Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği; Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak 24 Kasım 2004 tarihinde hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Yönetmelikte çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması ve bunun yanında; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları belirtilmektedir. Aile sağlığı merkezi ve bunun yanında eğitim aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranan; fiziki ve teknik şartları ile eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde görev alan asistan/araştırma görevlisi, eğitici ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelikte, meslek ilkeleri, iş tanımları, performans, hizmet kalite standartları ve bununla birlikte; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılan belgelerin şekli ve içeriğinin yanı sıra; diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği, kayıtların tutulması, çalışma, denetime ilişkin sair usul ve esasları belirtilmektedir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde geçen, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı G.Müdürlüğüne bağlı; Aile Hekimliği Kanunununun ilgili maddeleri üzerine hazırlanan birinci basamak sağlık hizmetleri, entegre sağlık hizmeti, yerinde sağlık hizmeti ve gezici sağlık hizmeti içinde yer alan hizmet bölgesi ve ayrıca eğitim kurumu olan eğitici, eğitim ve aile sağlığı merkezi ile toplum sağlığı merkezinde bulunan eğitim ve aile hekimliği birimi aile hekimi, aile sağlığı elemanı, asistan, hizmet grubu ve hizmet puanlarını ifade etmektedir.

Yönetmelikte geçen çalışma usul ve esasların aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları içinde yer alan; aile sağlığı merkezini yönetme, birlikte çalıştığı ekibi denetleme, hizmet içi eğitimler sağlama ve bununla birlikte; Sağlık Bakanlığı ve kurumları tarafından yürütülen sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp; kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunmaktadır.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

AHUY-Pdf

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, …

Bir cevap yazın