Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği; ağız, diş ve çeneyüz protezleri ile birlikte ortodontik parçalardan meydana gelen alet, cihaz ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemesinin yanı sıra; bu laboratuvarları açan kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerinin uymakla zorunlu oldukları kuralları göstermek amacıyla 07 Aralık 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelikte geçen; ilgili kanunlarla ve Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüklerinin yanı sıra ağız, diş ve çeneyüz protezleri ile ortodontik parçalardan meydana gelen alet ve cihazlarla birlikte üretildiği ve gerektiğinde tamirlerinin yapıldığı diş protez laboratuvarları, sorumlusu olarak görevlendirilen diş hekimi veya diş protez teknisyenleri ile beraber diş hekimliği, diş protez teknisyenliği meslek mensupları ile valilik tarafından düzenlenen izin belgesini ifade etmektedir.

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Laboratuvarlar, bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen; kamu ve özel hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hekimi ve diş protez teknisyeni olan şirketler tarafından açılabilmektedir. Diş hekimleri; özellikle kendi klinik hastalarının protezlerini yapmak şartıyla diş protez teknisyeni istihdam etmeden asgari araç ve gereçleri bulundurmakta zorunludur. Laboratuvar işleri yapabilmesi, kendi klinik hastaları dışında olan hastaların; protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla laboratuvar sorumlusu olarak diş protez teknisyenini istihdam etmek için laboratuvar açabilmektedir. Kamu ve özel sağlık kuruluşları bünyesinde açılan laboratuvarlarda; diş protez teknisyeni veya diş hekimi sorumluluğunda hizmet yürütmesinin yanında yönetmelik hükümlerine uygunlukları aranmaktadır. Bu şekilde açılacak laboratuvarlara ayrıca ruhsat düzenlenmemektedir.

Müstakil laboratuvar açacaklar; bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla; Yönetmelikte belirtilen diş protez laboratuvarı başvurusunda; laboratuvarın hangi türleri kapsayacağını açıkça belirten bir dilekçe ile bulunduğu yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak yapılabilmektedir.

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği için tıklayınız.

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

DPLY

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri …

Bir yanıt yazın