Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji; kanserin tanısı – teşhisi, evresi ve tedavisi için cerrahi yöntemi kullanan bir bilim dalıdır.

Kanser tedavisinde en önemli tedavi şeklini uygulayan onkolojik cerrahi; kanserli olan doku ve organları çıkarmaya veya tümör boyutlarını küçültmeye yönelik bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde önemli rol almaktadır. Ayrıca kanser hastalığının neden olduğu ağrıların kontrolü; kansere bağlı semptomları ve/veya yan etkilerini yönetmeye yardımcı olmak için geçici olarak işe yarayabilecek palyatif ameliyatlar gerçekleştirmektedir. Kanser cerrahisinde hastanın ameliyat için uygun olup olmadığı; tümörün tipi, büyüklüğü, yeri, derecesi ve evresi gibi faktörler önem arz etmektedir. Ayrıca yaş, fiziksel uygunluk ve diğer tıbbi durumlar dahil, hastanın sağlığına ilişkin konulara bağlıdır. Sağlık göstergeleri incelenmesi ile birlikte; tümörün boyutu, bulunduğu yeri ve metastaz yapıp yapmadığına bağlı olarak değerlendirilmesinin ardından ameliyatlar açık, laparoskopik veya robotik cerrahi ile uygulanabilmektedir.

Kanseri teşhis edebilme ve aynı zamanda tümörü küçültebilmek için; evreleme, küratif, radikal, palyatif, destekleyici, rekonstrüktif ve önleyici profilaktik onkolojik cerrahinin tür ve formları kullanılmaktadır. Kanser yönetiminde cerrahi olarak; lazer, kriyocerrahi, elektrocerrahi, radyofrekans ablasyon, mohs, laparoskopik, torakoskopik, robotik cerrahi ve diğer ameliyat türleri uygulanmaktadır.

Yeni cerrahi teknikleri ile beraber tedavilerdeki gelişmeler; kanser merkezlerinin çoğalmasına ve beraberinde kanser tedavisinde onkolojik cerrahi alanını popüler hale getirmiştir. Farklı tipte minimal cerrahi aletlerin kullanımı; daha az kesi ve ağrı ile daha kısa iyileşme sürelerine geçilmiştir.

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji Uzmanlığı

Onkolojik cerrahi kanser yönetiminde; kemik iliği ile ilgili kanserlerin tedavisinde hematoloji onkolojisinden gelişen ilaçla tedavi anlamına gelen  farmakoterapi veya tıbbi onkoloji, radyolojiden gelişen radyasyon onkolojisine benzer aşamalarda gelişmiştir. Cerrahi Onkoloji Dernekleri ve onkoloji alanını tanıtmak isteyen cerrahlar; 2011 yılında Genel Cerrahi Onkoloji adı ile American Board of Surgery‘den uzmanlık kurulu sertifikası onaylanmıştır.

Türkiye’de onkolojik cerrahinin tanıtılması 1992 yılında itibaren Cerrahi Onkoloji Derneği‘nin öncülüğünde başlamıştır. Cerrahi Onkoloji, 15 Ocak 2010 tarihinde Antalya’da yapılan Müfredat Oluşturma Sistemi Çalıştayı çerçevesinde; TUKMOS Onkoloji Komisyonu tarafından program hazırlığına başlanılmıştır. Ayrıca müfredatın 1.0 versiyonu; 23 Ağustos 2011 tarihinde Ankara’da tamamlanmasının ardından 2.0 versiyonu 16 Nisan 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Türkiye’de Cerrahi Onkoloji Uzmanlık Eğitim süresi iki yıl olup; bir ay Jinekolojik Onkoloji, bir ay Radyasyon Onkolojisi, bir ay da Tıbbi Onkoloji rotasyonu yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencisi iki yıl süre sonunda uzmanlık sınavına girerek başarılı olması durumunda eğitim tamamlanmaktadır.

Cerrahi Onkoloji Uzmanlık Eğitimi tamamlanmasının ardından; kamu, üniversite ya da eğitim hastanelerinde görev alarak akademik kariyer ile vakıf veya özel hastanelerde mesleklerini yerine getirebilmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Anatomi

Anatomi

Anatomi; canlıların yapısı ve düzeni ile beraber bu anatomik yapıyı oluşturan organları incelemesini yapan anabilim …