Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler

Tıbbi Vakıf ve Dernekler; çağdaş dünya ile bütünleşmiş toplum sağlığı oluşumuna bilimsel çalışmaların geliştirilmesine yardımcı olarak; tıp ve sağlık alanında bilimsel etkinliklerin yapılmasını desteklemektedir. Tıp eğitiminin çağın koşullarına uygun biçimde gerçekleşmesine yardımcı olarak, uluslararası bilimsel ilişkilerde bulunup; sağlık ve tıp alanında bilgi alışverişi sağlayarak ve sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmaktadır. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş olmuş; toplumsal sağlık ve tıp alanında örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı kökleşmeye, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan tıp dernekleri ve tıp vakıfları sağlık ansiklopedisinde yer almaktadır.

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği – TSRSD, ruh ve sinir sağlığı alanında koruma, tedavi, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetlerinin yanı sıra bilimsel düzeyini yükseltmek amacıyla 04 Ocak 1954 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. TSRSD, Bakanlar Kurulu’nun 06.10.1961 gün ve 5/1744 sayılı kararı ile kamu yararına derneklerden biri olmuştur. Türkiye Sinir ve …

Oku »

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği – TÜMRAD-DER; Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanında çalışanlar ile eğitim almış veya almakta olan kişileri ortak bir çatı altında toplamak amacıyla 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. TÜMRAD-DER; hastalığı araştırma, teşhis ve tedavi aşamalarında birinci derecede öncelikli unsur konumunda tabip ve diğer sağlık personeli ile …

Oku »

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği – TPD, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının mesleki gelişme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 17 Haziran 1995 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Psikiyatri alanındaki uzmanlık derneklerinin federasyon çatısı altında toplanan Psikiyatri Birliği, Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği – PAUD öncülüğünde TPD’nin kuruluş öncesi çalışmalarını 1990 yılında başlamıştır. Daha sonra PAUD ile …

Oku »

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – TSÇV, Cerebral Palsy’li bireylere hizmet vermek amacıyla 1989 yılında Kadıköy, İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlamanın yanı sıra meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. TSÇV, Cerebral Palsy’li bireylere doğumlarından yaşlılık …

Oku »

Dünya Serebral Palsi Derneği

Dünya Serebral Palsi Derneği

Dünya Serebral Palsi Derneği – Dünsev; Serebral Palsi konusunda çalışmalara yapmak amacıyla 04 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Serebral Palsi’li bireylerin ve ailelerinin eğitim, sağlık, ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan Dünsev; eğitim kurumları, hastaneler ile rehabilitasyon merkezleri açmanın yanı sıra Serebral Palsi konusunda çalışmalar yapma, …

Oku »

Geriatrik Hematoloji Derneği

Geriatrik Hematoloji Derneği

Geriatrik Hematoloji Derneği, Geriatrik Hematoloji biliminin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2011 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek, özellikle Türkiye’de Geriatrik Hematoloji konusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektedir. Geriatrik Hematoloji alanında araştırmaları destekleyen Dernek; tedavi standartlarını yükseltme ve bu standartların Türkiye genelinde sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmasını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’deki …

Oku »

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı, toplumu alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Alzheimer Hastalığı ve diğer demans sendromları ile ilgilenen sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları ve gönüllüler tarafından kurulan Vakıf; alzheimer hastalığı bilincinin geliştirilmesi, toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, bakım sağlanmasının yanı sıra bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi …

Oku »

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Genel Cerrahi dalında ve Stomaterapi konusundaki ilerlemeleri takip etmek, bilgi alışverişini ve Türkiye’de yüksek cerrahi standartlarını geliştirmek amacıyla 2001 yılında Adana’da kurulmuştur. Türkiye’nin ilk Ostomi Derneği olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bölümünde değişik şehirlerden doktor ve hemşire katılımları ile faaliyetlerine başlamıştır. Dernek, kolorektal kanser ve …

Oku »

Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği

Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği

Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği, Türkiye’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim dalının gelişimine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Dernek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında evrensel bilim düzeyini yakalamak, gelişmeleri Türkiye’deki çocuklarının yararına sunmaktadır. Özellikle Kayseri ilinde Çocuk Hastanesi yapılmasının yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik …

Oku »

Türk Ebeler Derneği

Türk Ebeler Derneği

Türk Ebeler Derneği, ebelik mesleğinin eğitim ve gelişim çalışmalarını yapmak amacıyla 1954 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, ilk olarak Haseki Hastanesi‘nin Başhemşiresi Ebe Sekine Arcan başkanlığında; Şeküre Akyüz, Hadiye Serdengeçti, Reşide Tezok, Nuriye Angın, Mebrure Öncel tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulmuştur. Dernek kurulduğu ilk yıl ICM – İnternational Confederation …

Oku »

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği – OJUD, obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi konusunda hekimlerin klinik ve bilimsel gelişmelere ulaşmak amacıyla 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, özellikle obstetrik ve jinekolojide organ anatomisi, morfolojik ve fonksiyonel yapısı, damar yapılanması ile buna bağlı dolaşım fonksiyonunun yanı sıra döngüsel fizyolojik olayları incelemektedir. Aynı zamanda gebelik …

Oku »

Hipertansiyonla Mücadele Derneği

Hipertansiyonla Mücadele Derneği

Hipertansiyonla Mücadele Derneği – HİPERDER; hipertansiyon hastalığı ile mücadele etmesinin yanı sıra hastaları bilgilendirme, eğitme ve dikkat çekmek amacıyla 1988 yılında İzmir’de kurulmuştur. Hipertansiyonla Mücadele Derneği, kuruluş amacı doğrultusunda aterosklerotik damar hastalıkları ve buna bağlı kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri olan hipertansiyon başta olmak üzere, yürütülen bilimsel etkinlikleri ve gelişmeleri …

Oku »

Güncel Tıp Derneği

Güncel Tıp Derneği

Güncel Tıp Derneği, Türkiye’de insan sağlığının korunması ve hastalıklarla mücadelede eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Güncel Tıp Derneği; tanı, korunma ve tedavi ile ilgili bütünsel bir yaklaşımın da gerekli olduğu görüşüyle hareket etmektedir. Dernek, sağlık hizmeti basamakları içinde ikinci ve üçüncü basamakların yanı sıra birinci …

Oku »

Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği, alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler ve hasta yakınları tarafından 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, özellikle alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirme – eğitime yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütüdür. Aynı zamanda, alzheimer hastalığına sahip kişi ve/veya ailelerin yaşam kalitesinin arttırılmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Dolayısıyla Türkiye genelinde 2023 …

Oku »

Jinekolojik Cerrahi Derneği

Jinekolojik Cerrahi Derneği

Jinekolojik Cerrahi Derneği – JCD, jinekolojik cerrahi alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, uygulamak ve katkı sağlamak amacıyla 13 Nisan 2022 tarihinde Çankaya, Ankara’da kurulmuştur. JCD, genel jinekolojik cerrahi, jinekolojik onkoloji cerrahisi, üreme tıbbı ve infertiliteye yönelik cerrahi, pelvik taban cerrahisi ve ürojinekoloji, kozmetik ve rekonstrüktif jinekolojik cerrahi başta olmak …

Oku »

Kontinans Derneği

Kontinans Derneği

Kontinans Derneği, işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi’ni Türkiye’de geliştirmek amacıyla 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda, işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi alanında eğitimi desteklemek ve/veya uluslararası camiada Türkiye’de temsil etmektedir. Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanlarında ve tüm tıp ve diğer bilim dallarında, bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş …

Oku »

Türk Perinatoloji Derneği

Türk Perinatoloji Derneği

Türk Perinatoloji Derneği, perinatoloji uzmanlarının bir araya gelmesi ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 19 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Perinatoloji Derneği, ilk önce İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde, Prof. Dr. Kazım Arısan, Prof. Dr. Şahap Karaaliler, Prof. Dr. Sezer Hatemi, Doç. Dr. Vildan Ocak ve …

Oku »

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Türkiye Spor Hekimleri Derneği – Turkish Sports Medicine Association; Spor Hekimliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1966 yılında İzmir’de kurulmuştur. Prof. Dr. Necati Akgün’ün öncülüğünde 20 Aralık 1965 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi’nde Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Dernek kuruluşunun ardından 1966 yılında Türkiye’yi temsilen Uluslararası Spor Hekimliği …

Oku »

Onkolojik Klinik Araştırmalar Derneği

Onkolojik Klinik Araştırmalar Derneği

Onkolojik Klinik Araştırmalar Derneği – ONKAD, Türkiye’nin onkoloji alanında ilerlemesini sağlamak amacı ile 2018 yılında Kadıköy, İstanbul’da kurulmuştur. Onkoloji ve kanser alanında çalışmalar yapan ONKAD; tıbbi onkoloji hekimlerine yönelik bilimsel yayınlar ile toplantılar düzenlemektedir. Dernek, kanser hastalarının yararına onkoloji alanındaki klinik çalışmaları destekleme ve organize etmek amacıyla kurulmuştur. ONKAD, böylece …

Oku »

Uluslararası Çocuk Merkezi

Uluslararası Çocuk Merkezi

Uluslararası Çocuk Merkezi – UÇM; International de l’Enfance adı ile UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Centre, Paris’te kurulmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk hekimleri ve sağlık çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında 1999 yılına kadar kurslar ve yayınlar hazırlayan UÇM; daha sonra finansal güçlüklerden dolayı Fransa’daki faaliyetlerini sonlandırmıştır. …

Oku »

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu – TÜMDEF; Tüm Medikal Dernekler Federasyonu adı ile 9 Eylül 2004 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla 2003 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantıda bir “üst çatı” oluşturulması fikri; Türkiye genelinde faaliyet gösterecek bir “Federasyon” kurulması şeklinde karar alınmıştır. Bunun …

Oku »

Türk Androloji Derneği

Türk Androloji Derneği

Türk Androloji Derneği; kadın, erkek cinsel sağlığı ve hastalıkları, erkek üreme sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak amacıyla 16 Mart 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ayrıca, aile planlamasının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması amacıyla gerekli eğitim, araştırma, uygulama faaliyetlerini yürüten Dernek; üreme fizyolojisi ile ilgili temel araştırmaları planlamasının yanı sıra …

Oku »

Marmara Pediatri Derneği

Marmara Pediatri Derneği

Marmara Pediatri Derneği; kurucu başkan Prof. Dr. Figen Akalın öncülüğünde 4 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Çocuk Sağlığı A.B.D sosyal ve bilimsel faaliyetlerine maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulan Dernek; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konusunda etkinlik göstererek, Türkiye’deki çocukların sağlık düzeyini yükseltme, çocuk sağlığı konusunda çalışan kişi ve …

Oku »

Beyin Araştırmaları Derneği

Beyin Araştırmaları Derneği

Beyin Araştırmaları Derneği – BAD; temel ve klinik nörobilim alanında araştırmalar yapmak amacıyla 23 Aralık 1991 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, kuruluş amacı doğrultusunda; Türkiye’de temel ve klinik nörobilim alanında yapılan araştırmaların nitelik ve sayısını geliştirilmek için faaliyet gösteren bilimsel amaçlı bir dernektir. Nörobilim araştırmalarının önemini vurgulayan tanıtım çalışmaları ile çeşitli …

Oku »

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER; halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ve Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını koruma ve geliştirme ile ilgili konularda çalışmalar yapmak amacıyla 1995 yılında Ankara’da kurulmuştur. Çalışmalarını özellikle halk sağlığı uzmanları ve toplum olarak iki grupta oluşturan HASUDER; özellikle amaçları arasında ilk sırada sağlıklı bir toplum yaratma olarak …

Oku »

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği; 09 Nisan 1996 tarihinde Çocuk Ürolojisi Derneği adı ile Şişli, İstanbul’da kurulmuştur. Çocuk Ürolojisi Derneği; tıp bilimindeki gelişmeleri ile birlikte Üroloji Anabilim Dalının alt dalı olarak önem kazanan Çocuk Ürolojisi‘nin bağımsız bir bilim dalı olarak geliştirilmesi amacıyla ortak bağıyla birleşen uzman hekimler tarafından amaç ve hedefleri …

Oku »

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği – DKTD; dil ve konuşma bozuklukları alanında çalışmalar yapmak amacıyla 2000 yılında Ankara’da kurulmuştur. Halka yararlı – etik biçimde icra edilmesi, diğer uzmanları bilgilendirme, tanı – tedavisi için yapılan bilimsel çalışmaları teşvik eden DKTD; dil ve konuşma bozuklukları alanında uluslararası kriterlere uygun eğitim almış kişilerin …

Oku »

Perinatal Tıp Vakfı

Perinatal Tıp Vakfı

Perinatal Tıp Vakfı – Perinatal Medicine Foundation; Perinatal Tıp, Obstetrik, Jinekoloji ve diğer tıp bilim dallarının gelişimini sağlamak amacıyla 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dünyada ve Türkiye’de Perinatal Tıp başta olmak üzere Obstetrik, Jinekoloji ve diğer tıp bilim dallarını ileri düzeylere çıkarmayı hedefleyen Perinatal Tıp Vakfı; ayrıca eğitim ve hizmetin sürekliliği, …

Oku »

Ankilozan Spondilit Hasta Derneği

Ankilozan Spondilit Hasta Derneği

Ankilozan Spondilit Hasta Derneği – ASHAD; Ankilozan Spondilit hasta ve yakınlarını bilgilendirmek ve dayanışma ortamı oluşturmak amacıyla 2003 yılında İzmir’de kurulmuştur. ASHAD, Türkiye’de teşhis konulmuş Ankilozan Spondilit hastalarına konunun uzmanlarıyla doğru ve güncel bilgileri ile bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Omurgayı etkileyen kronik, ilerleyici, ağrılı ve sebebi …

Oku »

İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği

İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği

İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği – İCAAD; ilk olarak İşitme Cihazları Akustik Akademi Derneği adı ile Odyoloji & Akustik alanında hizmet vermek amacıyla 2010 yılında Bahçelievler, İstanbul‘da kurulmuştur. İCAAD, özellikle sektörün gelişmesi, toplumun Odyoloji & Akustik alanında bilgilendirilmesi ve işitme cihazı kullanıcılarının daha iyi hizmet alması için sosyal sorumluluk …

Oku »

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği – TOTDER; Ortopedi Şirürjisi ve Travmatoloji Cemiyeti adıyla 27 Nisan 1939 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, kurucu başkanı Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar‘ın öncülüğünde; Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu, Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren, Prof. Dr. Münir Ahmet Sarpyener, Op. Dr. Ali Rıza Tevfik …

Oku »

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği; çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavilerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle topluma sağlıklı erişkinleri kazandırmak amacıyla 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek, kuruluş amacına uygun olarak çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili Türkiye’de hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle topluma sağlıklı erişkinler …

Oku »

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği – hemud, Society of Histologist and Embryologist – SOHE; Histoloji ve Embriyoloji topluluğunun Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumları ile iletişimini güçlendirmek amacıyla 08 Şubat 2013 tarihinde Üsküdar, İstanbul’da kurulmuştur. Hemud, tıbbi histoloji ve embriyoloji uzman hekimlerinin faaliyetlerinin; yetiştirilmesi, etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak, çalışmalar …

Oku »

Endokrin Cerrahisi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği; endokrin hastalıklarını bilimsel olarak araştırmak amacıyla 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, bilimsel düzeyde ele aldığı endokrin hastalıklarını; taramalar ile risk gruplarını erken tanı oranları ve tanı ile tedavi yöntemlerini yükseltmektedir. Dernek modern yöntemleri bilimsel bir şekilde yaygınlaştırmak için; cerrahi, medikal, nükleer tıp, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, …

Oku »

Onkoloji Grubu Derneği

Onkoloji Grubu Derneği

Onkoloji Grubu Derneği; kanser ile savaşta katkı sağlamak, çağdaş düzeye ulaşabilmek için araştırma, tanı, iyileştirme ve eğitim hizmetlerini yürüten bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla 2004 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Onkoloji Grubu Derneği kuruluş amacı; öncelikle Türkiye’de Klinik, Epidemiyolojik ve Temel Onkoloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaları desteklemektedir. Ayrıca, çok merkezli …

Oku »

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği; yenidoğan bebek döneminde hastalıkların teşhis ve tedavilerin uygulanması amacıyla 12 Aralık 1989 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi’nde “Neonatoloji Derneği” adıyla kurulmasının ardından birçok eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiş olup; ayrıca yayınları ve sosyal sorumlulukları ile ön plana çıkarak toplumsal farkındalık yaratan sivil toplum örgütü olmuştur. Dernek, …

Oku »

Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nörootoloji Derneği – ONODER veya Otology Neurotology Society; Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanları ile Otoloji, Otonöroloji ve Kafa Kaidesi Cerrahisi ile uğraşan hekimleri ve Odyoloji uzmanlarını bünyesinde toplamak ve çalışmalara yapmak amacıyla 14 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. ONODER, kuruluş amacı doğrultusunda; Kulak Burun Boğaz …

Oku »

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği – SMA-DER; Spinal Muskuler Atrofi – SMA hastaları, hasta yakınları, gönüllüler ve uzman kişilerin bir araya gelmesi amacıyla 17 Nisan 2017 tarihinde Eskişehir’de kurulmuştur. Spinal Muskuler Atrofi hastası bireylere ve ailelerine her alanda erişilebilir hizmetler sunmak, ayrıca yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek öncelikli amacı olan …

Oku »

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği – ELCD; Endoskopik –Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi‘nin tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1992 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, klasik cerrahiye ek olarak doğmuş olan; Videoskopik olarak da bilinen Endoskopik – Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi‘nin Türkiye’deki gelişmine katkı sağlamaktadır. Çağdaş cerrahiye …

Oku »

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – TKRCD; kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu, tanı ve tedavi edici tüm konularında etkinliklik göstermek amacıyla 1990 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği; uluslararası etkinlik ve yazışmalardaki adı Turkish Society of Colon and Rectal Surgery olarak belirlemiştir. TKRCD, üyelerinin uzmanlık …

Oku »

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği – FABAD; Farmasötik Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 14 Haziran 1966 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek, Prof. Dr. Enver İzgü Başkanlığında kurulmasının ardından dernek yönetimi, dönüşümlü olarak Ankara’da bulunan; Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında …

Oku »

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği; tıp ve sağlık bilişimi ilgili çalışmalar yapmak amacıyla bir grup hekim tarafından 1999 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı; devlet, sivil toplum kuruluşları ve bununla birlikte ticari kurumların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili etkinlikleri konusunda bilgi toplama, bu bilgileri erişilebilir hale getirmektir. Aynı zamanda sağlık …

Oku »

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği – OKSUD; odyoloji topluluğunun ilk derneği olarak “İşitme, Konuşma Lisan Bozuklukları Derneği” adı ile 16 Ocak 1995 tarihinde kurulmuştur. OKSUD; 2000 yılında gerçekleştirmiş olduğu genel kurulunda dernek “Odyoloji Derneği” adını almıştır. Dernek, 2002 yılında aldığı kararla genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması kararı alınmış olmasına …

Oku »

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisyenleri Derneği

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisyenleri Derneği

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisyenleri Derneği – KDAD; kozmetik dermatoloji alanında bilimsel ve sosyal faaliyetler yürütmek amacıyla 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur. KDAD, kozmetik dermatoloji alanında akademik düzeyde öğretim, eğitim, araştırma ve gelişimleri sağlamak; ve bununla birlikte çalışmalar yapan kişi veya kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için; …

Oku »

Ecza Depocuları Derneği

Ecza Depocuları Derneği

Ecza Depocuları Derneği; ecza depoculuğu mesleğinin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak amacıyla 1954 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; ecza depoculuğu mesleğinin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamasının yanı sıra üyelerinin hak ve menfaatlerini resmi merciler ve diğer mesleki kuruluş temsilciliklerinde korumaktadır. Dernek, üyeleri arasında mesleki, ticari bağlılığı gerektiğinde işbirliğini sağlama, haksız …

Oku »

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği – SaHaDer; tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak amacıyla 11 Kasım 2020 tarihinde Samsun‘da kurulmuştur. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği – SaHaDer; sosyal medya aracı Twitter üzerinden @SaglTum adıyla bilinen Twitter Destek Grubu yöneticileri tarafından, tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramanın yanı sıra …

Oku »

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği – TOTBİD; ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm derneklerin çalışmalarını koordine etmek amacıyla 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur. I. Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin ardından; Ankara, İstanbul ve İzmir‘de bulunan ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm derneklerin çalışmalarını koordine etmek, tüm ortopedi …

Oku »

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği – İMUD; iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; eğitim, araştırma ve çalışan sağlığının korumasının yanı sıra işe bağlı hastalıklar ile meslek hastalarının tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon …

Oku »

SMA Benimle Yürü Derneği

SMA Benimle Yürü Derneği

SMA Benimle Yürü Derneği; SMA hastaları, taşıyıcılar ve aileleri için gerekli çalışmalar yapmak amacıyla Mayıs, 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı; SMA hastalarının yanı sıra SMA taşıyıcıları ve ailelerinin insan onuru ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. SMA Benimle Yürü Derneği; yönetim kurulu, …

Oku »

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, travma ve acil cerrahi alanında 1995 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. Dernek, Bakanlar Kurulu kararı ile 30 Ekim 2003 tarihinde kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. Türkiye’de travma ve acil cerrahi alanında uğraşan kuruluşlarla beraber hastane hizmetlerinin güncel tıbbın gereklerine uygun olarak yürütülmesi başta olmak üzere; bilimsel …

Oku »