Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik, optisyenlik ile ilgili bireylerin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla 18 Ocak 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi, optisyenlik müesseselerinin açılışı, faaliyetleri, sahip olmaları gereken şartlar, optisyenlik müessesesinin denetimi, tanıtım ve reklamları, tutulacak defterlere dair usûl ve esasların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik, özellikle optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile optisyenlik müesseselerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.

Yönetmelik, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu ve 30479 sayılı 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Optisyenlik Mesleğini İcra Yetkisi ve Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi

 • Optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olanlar
 • Optisyenlik müessesesi açmaya yetkili olanlar
 • Ruhsatname başvurusu ve belgeler
 • Başvurunun değerlendirilmesi
 • Müessesenin nakli ve devri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Optisyenlik Müessesesinin Fizik ve Diğer Şartları ile Müessese Açılamayacak Yerler ve Tabela

 • Müessesenin Fiziki ve Diğer Şartları
 • Müessese Açılamayacak Yerler
 • Müessese İsmi ve Tabelası

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesul Müdür ve Diğer Personel

 • Mesul Müdür
 • Mesul Müdürün Kısa Süreli Ayrılması
 • Geçici Mesul Müdür Tayinini Gerektiren Haller
 • Mesul Müdürün Değişmesi
 • Diğer Personel

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Sistemi ve Defterler

 • Kayıt Sistemi
 • Reçete Kayıt Defteri
 • Kabul Edilmeyecek Reçeteler
 • Teftiş ve Denetim Defteri
 • Defterlerin Saklanması

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Diğer Son Hükümler

 • İl Müdürlüğünün Sorumlulukları
 • Tanıtım ve Reklam
 • Yasaklar ve İstisnai Hükümler
 • Denetim
 • Yaptırımlar
 • Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
 • Geçiş Hükmü
 • Yürürlük
 • Yürütme
 • Diğer Ek Maddeler

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK omhy-7.5.19311

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık …

Bir yanıt yazın