Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler

Tıbbi Bölümler

Tıbbi Bölümler, tıp fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri, eczacılık fakülteleri, sağlık meslek yüksek okulları, diş hekimliği fakülteleri ve veterinerlik fakültelerinde; temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerinin öğretildiği ve sağlık bilimleri içerisindeki çeşitli bilim dallarından oluşan tüm bölümler ansiklopedide yer almaktadır. Tıbbi Bilimleri Bölümlerinde araştırmalar yapılan mezunları, tıp doktoru unvanı almaktadır.

Tıp fakülteleri bölümlerinde mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi ile uzman doktor, operatör doktor unvanları verilmektedir. Tıp Bilimleri Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilmektedir.

Hepatoloji

Hepatoloji

Hepatoloji; karaciğer, safra kesesi ve pankreas çalışmaları ve bozukluklarının yönetimi ile hastalıklarını araştıran tıp bilim dalıdır. Yunanca “hepatikos – karaciğer” ve “logia – çalışma” kelimelerinden karaciğer ve çalışma anlamında “Hepatologia – Hepatoloji” türemiştir. Hepatoloji; karaciğer, safra kesesi ve safra yolu ile pankreası etkileyen tüm hastalıkların araştırılması, önlenmesi, tanı, teşhis ve …

Oku »

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji; kanserin tanısı – teşhisi, evresi ve tedavisi için cerrahi yöntemi kullanan bir bilim dalıdır. Kanser tedavisinde en önemli tedavi şeklini uygulayan onkolojik cerrahi; kanserli olan doku ve organları çıkarmaya veya tümör boyutlarını küçültmeye yönelik bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde önemli rol almaktadır. Ayrıca kanser hastalığının neden olduğu ağrıların …

Oku »

İş ve Meslek Hastalıkları

İş ve Meslek Hastalıkları; bireylerin çalışma hayatı boyunca sağlığa zararlı olabilecek etkilerini tanımlamanın yanı sıra koruyucu önlemler geliştirme ve çalışmayı sürdürmesini sağlayacak tüm etkinliklerle ilgilenen bilim dalıdır. İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı alanında görev alacak uzman doktorlar; tıp fakültelerinin ilgili Anabilim Dalları ve Klinikleri, İş Sağlığı Birimi, İş …

Oku »

Ağız – Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; diş hekimliğinin baş-boyun sistemi içinde yer alan ağız, diş, çene ve yüz yapıları üzerinde travmatik, patolojik, doğumsal ya da enfeksiyona bağlı hastalık ve anomalilerin önlenme, tanı, tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayan bilim dalıdır. Ağız, diş, çene ve yüz yapıları; insan vücudunun solunum ve sindirim sisteminin başlangıç …

Oku »

Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı; Halk Sağlığı uzmanlık eğitimden sonra 2 yıl süreli yan dal uzmanlık eğitim alanı olarak 7 Nisan 2011 tarihinde kabul edilmiştir. Environmental Health olarak bir çok ülkede bilinen Çevre Sağlığı; Türkiye’de Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminin başladığı 1958 yılında Hıfzıssıhha Okulu’nda başlamıştır. Üniversitelerde Halk Sağlığı Uzmanlığı 1982 yılına kadar Halk …

Oku »

Algoloji

Algoloji

Algoloji, ağrısı olan hastalar ile birlikte palyatif bakım gerektiren ağrılı hastaların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Her yaş ve cinste olan hastaların ağrı yakınmalarını değerlendirilmesi ile beraber; farmakolojik, nonfarmakolojik ve girişimsel tedavi yöntemleri ile birlikte, ağrı rehabilitasyonu ile neden bilimi olan ağrı etyolojisi yönünden ilgili diğer disiplinlerin ilgi …

Oku »

Tıbbi Viroloji

Tıbbi Viroloji; insan vücudunda virüslerin neden olduğu hastalıkların; laboratuvar tanısı ile yönetiminde yer alan, tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi yetkinlikte, yandal uzmanlık alanı olan bir laboratuvar bilimidir. Genellikle göç ve seyahat sırasında birey ve toplumların önemli bir sorunu olan viral enfeksiyonların güncel tedavi yaklaşımları ile birlikte; bilimsel ve teknolojik açıdan viral …

Oku »

Anatomi

Anatomi

Anatomi; canlıların yapısı ve düzeni ile beraber bu anatomik yapıyı oluşturan organları incelemesini yapan anabilim dalıdır. İnsan Anatomisi ve Hayvan Anatomisi, temel tıp bilimleri arasında en eski bilim dalıdır. Organların tanımlanması, şekilleri ile beraber büyüklükleri ve özelliklerin ortaya konması, organların birbirileri ile olan ilişkilerinin tıp biliminde kullanılması anatominin bilimsel olarak …

Oku »

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji veya Medikal Onkoloji; kanserli hastaların kemoterapi uygulamaları ve kanserden korunma, erken tanı, tarama, alanlarını kapsayan bir bilim dalıdır. Kanserin her aşaması tıbbi onkoloji bilim dalını ilgilendirmektedir. Kanser tanı ve tedavisinde, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner yaklaşımla; cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılmaktadır. Kemoterapi kavramını ilk defa …

Oku »

Obstetri

Obstetri

Obstetri, Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalının; tıbbın gebelik, doğum/doğum sonrası dönemde tüm kadın üreme yollarıyla ve doğan çocukların bakımı ile ilgilenen tıbbi uzmanlık dalıdır. Gebelerin büyük çoğunluğu bu dönemi herhangi bir komplikasyon olmaksızın sorunsuz bir şekilde geçirmektedir. Fakat, obstetrik bakımın belli bir bölümünde; gebelikte doğmamış bebeğin sağlığı ve doğumda …

Oku »

Biyofizik

Biyofizik, fizik prensipleri ile teknikleri, metodları ve aletleri canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda; biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözülmesinde, fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan disiplinler arası uygulanmasını sağlayan bir anabilim dalıdır. 19. yüzyılda biyolojik olaylara eğilirek, klasik fiziğe yaptıkları büyük katkılarla ölümsüzleşen; Adolf Fick, Jean Leonard Poiseuille ve Hermann von …

Oku »

Temel Tıp Bölümleri

Temel Tıp Bölümleri

Temel Tıp Bölümleri programlarının amacı; insan sağlığının korunması ve geliştirmesine yönelik olarak, hastalık ve sakatlıkları iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ve bu alanda araştırmalar yapmaktadır. Fakültelerde öğretim programı 6 yıl “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesi, öğretimin …

Oku »

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji, insanlarda mikroorganizma adı verilen çıplak göz ile görülemeyecek kadar küçük ve tek hücrelilerin neden olduğu hastalıkların; tanı, ayırıcı tanı, önlenmesi-korunulması, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi ile birlikte antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastalara ait olan tüm biyolojik örneklerin incelenmesinde; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, yapılması ile beraber sonuçların …

Oku »

Dahili Tıp Bölümleri

Dahili Tıp Bölümleri Acil Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Göğüs …

Oku »

Spor Hekimliği

Spor Hekimliği

Spor Hekimliği; her bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesinin yanı sıra fiziksel aktivitelere katılımın arttırılması başta olmak üzere, sağlıklı veya kronik hastalıkları olanların spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri ile spora ve fiziksel aktivitelere katılımla ilgili program ve egzersiz uygulamaları, karşılaştıkları yaralanmalar ve sağlık sorunlarının önlenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile birlikte sporcu …

Oku »

Radyoloji

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. 28 Aralık 1895 tarihinde x ışınları Alman Fizik Profesörü Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfinden sonra 1896 yılında Antoine Henri Becquerel, radyoaktiviteyi keşfi ile Thomas Edison‘un piyasada satılan ilk floroskopi icadı ile devam etmiştir. Profesör Röntgen tarafından x …

Oku »

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

İç hastalıkları veya Dahiliye olarak bilinen tıbbın bir ana bilim dalıdır. İç Hastalıkları; akciğer, böbrek hastalıkları, diyabet, enfeksiyon hastalıkları, hormon hastalıkları, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi; karaciğer hastalıkları, mide ve bağırsak sindirim sistemi problemleri, romatizmal, obezite, solunum sistemi rahatsızlıkları ve tansiyon gibi problemlerde başvurulan bölümdür.

Oku »

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği; kendi eğitim içeriği içerisinde araştırmalar, kanıta dayalı ve klinik uygulamaları olan akademik ve bilimsel bir disiplin olarak birinci basamağa odaklı bir klinik uzmanlıktır. Terminolojide Aile Hekimliği ve Genel Pratisyenlik birlikte ve aynı anlamda kullanılsa da; mezuniyet öncesi tıp eğitimini tamamlayan ve pratisyen hekim olmayıp en az üç yıl …

Oku »

Adli Tıp

Adli Tıp

Adli Tıp bilim dalının varlığı; hukuk ve tıp karşılıklı olarak bir etkileşim içinde olduğu M.Ö. 3000 yıllarına dayanmaktadır. Mısır’da baş yargıç Pharaoh Zoser’in özel hekimi olan İmhotep aynı zamanda ilk adli tıp uzmanı olarak kabul edilmektedir. Adli tıbbı ilgilendiren ilk belgeler eski hukuk belgelerinin içinde yer almaktadır. M.Ö 1400’lü yıllarda …

Oku »

Acil Tıp

Hayatı tehdit edici tüm sağlık problemlerine hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi esasına dayanan bir tıp disiplini olan Acil Tıp, hastane öncesi bakım ve acil servis hizmetleri, doğası gereği 7/24 kesintisiz devam eden, mortalitesi ve morbiditesi yüksek sağlık sorunlarıyla ilgilidir. Savaş tıbbı ve afet tıbbı ile elde edilen bilgi …

Oku »

Cerrahi Tıp Bölümleri

Cerrahi Tıp Bölümleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Genel Cerrahi AnaBilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji …

Oku »

Tıbbi Patoloji

Patoloji

Tıbbi Patoloji; hastalık ve yaralanmalara yol açan nedenleri, doku ve organların etkisel, biçimsel ve görüntüsel özelliklerini inceleyen cerrahi tıp bilimlerinin bir anabilim dalıdır. Patoloji kelimesi Antik Yunan‘da “pathos – hastalık” ve “logos – bilim“, “hastalık bilimi“, “Pathology – Patoloji” kelimelerinden oluşmuştur. Patoloji kelimesi çeşitli biyobilim araştırma alanları ile tıbbi uygulamalar …

Oku »

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; günümüze kadar gelen aşamalar kronolojik olarak incelendiğinde, plastik cerrahi uygulamalarının oldukça eskilere dayanmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde plastik cerrahinin gelişmesi II. Dünya Savaşı‘ndan sonra olmuştur. Cerrahiyetül Haniyye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; Türk – İslam literatüründe Şerefeddin Sabuncuoğlu‘na ait ilk basılı eser olan ”Cerrahiyetül Haniyye” kitabında …

Oku »

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji; kas-iskelet sistemindeki doğumsal ve edinsel hastalıklar ile birlikte, travma sonucu oluşan yaralanmaları inceleme, önleme, tanı ve tedavilerine yönelik cerrahi tıp bölüm dalıdır. Ortopedi, latince “Orthos: düzgün” ve “Paedia: çocuk” kelimelerin birleşmesinden “düzgün çocuk” anlamından meydana gelmiş bir sözcük olup; isim babası olan Fransız hekim Nicholas Andry tarafından …

Oku »

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tarihçesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları tıp tarihimizde her ne kadar asırlar önce hekimlik bilimi içinde yer aldığı görülse de özel bir ihtisas olarak gelişmesi Avrupa’da olduğu gibi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘nin kuruluşuyla beraber 19. yüzyıl sonlarında gelmiştir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1871 mezunlarından Dr. Civani Ananyan Bey ilk …

Oku »

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi veya Kalp Cerrahisi; kalp veya dört büyük damar üzerinde cerrahi operasyonlar gerçekleştiren cerrahi tıp bilimleri anabilim dalıdır. Kalp ve Damar Cerrahisi genel olarak; endokardit adı verilen kalp kapaklarının kalp ve damarların içte yer alan tabakası olan endotel tabakasının mikrobik enfeksiyonu, akut romatizmal ateş, koroner …

Oku »

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum; çeşitli kadın  hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık sürecinde tüm tanı ve tedavi hizmeti sunan anabilim dalıdır. Bölümler Genel Jinekoloji Obstetrik Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Ürojinekoloji Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Jinekolojik Onkoloji Tarihçesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Osmanlı Devleti zamanında Padişah II. Mahmud tarafından …

Oku »

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları veya Oftalmoloji, göz ve görme sistemi hastalıklarının teşhisi, tedavisi, önlenmesi ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Kelimenin kökeni Yunanca ophthalmos (göz) kelimesinden gelmektedir. Ana disiplin olarak hayvan gözlerini de kapsar; insan gözüyle aralarında son derece az fark vardır. Hastalıklara bağlı olmayan bu farklar sadece prevelans ve anatomiye …

Oku »

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen organ ve bölgelerin; göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusuna ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır. Göğüs Cerrahisi; M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir tarihçesi mevcuttur. Eski insanlar, göğsün ciddi torasik yaraların hayati organları ölümcül olduğunu fark etti. M.Ö …

Oku »

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi, Hariciye olarak da bilinen; vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, birçok cerrahi hastalıkların prensipleri olan; yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevaplar gibi konuları da içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dallarını etkilemiş teknik bir ana disiplindir. Genel olarak; ince bağırsak, …

Oku »