Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı; Halk Sağlığı uzmanlık eğitimden sonra 2 yıl süreli yan dal uzmanlık eğitim alanı olarak 7 Nisan 2011 tarihinde kabul edilmiştir.

Environmental Health olarak bir çok ülkede bilinen Çevre Sağlığı; Türkiye’de Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminin başladığı 1958 yılında Hıfzıssıhha Okulu’nda başlamıştır. Üniversitelerde Halk Sağlığı Uzmanlığı 1982 yılına kadar Halk Sağlığı, Hijyen, Koruyucu Hekimlik, Toplum Hekimliği ve Toplum Sağlığı gibi farklı isimlerle kurulmuş olan anabilim dalları tarafından yürütülmüştür.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 24. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikte Yüksek Öğretim Kurumu adı geçen tüm anabilim dallarını standartlaştırılması ile  Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının altında yan dal uzmanlığı olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de bulunan Tıp Fakültelerindeki Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çevre Sağlığı Yan Dal Uzmanlığı olarak verilmektedir.

Çevre SağlığıBilgi – iletişim, nüfus, teknoloji ve üretim çeşitliliğinin yanında çevrenin değişmesi ile beraber; besin, hava, su ve toprağın kirlenmesine yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaşayan tüm herkesin, çevresel tehlikelerle birlikte su, hava ve yiyeceklerle veya doğrudan temas yoluyla maruz kalmaktadır. Maruz kalınmakta olan bu nedenlerle, günümüzde çevre sağlığı tıbbın ve halk sağlığının en önemli alanlarından biri haline gelmiştir.

Sağlıklı Çevre Bilinci‘nin bireylerin ve toplum düzeyinde artırılması amacı ile çocukların çevre sağlığı kapsamında okul öncesi dönemden başlayarak; eğitim verilmesi ile beraber çevreyi koruyucu davranışların kazandırılması biçiminde planlanmaktadır. Çevre eğitimi, insan fiziği, biyolojik ve sosyo-kültürel çevre ile olan ilişkiler konu alınmakta, insan ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve gelecek nesiller için olumlu çevreyi ilgilendiren tüm konuları kapsamaktadır. İnsan sağlığını her açıdan etkilemekte olup; tıp fakültelerinde çevre sağlığı konularına ağırlık verilmektedir.

Çevre Sağlığının Amaç ve Hedefleri

Çevre Sağlığı Yan Dal Uzmanlığı eğitiminin amacı; çevre ile sağlık ilişkisi, biyolojik, fizikojeokimyasal ve sosyo-kültürel çevre bileşenleri ile beraber çevresel etkilenim ve nedenlerle ortaya çıkan sağlık sorunlarını bilinmesinin yanında; bilgi sahibi olarak ulusal ve uluslararası mevzuatlarına uygun olarak, politika ve programları izlenmesi, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çevre sağlığında yaşanan sorun ve risklerin belirlenmesi ile beraber, değerlendirme ve yorum yapılabilecek, korunma önlemleri ve çözüm önerileri geliştirip uygulayabilecek bilgi, tutum ve beceri kazandırılmaktadır.

 

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Anatomi

Anatomi

Anatomi; canlıların yapısı ve düzeni ile beraber bu anatomik yapıyı oluşturan organları incelemesini yapan anabilim …

Bir yanıt yazın