Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri alınan sürücülere davranışlarını geliştirme eğitimi verilmesi, eğitimi veren birimlerin açılması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 14 Eylül 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi veren birimleri ile diğer faaliyetleri, eğitim verenleri ve görenleri kapsamaktadır. Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili diğer maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim birimleri, özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen il sağlık müdürlüğü bünyelerinde kurulmaktadır. Eğitim biriminde görev alan eğitimcilerin, il sağlık müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda bulunmaması halinde, sertifikalı olmak şartıyla diğer resmi kurum ve kuruluşlardan görevlendirilebilmektedir. Dolayısıyla eğitim biriminde görevlendirilen eğitimciler İl içinde Valilik, İl dışında Sağlık Bakanlığı onayı ile görevlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen eğitim birimleri sorumluluk bölgesine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne veya Jandarma Genel Komutanlığına yazı ile bildirilmektedir.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi; psikiyatri uzmanları, pratisyen hekimler, psikologlar ve trafik eğitimcileri vermektedir. Eğitimci psikiyatri uzmanları, pratisyen hekimler ve psikologlar, Sağlık Bakanlığı tarafından eğitime tabi tutulmasının yanı sıra eğitimcilere sertifika verilmektedir.

Eğitim birimlerinin açılması ve eğitim programı düzenleme yetkisi verilebilmesi için eğitim programını interaktif olarak uygulamak amacıyla eğitim materyalleri ve cihazların kullanılabileceği şekilde düzenlenmiş toplantı salonu ile gerekli eğitim materyallerinin ve cihazlarının olması gerekmektedir.

Sürücülerdeki riskli davranışları belirlemek ve değiştirmek amacıyla eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca eğitime alınan sürücü sayısı eğitim seansı için yönetmelikte belirtilen şartlara göre yapılmaktadır. Eğitim programı süresi en az 24 saat olup, günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanmaktadır.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından eğitimciler tarafından başarılı görülen sürücülere, ilk üç ay içerisinde Eğitim Birimi tarafından izleme-değerlendirme görüşmesi yapmaktadır. Eğitimde başarısız görülen sürücüler yeniden eğitime alınmaktadır. Böylelikle izleme- değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilmektedir.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Birimlerinin Açılma Şartları ve Nitelikleri

 • Eğitim Birimlerinin Açılması
 • Eğitimcilerin Nitelikleri ve Eğitimleri
 • Eğitim Birimlerinin Nitelikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programı ve Süresi

 • Eğitim Programı
 • Eğitim Programı Süresi
 • İzleme-Değerlendirme Bölümü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Esasları

 • Eğitim Programına Başvuru
 • Eğitim Programına Devamsızlık
 • Eğitim Birimince Tutulacak Kayıtlar ve Düzenlenecek Belgeler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 • Düzenleme Yetkisi
 • Yürürlük
 • Yürütme
 • Diğer

veya

SDGE-Yönetmeliği-Pdf

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık …

Bir yanıt yazın