Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler; çağdaş dünya ile bütünleşmiş toplum sağlığı oluşumuna bilimsel çalışmaların geliştirilmesine yardımcı olarak; tıp ve sağlık alanında bilimsel etkinliklerin yapılmasını desteklemektedir. Tıp eğitiminin çağın koşullarına uygun biçimde gerçekleşmesine yardımcı olarak, uluslararası bilimsel ilişkilerde bulunup; sağlık ve tıp alanında bilgi alışverişi sağlayarak ve sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmaktadır. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş olmuş; toplumsal sağlık ve tıp alanında örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı kökleşmeye, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan tıp dernekleri ve tıp vakıfları sağlık ansiklopedisinde yer almaktadır.

İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği

İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği

İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği – İCAAD; ilk olarak İşitme Cihazları Akustik Akademi Derneği adı ile Odyoloji & Akustik alanında hizmet vermek amacıyla 2010 yılında Bahçelievler, İstanbul‘da kurulmuştur. İCAAD, özellikle sektörün gelişmesi, toplumun Odyoloji & Akustik alanında bilgilendirilmesi ve işitme cihazı kullanıcılarının daha iyi hizmet alması için sosyal sorumluluk …

Oku »

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği – TOTDER; Ortopedi Şirürjisi ve Travmatoloji Cemiyeti adıyla 27 Nisan 1939 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, kurucu başkanı Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar‘ın öncülüğünde; Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu, Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren, Prof. Dr. Münir Ahmet Sarpyener, Op. Dr. Ali Rıza Tevfik …

Oku »

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği; çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavilerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle topluma sağlıklı erişkinleri kazandırmak amacıyla 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek, kuruluş amacına uygun olarak çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili Türkiye’de hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle topluma sağlıklı erişkinler …

Oku »

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği – hemud, Society of Histologist and Embryologist – SOHE; Histoloji ve Embriyoloji topluluğunun Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumları ile iletişimini güçlendirmek amacıyla 08 Şubat 2013 tarihinde Üsküdar, İstanbul’da kurulmuştur. Hemud, tıbbi histoloji ve embriyoloji uzman hekimlerinin faaliyetlerinin; yetiştirilmesi, etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak, çalışmalar …

Oku »

Endokrin Cerrahisi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği; endokrin hastalıklarını bilimsel olarak araştırmak amacıyla 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, bilimsel düzeyde ele aldığı endokrin hastalıklarını; taramalar ile risk gruplarını erken tanı oranları ve tanı ile tedavi yöntemlerini yükseltmektedir. Dernek modern yöntemleri bilimsel bir şekilde yaygınlaştırmak için; cerrahi, medikal, nükleer tıp, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, …

Oku »

Onkoloji Grubu Derneği

Onkoloji Grubu Derneği

Onkoloji Grubu Derneği; kanser ile savaşta katkı sağlamak, çağdaş düzeye ulaşabilmek için araştırma, tanı, iyileştirme ve eğitim hizmetlerini yürüten bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla 2004 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Onkoloji Grubu Derneği kuruluş amacı; öncelikle Türkiye’de Klinik, Epidemiyolojik ve Temel Onkoloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaları desteklemektedir. Ayrıca, çok merkezli …

Oku »

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği; yenidoğan bebek döneminde hastalıkların teşhis ve tedavilerin uygulanması amacıyla 12 Aralık 1989 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi’nde “Neonatoloji Derneği” adıyla kurulmasının ardından birçok eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiş olup; ayrıca yayınları ve sosyal sorumlulukları ile ön plana çıkarak toplumsal farkındalık yaratan sivil toplum örgütü olmuştur. Dernek, …

Oku »

Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nörootoloji Derneği – ONODER veya Otology Neurotology Society; Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanları ile Otoloji, Otonöroloji ve Kafa Kaidesi Cerrahisi ile uğraşan hekimleri ve Odyoloji uzmanlarını bünyesinde toplamak ve çalışmalara yapmak amacıyla 14 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. ONODER, kuruluş amacı doğrultusunda; Kulak Burun Boğaz …

Oku »

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği – SMA-DER; Spinal Muskuler Atrofi – SMA hastaları, hasta yakınları, gönüllüler ve uzman kişilerin bir araya gelmesi amacıyla 17 Nisan 2017 tarihinde Eskişehir’de kurulmuştur. Spinal Muskuler Atrofi hastası bireylere ve ailelerine her alanda erişilebilir hizmetler sunmak, ayrıca yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek öncelikli amacı olan …

Oku »

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği – ELCD; Endoskopik –Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi‘nin tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1992 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, klasik cerrahiye ek olarak doğmuş olan; Videoskopik olarak da bilinen Endoskopik – Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi‘nin Türkiye’deki gelişmine katkı sağlamaktadır. Çağdaş cerrahiye …

Oku »

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – TKRCD; kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu, tanı ve tedavi edici tüm konularında etkinliklik göstermek amacıyla 1990 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği; uluslararası etkinlik ve yazışmalardaki adı Turkish Society of Colon and Rectal Surgery olarak belirlemiştir. TKRCD, üyelerinin uzmanlık …

Oku »

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği – FABAD; Farmasötik Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 14 Haziran 1966 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek, Prof. Dr. Enver İzgü Başkanlığında kurulmasının ardından dernek yönetimi, dönüşümlü olarak Ankara’da bulunan; Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında …

Oku »

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği; tıp ve sağlık bilişimi ilgili çalışmalar yapmak amacıyla bir grup hekim tarafından 1999 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı; devlet, sivil toplum kuruluşları ve bununla birlikte ticari kurumların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili etkinlikleri konusunda bilgi toplama, bu bilgileri erişilebilir hale getirmektir. Aynı zamanda sağlık …

Oku »

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği – OKSUD; odyoloji topluluğunun ilk derneği olarak “İşitme, Konuşma Lisan Bozuklukları Derneği” adı ile 16 Ocak 1995 tarihinde kurulmuştur. OKSUD; 2000 yılında gerçekleştirmiş olduğu genel kurulunda dernek “Odyoloji Derneği” adını almıştır. Dernek, 2002 yılında aldığı kararla genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması kararı alınmış olmasına …

Oku »

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği – KDAD; kozmetik dermatoloji alanında bilimsel ve sosyal faaliyetler yürütmek amacıyla 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur. KDAD, kozmetik dermatoloji alanında akademik düzeyde öğretim, eğitim, araştırma ve gelişimleri sağlamak; ve bununla birlikte çalışmalar yapan kişi veya kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için; …

Oku »

Ecza Depocuları Derneği

Ecza Depocuları Derneği

Ecza Depocuları Derneği; ecza depoculuğu mesleğinin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak amacıyla 1954 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; ecza depoculuğu mesleğinin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamasının yanı sıra üyelerinin hak ve menfaatlerini resmi merciler ve diğer mesleki kuruluş temsilciliklerinde korumaktadır. Dernek, üyeleri arasında mesleki, ticari bağlılığı gerektiğinde işbirliğini sağlama, haksız …

Oku »

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği – SaHaDer; tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak amacıyla 11 Kasım 2020 tarihinde Samsun‘da kurulmuştur. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği – SaHaDer; sosyal medya aracı Twitter üzerinden @SaglTum adıyla bilinen Twitter Destek Grubu yöneticileri tarafından, tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramanın yanı sıra …

Oku »

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği – TOTBİD; ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm derneklerin çalışmalarını koordine etmek amacıyla 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur. I. Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin ardından; Ankara, İstanbul ve İzmir‘de bulunan ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm derneklerin çalışmalarını koordine etmek, tüm ortopedi …

Oku »

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği – İMUD; iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; eğitim, araştırma ve çalışan sağlığının korumasının yanı sıra işe bağlı hastalıklar ile meslek hastalarının tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon …

Oku »

SMA Benimle Yürü Derneği

SMA Benimle Yürü Derneği

SMA Benimle Yürü Derneği; SMA hastaları, taşıyıcılar ve aileleri için gerekli çalışmalar yapmak amacıyla Mayıs, 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı; SMA hastalarının yanı sıra SMA taşıyıcıları ve ailelerinin insan onuru ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. SMA Benimle Yürü Derneği; yönetim kurulu, …

Oku »

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, travma ve acil cerrahi alanında 1995 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek, Bakanlar Kurulu kararı ile 30 Ekim 2003 tarihinde kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. Türkiye’de travma ve acil cerrahi alanında uğraşan kuruluşlarla beraber hastane hizmetlerinin güncel tıbbın gereklerine uygun olarak yürütülmesi başta olmak üzere; bilimsel …

Oku »

Radyasyondan Korunma Derneği

Radyasyondan Korunma Derneği

Radyasyondan Korunma Derneği – TRKD; radyasyonla çalışanlar, halk, hasta ve çevrenin radyasyondan korunmasının sağlanması amacıyla 30 Ocak 2012 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. TRKD, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun neden olabileceği risk ve zararlı etkilerin yanı sıra; radyasyonla çalışanlar, halkın, hastaların ve çevrenin radyasyondan korunmanın sağlanmasına yönelik olarak alınan ve alınacak olan …

Oku »

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği; “Tıbbi Biyoloji Derneği” adı ile 25 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri içinde yer alan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarındaki öğretim üyelerinin, 1996 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Tıbbi Biyoloji Kongresi”nde amacı doğrultusunda bir derneğin kurulmasını önerilmesi üzerine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim …

Oku »

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği – HIVEND; HIV enfeksiyonu ile ilgili toplumda farkındalık yaratma ve hastalara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunabilmek amacıyla 10 Aralık 2013 tarihinde Kocamustafapaşa, Fatih / İstanbul’da kurulmuştur. Tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen için HIV Enfeksiyonu; Türkiye’de her geçen gün sıklığı artmasının yanı sıra buna karşı güncel …

Oku »

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği; yaygınlığı, tanı, savaşım ve korunma yöntemleri önemini belirlemek amacıyla 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek, Viral Hepatitlerin toplumdaki yaygınlığı başta olmak üzere önemini belirleyecek tanı, savaşma ve korunma yöntemleri ile beraber; bu alanda yapılacak çeşitli inceleme ve araştırmalar ile destekleme, teşvik etme ve elde edilen bilgilerle ilgili …

Oku »

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği; bebek ve çocuklarda enfeksiyon hastalıklarını önlemek amacıyla 30 Temmuz 1998 tarihinde Bursa’da kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıklarının sıklığını ve ölüm oranlarını indirme, aşılama oranlarını artırma, bağışıklamaya yönelik çalışma ve etkinlikleri yaygınlaştırmasının yanı sıra; çocuk enfeksiyon hastalıkları ile ilgili çalışma yapan …

Oku »

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının; kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2006 yılında Ankara‘da kurulmuştur. EKMUD, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için; aktiviteler düzenlemesinin yanı sıra, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon …

Oku »

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği; Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Cemiyeti adı ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında faaliyet göstermek amacıyla 28 Aralık 1958 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin amacı; tıbbın fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanı konusunda ilgili teknik ve sosyal alanlarda hizmet vermektedir. Dernek, bununla birlikte kısa adı FTR diye …

Oku »

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği – Massiad; İstanbul Tıbbi Malzeme İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği adıyla 1992 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek, tıbbi cihaz sektörünün bir dernek çatısı altında toplanma fikri ile; Türkiye’de medikal sektörde “mesleğin duayenleri“nin desteği ve katkılarıyla kurulmuş olan ilk derneklerden birisidir. 1994 yılında gerçekleştirilen genel …

Oku »

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin mali ve idari yönden karşılaştığı güçlüklere destek vermek amacıyla 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf, dönemin Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Hikmet Altuğ’un teşebbüsleri ve fakülte içinde yer alan yardım derneklerinin katılımlarıyla 29 Nisan 1972 tarihinde onaylanarak faaliyetlerine başlamıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi …

Oku »

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı; Vehbi Koç’un önderliğinde, akademisyen, işçi ve işveren kuruluşları temsilcileri tarafından 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Vakıf, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sunulmakta olan anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarını desteklemeyi amaçlanmakta olup; anne-bebek ölüm oranlarını azaltmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ve kamusal hizmetler ile birlikte; özel sektörün sorumluluk …

Oku »

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur. Dernek bilimsel olarak kuruluş amacı; Türkiye’de iklim ve coğrafya’da olan konumu gereği, nüfusun kırsal bölgelerden, kent yaşamına yerleşme durumu ile bölgeler arasındaki dağılımda yaşanan ulaşım koşulları, komşu ülkelerle olan giriş ve çıkışların yoğunluğuna bağlı olarak parazit hastalıkları yayılışı …

Oku »

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği; endometriozis ve onun yol açtığı rahatsızlıklarla ilgili hasta, hasta yakınları, toplumu ve hekimleri bilgilendirmek amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, üreme çağındaki kadınların çikolata kisti hastalığı (endometriozis) etkilerinin daha az olduğu bir gelecek için çalışmalar yürütmektedir. Endometriozis ve Adenomyozis Derneği; çikolata kisti hastalığından etkilenen kadınların yaşam …

Oku »

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği – ÇGD; genetik hastalıklarının önlenmesini sağlamak amacıyla 2011 yılında İzmir‘de kurulmuştur. Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği; genetik hastalıklarının önlenmesi, çocukların genetik hastalıklarla ilgili olan tanı, tedavi ve bakım hizmetleri başta olmak üzere, gerekli olan ihtiyaçlarını, en doğru ve güncel bilgiler ışığında uzman çocuk hekimleri ve diğer sağlık …

Oku »

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, tıp eğitimcilerin bilimsel, hukuksal ve sosyal alanlarda temsil etmek amacı ile 3 Nisan 1978 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek; Türkiye’de bulunan üniversitelerde uygulanan tıp eğitimini, üniversitelerin içinde ve dışında uygulanan mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve ihtisas çalışmaları ile beraber, bunlarla ilgili tıp eğitim programlarını incelemektedir. Tıp …

Oku »

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği – KLİMİK, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının tüm çalışma konuları alanlarında; geliştirmek, desteklemek temsilcilikler ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyette göstermek amacıyla 13 Haziran 1986 tarihinde bilimsel uzmanlık derneği olarak kurulmuştur. Dernek, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2007 tarihinde verdiği kararla “Klinik Mikrobiyoloji …

Oku »

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği; beyin damar hastalıkları alanında çalışmalar yapmak amacıyla 1994 yılında Eskişehir‘de kurulmuştur. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği; beyin damar hastalıklarının oluş nedenleri araştırmak, koruyucu önlemlerin gelişmesi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgileri arttırmak amaçlamaktadır. Türkiye’de ve dünya çapındaki gelişmelere katkıda bulunarak, bu alanda çalışan hekim ve diğer …

Oku »

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği, nöropsikiyatrisler tarafından Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adı ile 1914 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Cemiyetin 1918 yılında Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adıyla, ilk oturumda da resmi kuruluşu tamamlanmış ve başkanlığa Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman getirilerek, 1951 yılına kadar başkanlığında kalmıştır. Toptaşı Bimarhanesi başhekimi Avni …

Oku »

Uyku Derneği

Uyku Derneği

Uyku Derneği – UYKUDER; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel bir uzmanlık derneği olarak 17 Ağustos 2006 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Uyku Derneği, Türkiye’de bilimsel alanda gelişimine katkı sağlayarak; hekim, teknisyen eğitimlerine devam etmektedir. Dernek, Türkiye‘de Uyku Tıbbı Politikaları konusunda geliştirilmesine öncü rol oynamaktadır. …

Oku »

Türk Algoloji Ağrı Derneği

Türk Argoloji Ağrı Derneği

Türk Algoloji Ağrı Derneği; multidisipliner bir anlayışla, ağrı ile doğrudan ilgili her disiplini kapsayacak şekilde 1987 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek üyeleri ESRA, WIP, EFIC yönetim kurullarında temsil edilmiş; EFIC ve WIP başkanlığını yapmıştır. Dernek uluslararası ilişkilerini halen sürdürmektedir. Türk Algoloji Ağrı Derneği; 1998 yılından günümüze düzenlediği bölgesel toplantılar ile özellikle …

Oku »

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği; Türkiye’de bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakülteleri ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü; öğretim üyeleri ve uzmanları ile beraber ilaç sanayiinden 2 üye tarafından 16 Kasım 1966 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. TFD, 8 Mayıs 1970 tarihinde Bakanlar Kurulu …

Oku »

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Prof. Dr. Ahmet Çimen öncülüğünde 8 Ekim 1991 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Dernek; Çekirge-Bursa’da düzenlenen I. Ulusal Anatomi Kongresi‘nde Anatomi Derneği kurucu üyeleri Prof. Dr. M. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. F. Türkân Erem, Prof. Dr. Ahmet Çimen, …

Oku »

Fleboloji Derneği

Fleboloji Derneği

Fleboloji Derneği; fleboloji (Toplar damar bilimi) tıp mensuplarını bir araya getirmek amacıyla 1998 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Fleboloji Derneğinin amacı, fleboloji konusunda ve uzmanlaşmış ve uzmanlaşma sürecinde olan hekimlerin; bilgi, beceri, teori ve pratiklerini teşhis ve tedavi yöntem ve buluşlarını paylaşmak bu konuda yapılmış çalışmaları derleme, toplama ve ortak çalışmalar gerçekleştirerek …

Oku »

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği; 19 Ocak 1998 tarihinde “Acil Pediatri Derneği” adı ile İzmir‘de kurulmuştur. Türkiye’deki eğitim hastaneleri ve üniversitelerde Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakımı ile uğraşan öğretim üyeleri ve Çocuk hekimleri 2000 yılında İstanbul’da yapılan ilk toplantıda bir araya gelmiş; burada derneğin isminin “Çocuk Acil …

Oku »

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 1987 yılından itibaren Türkiye‘de her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; kurumların çalışanları ve ailelerinin de dahil olduğu etkinliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığı ve bilinci arttırılması hedeflenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 2001 yılından itibaren etkinlikler …

Oku »

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı –KASEV; 1986 yılında kurulmuş ve o tarihte faaliyette olan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezini kalkındırmak, geliştirmek amacıyla Başhekim Sayın Kamil Çetin Oraler’in öncülüğünde kurulmuştur. Vakıf kurulduğunda; sadece Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezinden hizmet alan öğretmen, öğrenci, Milli Eğitim mensuplarına sağlık hizmeti vermek, okul-öğrenci sağlığı …

Oku »

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği; vasküler ve endovasküler cerrahi konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamak amacıyla 1982 yılında Ankara‘da kurulmuştur. UVCD; ulusal ve uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmaktadır. …

Oku »

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği, estetik cerrahi alanındaki bilginin gelişmesi ve bu bilginin meslektaşlarının arasında hem ulusal hem de uluslararası yayılması amacı ile 1991 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Estetik Plastik Cerrahi Derneği amacını yerine getirmek için; ulusal ve uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla estetik ve plastik cerrahi konularında üniversite ve hastanelerle …

Oku »

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriği için katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Türkiye’de bulunan takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve hipokratist.com ile ilişkinizin devamını …

Oku »

Akupunktur Derneği

Akupunktur Derneği

Akupunktur Derneği, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp tedavilerin bilimsel yönlerinin önemini vurgulamak, akupunktur tedavisindeki başarıyı tüm hekimlere ve topluma duyurmak; bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasında, açıklanmasında ve bilimsel yönleriyle vurgulanmasında önderlik yapmak ve anlayışını teşvik etmek için 1986 yılında İstanbul‘da kurulmuş tescilli bir dernektir. Akupunktur Derneği; uygun nitelikteki akupunktur doktorlarının …

Oku »