Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlenmesinin yanı sıra özürlülerle ilgili derecelendirme, sınıflandırma ve tanımlama gereksinimi duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirme ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanarak 30 Mart 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanrak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak amacıyla istenilen özürlü sağlık kurulu raporları ile özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumları ve özürlüler ile ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklara verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetmelik; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğinde geçen; ağır özürlü, balthazard formülü, özürlü, özürlü sağlık kurulu, özürlü sağlık kurulu raporu ve özürlülük sınıflandırmasını ifade etmektedir.

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Özürlülük Sınıflandırması

 • Özürlülük sınıflandırması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları

 • Özürlü sağlık kurulunun teşkili
 • Yetkili sağlık kurumları
 • Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi
 • Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması
 • Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz
 • Birden fazla özür durumunun bulunması
 • Kurul kararlarının kaydı
 • Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi
 • Özürlü sağlık kurulu raporunun onaylanması ve verilişi
 • Vergi indirimine esas raporlar
 • 5233 sayılı Kanun kapsamında verilecek raporlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 • Atıflar
 • Kazanılmış haklar
 • Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 • Yürürlük
 • Yürütme

Ekleri için tıklayınız.

OOSEVSKRHY

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık …

Bir yanıt yazın