Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği; kendi eğitim içeriği içerisinde araştırmalar, kanıta dayalı ve klinik uygulamaları olan akademik ve bilimsel bir disiplin olarak birinci basamağa odaklı bir klinik uzmanlıktır.

Terminolojide Aile Hekimliği ve Genel Pratisyenlik birlikte ve aynı anlamda kullanılsa da; mezuniyet öncesi tıp eğitimini tamamlayan ve pratisyen hekim olmayıp en az üç yıl süreli birinci basamak uzmanlık eğitimi almış hekimler olarak tanımlanmaktadır.

Aile Hekimliğinin içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra; sağlık eğitimi verme, araştırmacı ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında üniversitelerin anabilim dallarında özgün uzmanlık eğitimi programları oluşturularak; uzmanlık eğitimi müfredatı tanımlanmıştır. Aile hekimliğinin uzmanlık eğitimleri 1985 yılından günümüze Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Tıp Fakülteleri Aile Hekimliği Anabilim Dallarında üç yıl süreli olarak verilmektedir. 2000’li yılların başından itibaren İstanbul Marmara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakülteleri başta olmak üzere bir çok anabilim dalı, uygulamakta oldukları uzmanlık eğitimi program ve müfredatını yayınlamıştır. 2004 yılında kurulan Türkiye Aile Hekimliği Yeterlik Kurulu ile birlikte yaygınlaşan müfredat oluşturma çalışmaları ulusal düzeyde bir aile hekimliği uzmanlık eğitimi müfredatı hazırlamış ve 2007 yılında yayınlanmıştır.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Aile Hekimliği Komisyonu 

Tıpta Uzmanlık KuruluUzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu” çalışmaları çerçevesinde; Aile Hekimliğinin disiplini için komisyon kurularak yasal düzenleme ile birlikte 2009 yılında oluşturulmuştur.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 23 Haziran 2010 tarihinde aldığı kararına kadar Aile Hekimliğinin uzmanlık eğitimlerinin tamamının rotasyon süreleri kısaltılarak; Aile Hekimliğinin disiplin ilke ve esaslarına uygun özgün öğretisine on sekiz aylık süre ayrılmıştır. Bu gelişme ile beraber uzmanlık eğitimi içeriğinin gözden geçirilerek yeni düzenlemeye uygun hale getirilmesi gereğini ortaya koymuştur.

Tıpta Uzmanlık Kurulu, Aile Hekimliğinin Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu 2011 yılının Ocak ayında Antalya’da yaparak çalışmalara başlamıştır. Komisyon ilk olarak aile hekimliğinin uzmanlık eğitimi zorunlu rotasyonlarını ve sürelerini belirleyerek Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunmuştur. Uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı oluşturma çalışmaları ülke çapında yapılmıştır. 2011 yılında müfredatın ilk sürümü tamamlanmıştır. Yeterlik Kurulu müfredat geliştirme çalışmalarını 2012 yılında uzmanlık eğitimi müfredatına ekleyerek güncelleyerek sürdürmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Viroloji

Tıbbi Viroloji; insan vücudunda virüslerin neden olduğu hastalıkların; laboratuvar tanısı ile yönetiminde yer alan, tıbbi …