Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algoloji

Algoloji, ağrısı olan hastalar ile birlikte palyatif bakım gerektiren ağrılı hastaların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.

Her yaş ve cinste olan hastaların ağrı yakınmalarını değerlendirilmesi ile beraber; farmakolojik, nonfarmakolojik ve girişimsel tedavi yöntemleri ile birlikte, ağrı rehabilitasyonu ile neden bilimi olan ağrı etyolojisi yönünden ilgili diğer disiplinlerin ilgi alanlarına girdiğinde bu dallara yönlendirildiği, diğer dallarla gerekli multidisipliner / interdisipliner yaklaşımın sağlandığı ve işbirliği halinde hastaların tedavi edildiği bir uzmanlık alanıdır.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde algoloji yan dal uzmanlığında; ağrı değerlendirilmesi, tedavi planı düzenlenmesi, ağrının tanı ve tedavisi ile birlikte, diğer uzmanlık dalları ile iletişimi ve işbirliğiyle beraber, multidisipliner yaklaşımı gerçekleştirecek bilgiye sahiptir. Ağrı konusunda önleyici ve koruyucu hekimlik yöntemleri plan ve uygulamasını yapan Algoloji Uzmanlığı; ağrı klinikleri kuruluşu ile bu kliniklere hasta sevk ve idaresinden sorumludur.

Algoloji

Algoloji Tarihçesi 

Algoloji‘nin gelişimi ilk kez 1930 yılında Fransız cerrah René Leriche tarafından kronik ağrıyı bir hastalık olarak tanımlaması ve yayınladığı “Ağrının Cerrahisi” isimli eserinde Kozalji ile Refleks Sempatik Distrofiyi açıklamasının ardından anesteziyologlar tarafından sinir blokları tekniklerini ağrı kontrolü amacıyla kullanmaya başlamıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında Sicilya kökenli Amerikalı anestezist John Joseph Bonica ağrı tedavisi konusunda multidisipliner bir biçimde ele alınması ile başarılı olunabileceğini savunmuştur. Savaşı sonrası 1946 yılında ağrı tedavisinin babası olarak kabul edilen Dr. John Joseph Bonica‘nın multidisipliner anlamda ilk ağrı kliniği ile birlikte kazanılan deneyimlerle tüm dünyada ağrı klinikleri kurulmuştur. Dr. Bonica 1954 yılında “Ağrının Tedavisi” isimli kitabını yayınlamıştır.

1965 yılında Kanadalı psikolog Ronald Melzack ve İngiliz nörobilimci Patrick David Wall, ağrı konusunda “Kapı Kontrol Teorisi”ni ileri sürerek, günümüzdeki ağrı kavramları bu teori üzerine kurulmuştur.

Temel Yetkinlikleri

Klinik Yetkinlikler
 • Baş ve Boyun Ağrıları
 • Batın Ağrıları
 • Ekstremite ve Eklem Ağrısı
 • Fibromiyalji
 • Kanser Ağrısı
 • Miyofasiyal Ağrı
 • Nöropatik Ağrı
 • Omurga Kökenli Ağrılar
 • Pelvik Ağrılar
 • Torakal Ağrılar
 • Visseral Ağrı
Girişimsel Yetkinlik

Baş ve Boyun Ağrıları

 • Periferik Sinir Blokları
 • Gasser Ganglion Blokları
 • Sfenopalatin Ganglion Bloğu
 • Sempatik Bloklar
 • Glossofarengial

Torakal Ağrılar

 • Torakal Sempatik
 • Splanknik Sinir Bloğu
 • İnterkostal

Batın Ağrıları

 • Çöliyak Ganglion Bloğu
 • Lomber Sempatik Blok

Pelvik Ağrılar

 • Superior Hipogastrik Blok
 • İmpar Ganglion Bloğu
 • Obturator Sinir Bloğu
 • Lateral Kutanöz Femoral Sinir Bloğu
 • İliohipogastrik/İlioinguinal Sinir Bloğu
 • Pudental Sinir Bloğu

Omurga Kökenli Ağrılar

 • Servikal Epidural Enjeksiyonlar
 • Servikal Arka Kök Ganglion
 • Servikal Faset
 • Servikal Disk İçi Girişimler
 • Torakal Faset
 • Torakal Epidural Enjeksiyon
 • Torakal Arka Kök Ganglion
 • Torakal Disk İçi Girişimler
 • Lomber Faset
 • Lomber Epidural Enjeksiyon
 • Lomber Arka Kök Ganglion
 • Lomber Disk İçi Girişimler
 • Kaudal Enjeksiyonlar
 • Epidural Lizis/Epiduroskopi
 • Sakral Arka Kök Ganglion
 • Vertebroplasti/Kifoplasti
 • Epidural/İntratekal Katater-Pompa-Port İmplantasyonu
 • Sakroiliak Eklem Enjeksiyonları

Ekstremite ve Eklem Ağrısı

 • Eklem İçi Enjeksiyonlar
 • Diğer Lokal Enjeksiyonlar
 • Tünel İçi Enjeksiyonları

Miyofasiyal Ağrı

 • Tetik Nokta Enjeksiyonları

Nöromodulasyon Yöntemleri

 • Spinal Kord Stimülasyonu
 • Periferik Sinir Stimülasyonu

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Anatomi

Anatomi

Anatomi; canlıların yapısı ve düzeni ile beraber bu anatomik yapıyı oluşturan organları incelemesini yapan anabilim …

Bir cevap yazın