreleri, tıp felsefesi ve tıp sosyolojisine ait kavramları ile tıp müzeleri, tıp sendikalarını çalışma alanı olarak benimsemektedir.

Üniversitelerin sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik fakülteleri ile tıp ve sağlık fakültelerinde görev alarak hizmet eden; akademisyenler, doktorlar, sağlık meslekleri ve personelleri. Sağlıkta tıp teknolojisi ve modern tıbbın gelişmesini sağlayan; işitme cihazı merkezleri medikal firmalar ile satış yaptığı medikal cihazları, ecza depoları, ilaç firmalarının, doğrudan ve dolaylı olarak topluma sunulan  ilaçlarının yer aldığı; önemli hastalıkların ve hastaların incelenmesinde, buna bağlı modern tıbbın yeni buluşları; tüm tanı ve tedavi hizmeti sunan görüntüleme ve  laboratuvarlar merkezleri, sağlık ve medikal kuruluşlar Hipokratist Sağlık Ansiklopedisi‘nde yer almaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de tıp bilimine yön veren tıp ve sağlıkla ilgili olarak mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, yayınlar, icat ve buluşların yer aldığı detaylar ile beraber; sağlıkta özel günler ve haftaların tarihsel süreci tüm detayları ile birlikte Sağlık Ansiklopedisi‘nde yer almaktadır.

Tıbbın tarihsel kaynakları olan; şifahaneler ile birlikte buna bağlı geçmişten günümüze gelen tamamlayıcı tıp uygulamaları, bitkisel ürünler ve alternatif tedavi metodları Sağlık Ansiklopedisi‘nde yer almaktadır.

Tıp bilimine yön veren; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği (EU), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu (UNDRO) Kızıl Haç (RED CROSS) ile birlikte ulusal sağlık kurumları olan Sağlık Bakanlığı, Kızılay başta olmak üzere diğer sağlık kurumlarının oluşturduğu; yerel ve evrensel sağlık normları ve kavramlarını benimseyen vakıf ve dernekler Hipokratist Sağlık Ansiklopedisi‘nde yer almaktadır.

Hipokratist – Sağlık Ansiklopedisi

Hipokratist - Sağlık Ansiklopedisi