Ana Sayfa / Tedaviler / Kanser Tedavisi

Kanser Tedavisi

Kanser Tedavisi için kullanılan yöntemler; başta cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerinin yanı sıra biyolojik tedavi, hormon tedavileri ve hedefe yönelik tedaviler kullanılmaktadır. Tedavi yöntemleri birlikte veya tek başına uygulanmakta olup; ilk uygulanan tedavi yöntemi genel olarak birinci basamak tedavi olarak tanımlanmaktadır.

Kanserde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Daha az sıklıkla hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik tedaviler kullanılır. Bu tedavi yöntemleri tek başına veya birlikte uygulanmaktadır. İlk uygulanan tedavi genellikle birinci basamak tedavi olarak bilinmektedir. Birinci basamak tedavinin sonrasında uygulanan tedavi adjuvan olarak adlandırılan koruyucu tedavilerdir. Ana tedavisi cerrahi olan tedavilerin tümör küçülterek ameliyat edilmesine uygun hale gelmesi için uygulanan tedavi yöntemi neoadjuvan olarak adlandırılan tedaviler olup; hormon, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi adı verilmektedir.

Bir çok deneysel tedavi yöntemi klinik çalışmalarla test edilmekte olup; kanser tedavisi günümüzde daha çok özel uzmanlık gerektirir hale gelmiştir. Kanser tedavisi genellikle medikal onkoloji uzmanları tarafından yönlendirilen bir ekiple yürütülmektedir. Tedavinin başlangıcında hedefler, süresi ve potansiyel olarak oluşabilecek yan etkiler ilgili uzman tarafından bilgilendirilmektedir.

Kanser Tedavisi

Kanser Tedavileri

Alternatif, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tedavileri

Geleneksel tedavi yöntemleri ile bilimsel olarak test edilmiş, etkili ve güvenli bulunan, tamamlayıcı tıp yöntemleri ile desteklenen, alternatif tıp ile kanıtlanmış tedavi ve ürünlerle beraber; doktor kontrol ve gözetiminde bazı yöntemler kanser tedavilerinde yardımcı olarak Sağlık Bakanlığının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğine uygun olarak uygulanmaktadır.

Biyolojik Tedavi

Biyolojik tedaviler immünoterapi olarak da bilinmekte olup; kansere karşı biyolojik ajanlar ile birlikte monoklonal antikor ve aşılar gibi özel tedavilerle vücut savunma mekanizmalarını harekete geçirmektedir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi, kanserli olan dokunun vücuttan çıkartılma işlemi olup; bir çok kanser türünde cerrahi tedavi uygulaması ilk yöntemlerden biri olarak fayda sağlamaktadır. Tanının biyopsi ile doğrulanması sonrasında evreleme, yan etkiler ve ağrı azaltılması için kullanılması ile birlikte; cerrahinin tipi ve tedavi öncesi genel sağlık durumuna bağlı olarak bir çoğunda tedavi edilebilir ağrılar yan etkileri arasında gösterilmektedir.

Evreleme

Evreleme, kanserin nerede yerleştiği, yayıldığı ya da hangi organları etkileyip etkilemediğinin tanımlanması ve tanı metodlarının kullanılması ile birlikte evreleme tamamlanarak hasta için en uygun olan tedavinin seçilebilmesi ve hastalığın seyrinin tahmin edilmesinde yardımcı olmaktadır.

Hedefe Yönelik Tedaviler

Hedefe yönelik tedaviler, kemoterapi ilaçlarının aksine sağlıklı olan hücreleri etkilemeden sadece ajanları direkt olarak kanser hücrelerindeki proteinlerle bağlanarak, çoğu deneysel ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılmakta olan uygulamadır.

Hormonal Tedavi

Hormonal tedavi vücuttaki hormon miktarının varlığını büyüyüp, geliştirerek değiştirmekte olup; meme, prostat kanseri ve üreme sistemi kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavinin potansiyel olarak yan etkileri bulunmakla birlikte; kullanılan ilacın yanı sıra erkek ve kadında değişiklik gösteren tedavinin tamamlanmasının ardından ortadan kalkmaktadır.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser olan hücreleri yok etme ya da kanserli hücrelerin büyümesini kontrol altına alarak antikanser ilaçlar kullanılarak hastalığı tedavi etme, hücrelerin çoğalmasını önleme veya yayılmasını yavaşlatarak hastalığı kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Kemoterapi uygulaması hastalığa bağlı şikayetleri ile beraber belirtileri ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artırmaktadır. Cerrahi ve radyoterapi uygulamaları sonrası hastalık nüksünü azaltma, öncesinde kullanıldığında lokal tedavileri kolaylaştırma amacıyla kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde tek başına da uygulanmakta olup hastalığın tipi ve yaygınlığına göre uygulama değişmektedir.

Palyatif Tedavi

Palyatif tedavi hastanın kendini mümkün olduğunca iyi hissetmesini sağlamak amacıyla; fiziksel, psikolojik ve kişinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak küratif tedavi ile aynı zamanda tedaviye bağlı diğer bulgularla birlikte psikolojik ve ruhsal rahatlama sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanserli hastalarda tek yöntem olarak uygulanmasının yanı sıra; cerrahi ve kemoterapi ile birlikte aynı anda veya ardışık olarak uygulanabilmektedir. Kanserli hastaların genel olarak %52’sinde tedavinin belli aşamalarında uygulanmakta olup; kanserli olan hücreleri yok etmesi ile birlikte tümörü küçültebilmek içinde kullanılmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon, periferik adı verilen çevresel ve santral sinir sisteminin hasar gördüğü durumlarda gerekli olan …

Bir yanıt yazın