Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; sağlık hizmetleriyle ilgili olarak temel esasları düzenlemek amacıyla 7 Mayıs 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsamaktadır.

Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar; sağlık kurum ve kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti genelinde eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından, diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak planlanmakla birlikte; koordine edilmekte, mali yönden desteklenerek geliştirilmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın gerektiğinde hizmet satın alınarak kaliteli hizmet arzı ve verimlilik esas alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı uygun bulması durumunda, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık hizmeti görevi vermesinin yanı sıra; kurum ve kuruluşların tüm sağlık hizmetlerini denetlemektedir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin Türkiye genelinde dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması esas alınarak; sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak düzenlenmektedir. Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirmelerle birlikte; oto kontrol sistemi ile sağlık kuruluşlarının tespit edilen standart ve esaslar içinde hizmet vermesi sağlanmaktadır.

Türkiye’de yaşayan tüm herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin olarak hızlı bir şekilde yürütülmesi maksadı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulmasının yanı sıra e-Devlet uygulamalarına uygun olarak da elektronik ortamda oluşturulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelinin Türkiye genelinde dengeli dağılımını sağlamak için istihdam planlaması yapmasının yanı sıra; ihtiyaçlara uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyonu sağlamaktadır. Serbest ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personellerine hizmet içi eğitim yaptırarak; üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu için tıklayınız.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
SHTK

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri …

Bir yanıt yazın