Ana Sayfa / Etiket Arşivleri

Etiket Arşivleri

Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizm konusunda farkındalık yaratmak veya otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla

Dünya Otizm Farkındalık Günü; tüm dünyada devam eden otizm sorunları ve çözümlerine yönelik erken tanı, tedavi, eğitim hizmetlerinin teşvik edilmesi ve tedavinin yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 2 Nisan günü başlayan ve Nisan ayı boyunca devam eden farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Otizmin varlığına dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler …

Oku »

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı

Aile Hekimliği Daire Başkanlığı

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 Mart 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; aile hekimliği hizmetlerinin daha iyi düzenlenebilmesi ve sağlıklı yürütülebilmesinin yanı sıra genel olarak halk sağlığını tehdit eden tüm unsurların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli denetimlerin yapılabilmesi gibi çalışmaları yürütmesi için 663 …

Oku »

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği; ağız, diş ve çene–yüz protezleri ile birlikte ortodontik parçalardan meydana gelen alet, cihaz ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemesinin yanı sıra; bu laboratuvarları açan kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerinin uymakla zorunlu oldukları kuralları göstermek amacıyla 07 …

Oku »

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 10 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı 10 Ocak 2020 tarihli ve 244 sayılı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulmuştur. Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının Görevleri Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı ile ilgili hizmetleri …

Oku »

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi; Kamu Özel İşbirliği modeli ile Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından 2019 yılının Temmuz ayında Bursa‘da hizmete açılmıştır. Şehir Hastanesi; 745.000 m2 arsa üzerine 470.000 m2 toplam inşaat alanında 1.355 yatak kapasiteli ile kurulmuştur. Bursa ve çevre illerine uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmayı planlanmakta olan Şehir …

Oku »

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü; müsteşarlık makamına bağlı olarak İnşaat Müdürlüğü adı 1979 yılında kurulmuştur. SYGM; daha sonraki yıllarda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmış olup; 26 Eylül 1989 tarihinde müdürlük bünyesinde bulunan tüm teknik eleman ve kadrolarıyla beraber Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bünyesine dahil edilmiştir. Müdürlük o …

Oku »

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği; toplumu oluşturan bireylerin sağlık bilinci ve davranışlarını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilmek amacıyla 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; toplumu oluşturan kişilerin sağlığa yönelik bilinç ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir …

Oku »

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 11 Ekim 2011 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları kanun hükmünde kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak; Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılarak hizmet vermeye başlayan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel …

Oku »

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte olay/vaka tanımları, iletişim ağı yapısı, ihbar ve bildirim sisteminin oluşturulması amacıyla 30 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenerek Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yönetmelik, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik verilerin toplanması, yönetilmesi, analiz edilmesi ve …

Oku »

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; sağlık hizmetleriyle ilgili olarak temel esasları düzenlemek amacıyla 7 Mayıs 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar; sağlık kurum ve …

Oku »

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14 Aralık 1983 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumun sağlığı ile ilgili her türlü koruyucu sağlık hizmetleri verilmesini sağlamakla birlikte; halkın katkı ve iştirakini temin ederek, bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama …

Oku »

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik; yürütülen süreç ve uygulamalarda ilgili esasları düzenleme amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378 inci maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı‘nın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile buna bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen …

Oku »

Dünya Tuza Dikkat Haftası

Dünya Tuza Dikkat Haftası; Dünya Tuz ve Sağlık Hareketi (WASH) tuz azaltma stratejileri doğrultusunda 2008 yılından günümüze her yıl 100 ülkede belirlenen tarihlerde kutlanmaktadır. 2005 yılında kurulan Dünya Tuz ve Sağlık Hareketi, İngiltere tuz azaltma stratejisindeki başarısını Dünya Sağlık Örgütü‘nün önerileri doğrultusunda tüm ülkelere aşırı tuz tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Sağlık …

Oku »

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği; biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan ve laboratuvar ya da yapay koşullarda (in vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazları ve aksesuarlarının temel gerekleri belirlemek ve cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında; hastalar, uygulayıcılar, kullanıcılar ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlike ve sorunlara …

Oku »

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı; Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih …

Oku »

Ömer Behçet Uz

Ömer Behçet Uz

Ömer Behçet Uz, 1 Ocak 1893 yılında Denizli‘de doğmuştur. Tıp Doktoru ve İzmir Belediye Başkanlığı,  Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı  yapmış devlet adamıdır. Denizli, Buldan ilçesinde 1 Ocak 1893 tarihinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Buldan’da yapmış olup, Liseyi İzmir’de okuduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi‘ne girmiştir. Balkan Savaşının çıkmasıyla tıp öğrenimini …

Oku »

Türkiye Tıp Akademisi

Türkiye Tıp Akademisi

Türkiye Tıp Akademisi; Türkiye’nin en eski tıp derneklerinden birisidir. 3 Mart 1867 yılında “Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye” adıyla kurulmuştur. Bu dernek Osmanlı Devleti’nde kurulan tıp derneklerinin ikincisidir. Osmanlı Devleti’nde hekimlerin Batılı anlamda dernekleşmeleri 19. yüzyılda başlamıştı. Bu anlamda ilk kurulan tıp derneği 1855 yılında “Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne”dir. Bu dernek Kırım Harbi …

Oku »

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuş olup; “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” adıyla bir yönetmelik yayımlanmıştır. Geleneksel ve Tamamlayıcı …

Oku »

İdrar Torbaları

İdrar Torbaları

İdrar Torbaları; idrarı her pozisyonda düzenli olarak mesanenin içinden oluklu tüp ile tahliye akışını sağlayan yumuşak ve hafif materyal PVC’den üretilen torba çantadır. İdrar tahliye torbası; enfeksiyon, kalıcı idrar kateteri olan kişiler, idrarını tutamama, sızıntı, idrara çıkmamakla beraber; kateteri gereken ameliyat veya başka bir sağlık problemleri olan kişiler yaygın olarak …

Oku »

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye; Tıbhane-i Amire adı ile Osmanlı Devletinin otuzuncu padişahı II. Mahmut döneminde, Hekim­başı Mustafa Behçet Efendi’nin gayretleri sayesinde 14 Mart 1827 tarihinde, İstanbul Vezneciler’deki Tulumbacıbaşı Konağı’nda ku­rulmuştur. Okulun nazırlığına Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi getirilmiştir. Tıbhane-i Amire 1827 – 1836 yılları arasında  Tulumbacıbaşı Konağı’nda gündüz eğitimi yapılmıştır. 1836 yılında …

Oku »

Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi

Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi

Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi, 1962 yılında Malatya SSK Hastanesine bağlı olarak Sağlık İstasyonu şeklinde hizmet vermeye başlamış, 1974 yılında 26 yataklı Dispansere dönüştürülmüş ve 2001 yılından itibaren yataklı hastane olarak hizmete devam etmiştir. 2005 Yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi kararıyla 2012 yılına kadar 100 yataklı Adıyaman 82. Yıl Devlet …

Oku »

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 1998 yılında hizmete açılmış, 2012 yılına kadar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları olarak hizmet verdi. Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi; 2016 yılında daha öncesinde yeni yapılan hastane binasına taşınan Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinden boşalan binaya taşınarak; Adıyamanlılara daha geniş ve modern bir …

Oku »

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1972 yılının Eylül ayında Atatürk Üniversitesine bağlı olarak; eğitim ve öğretime Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha (Sıtma Savaş) Enstitüsüne ait 2 derslikte başlamıştır. Fakülte; 22 Kasım 1973 tarihinde kurulan Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1972 – 1987 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile Adana …

Oku »