Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Sağlık Kurum ve Kuruluşları; herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamaktadır. Sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlar Türkiye’nin sağlık şartlarını düzeltmek, sağlığa zarar veren ve yol açanlarla mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak; sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin temel esaslar alınmaktadır.

Tüberküloz Dairesi Başkanlığı

Tüberküloz Dairesi Başkanlığı

Tüberküloz Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Veremle mücadelenin kurumsal temelleri XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde gönüllü kuruluşların öncülüğünde atılmıştır. Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, ilk kez 1918 yılında “Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti”’ni kurması ile Türkiye’deki veremle mücadelenin öncü kuruluşu kabul edilmektedir. …

Oku »

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü …

Oku »

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Tıpta Uzmanlık Kurulu – TUK; tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri belirlemek amacıyla 28 Mart 2007 tarihinde kurulmuştur. Tıp ve Diş Hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esasları Tababet ve Şuabatı …

Oku »

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 …

Oku »

AMATEM

AMATEM

AMATEM – Alkol – Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi, alkol – madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmeti ve araştırmalar yapmak amacıyla 1984 yılında Bakırköy, İstanbul’da kurulmuştur. Amatem, ilk önce Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Hastane içinde ayrı binada bulunan bir …

Oku »

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos …

Oku »

Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki Halk …

Oku »

Renkli Reçete Sistemi

Renkli Reçete Sistemi

Renkli Reçete Sistemi; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tüm renkli reçetelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla 14 Mart 2017 tarihinde kullanıma açılmıştır. Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı “Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Önlenmesi” uyarınca kurulan Elektronik Renkli Reçete Sistemi; genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmasının …

Oku »

Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi

Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi

Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi – TCESİS; Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve Reklam eğitimlerinin verildiği sistem olarak 15 Mayıs 2014 tarihinde Çankaya, Ankara’da kurulmuştur. TCESİS; Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve Reklam Yönetmeliğinin gerektirdiği eğitimlerin verildiği bir sistemdir. Eğitimler sonrasında sınavdan başarılı olan kişiler başvurdukları alana göre; Sorumlu Müdür, Satış Tanıtım Elemanı …

Oku »

Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki …

Oku »

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı – AİK; Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireylerin klinik bulguları ile bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 1985 yılında Kenya‘nın başkenti Nairobi’de başlamıştır. Nairobi’de 1985 yılında yapılan DSÖ toplantısı Akılcı İlaç Kullanımı çalışmaları başlangıç sayılmaktadır. Bir insanlık …

Oku »

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki …

Oku »

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı – ÇSDB; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. 30474 sayılı 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü; bünyesinde Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge’nin yürülüğe konulmasıyla Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı faaliyetlerine başlamıştır. İş ve Görevleri …

Oku »

Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı

Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı

Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar kavramı; 24 Nisan 1930 tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesinde; bulaşıcı veya salgın hastalıklar ile mücadenin yapılmasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. 23 Haziran 1936 tarihinde 3337 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât …

Oku »

Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’de Üreme Sağlığı kavramı; 14 Nisan 1928 tarihinde 1219 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile ebelerin gebelik ve doğumla ilgili görevleri tanımlanmıştır. Kanunda herhangi bir alet kullanımı ve annenin durumu gerektirdiğinde doktor …

Oku »

Sağlık Market

Sağlık Market

Sağlık Market; Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin temin etmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisi internet sitesi e-satış portalı üzerinden 12 Ekim 2018 tarihinde devreye girmiştir. Özellikle Türkiye genelinde bölgesel düzeyde il bazlı teklif verilebilmesine imkân sağlayan Sağlık Market; ilk önce üretici, ithalatçı, yetkilendirilmiş …

Oku »

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde “Göç Sağlığı Birimi” adı ile Ankara’da kurulmuştur. Göç Sağlığı Hizmetleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genel koordinasyonunda yürütülen sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki koordinasyonu, 25 Ağustos 2016 tarihinde kurulan ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Göç Sağlığı …

Oku »

Kanser Dairesi Başkanlığı

Kanser Dairesi Başkanlığı

Kanser Dairesi Başkanlığı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde “Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı” adı ile 1983 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de kanserin ihbarı zorunlu olması ile kayıt çalışmalarının yürütülebilmesi amacı ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile faaliyetlerine başlamıştır. Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı; Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler …

Oku »

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi – SABİM; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programının bir bileşeni olarak 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında 1992 – 1994 yılları arasında Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü adı ile hizmet vermiştir. Özellikle 1997 yılında vatandaşların şikâyet, takdir ve değerlendirmelerini iletebilmeleri amacıyla bir hat oluşturulmuş olup; yapılan …

Oku »

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 11 Ekim 2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümlerine istinaden 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bağlı olarak oluşmuştur. Özellikle, 694 sayılı …

Oku »

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi; Türkiye’deki sağlık kuruluşlarından toplanan kişisel sağlık verilerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişilebilmesi için 1 Ocak 2015 tarihinde uygulamaya konan sağlık kayıt sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı E-Nabız Birimi tarafından uygulamaya konulan sistem; muayene, tetkik, tedaviler ile …

Oku »

İlaç Takip Sistemi

İlaç Takip Sistemi

İlaç Takip Sistemi – İTS; beşeri tıbbi ürünlerin karekod kullanılarak tekilleştirilmiş ürünler üzerinde gerçekleştirildiği merkezi kayıt ve takip sistemidir. İTS, her biriminin geçtiği noktalardan yapılan bildirimler ile; alış, satış, devir, geri ödeme, ihracat, ithalat, tüketim, üretim, zayi olma gibi tedarik zincirinde gerçekleşen tüm hareketleri ya da hareket iptalini gerçek zamanlı …

Oku »

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 02 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri 663 sayılı KHK’nın 11 inci maddesinde tanımlanmıştır. İdari ve Mali İşler …

Oku »

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Sağlık Bakanı onayı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 Kasım 2017 tarihinde görev ve yetkileri oluşturulmuştur. Görev ve Yetkileri Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek amacıyla; sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartları, planlamalara uygun olarak kurulması …

Oku »

Uluslararası Hemşireler Konseyi

Uluslararası Hemşireler Konseyi

Uluslararası Hemşireler Konseyi – International Council of Nurses – ICN; İngiliz hemşire Ethel Gordon Fenwick tarafından hemşirelik standartlarını yükseltmek amacıyla 1 Temmuz 1899 tarihinde kurulmuştur. Tüm dünya ülkelerindeki Ulusal Hemşirelik Dernekleri Federasyonu olan ICN; kuruluşundan günümüze Türk Hemşireler Derneği‘nin de yer aldığı 130’un üzerinde ülkede ulusal hemşire dernekleri ve 20 …

Oku »

Merkezi Hekim Randevu Sistemi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi – MHRS; Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı, MHRS Hastane İletişim Birimi görev ve sorumluluğunda 2010 yılında hayata geçirilmiştir. MHRS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra geçici vatandaşlık numarası alan ve oturma izni olan yabancı …

Oku »

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; ilk olarak Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiye adı ile Dahiliye Nezareti’ne bağlı olarak 1913 yılında İstanbul‘da kurulmuştur. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kurulması ile birlikte Cağaloğlu‘nda bulunan Hasan Paşa Konağı‘nda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü adı ile hizmete başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren İstanbul ilinde artan …

Oku »

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı

Aile Hekimliği Daire Başkanlığı

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 Mart 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; aile hekimliği hizmetlerinin daha iyi düzenlenebilmesi ve sağlıklı yürütülebilmesinin yanı sıra genel olarak halk sağlığını tehdit eden tüm unsurların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli denetimlerin yapılabilmesi gibi çalışmaları yürütmesi için 663 …

Oku »

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı olarak 21 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur. Daire Başkanlığı; 25 Ağustos 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da değişiklik yapılmıştır. İlgili düzenleme ile 02 Ekim 2017 tarihinde ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet …

Oku »

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Hizmet İçi Eğitim olarak 13 Aralık 1983 tarihinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Personel Genel Müdürlüğüne bağlı iken 03 Şubat 2006 tarihinde Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı olarak faaliyetlerini göstermeye devam etmiştir.“ Hizmet …

Oku »

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 10 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı 10 Ocak 2020 tarihli ve 244 sayılı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulmuştur. Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının Görevleri Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı ile ilgili hizmetleri …

Oku »

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü; müsteşarlık makamına bağlı olarak İnşaat Müdürlüğü adı 1979 yılında kurulmuştur. SYGM; daha sonraki yıllarda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmış olup; 26 Eylül 1989 tarihinde müdürlük bünyesinde bulunan tüm teknik eleman ve kadrolarıyla beraber Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bünyesine dahil edilmiştir. Müdürlük o …

Oku »

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 11 Ekim 2011 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları kanun hükmünde kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak; Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılarak hizmet vermeye başlayan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel …

Oku »

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmasıyla birlikte Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” adı ile 2000 yılında kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı‘na bağlı olarak görev yapmakta olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü durumlarda yapılması gereken acil sağlık hizmetlerini Türkiye genelinde planlaması, …

Oku »

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14 Aralık 1983 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumun sağlığı ile ilgili her türlü koruyucu sağlık hizmetleri verilmesini sağlamakla birlikte; halkın katkı ve iştirakini temin ederek, bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama …

Oku »

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı ile 19 Mart 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Ankara‘da kurulmuştur. Kurum; 10 Temmuz 2018 tarihli 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. KHGM; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı …

Oku »

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası – TİTUBB; Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına ortak olarak yürütülen “Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal …

Oku »

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Kızılay Derneği tüzükte yer alan adı olup; kurumsal olarak Türk Kızılayı ve Kızılay olarak anılan kurum 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kızılay; 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti – Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti“, 14 Nisan 1877 tarihinde “Osmanlı Hilaliahmer …

Oku »

Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı; T. C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni çerçevesinde temelleri atılan “Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi”nin geliştirilmesi ve yürütülmesi görevini sürdüren Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire …

Oku »

İstanbul Verem Savaş Dispanserleri

İstanbul Verem Savaş Dispanserleri

İstanbul Verem Savaş Dispanserleri; İstanbul ili sınırları içinde Verem Savaşı esaslarını kurmak, veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ikaz etmektedir. Verem Savaşı konusunda; hükümet, belediye ve hayır kurumları gözetiminde maddi imkanlarla ve ilmi çalışmalarla verem savaşına güç kazandırmaktadır. İstanbul Verem Savaş Dispanserleri amacını gerçekleştirmek için İstanbul ili sınırları içinde …

Oku »

İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri; İstanbul ili sınırları içinde yaşayan, toplum sağlığını geliştirme ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yaparak, bu planları uygulayan, uygulatan merkez konumundadır. İstanbul Toplum Sağlığı Merkezleri Sağlık Bakanlığının birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri …

Oku »

İstanbul Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

İstanbul Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri; İstanbul ili sınırları içinde, ciddi ruhsal bozukluğu olan hastalara verilen hizmetin düzenleyicisi ve kontrol mekanizması olarak hizmet vermektedir. Merkezlerde, ciddi ruhsal rahatsızlığı olan hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takibi ile beraber ailelerin bilgilendirildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, bireysel ve grup terapileri gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın …

Oku »

Bakteriyolojihane-i Şahane

Bakteriyolojihane-i Şahane

Bakteriyolojihane-i Şahane, 1893 yılının Kasım ayında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘nin bahçe içerisindeki kimya laboratuvarı‘nda kurulmuştur. Bakteriyolojihane-i Şahane’nin kuruluşunun öncesinde o dönemde Osmanlı Devleti‘nde etkili olan kolera salgınının etkisi olmuştur. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’nin oluşturduğu komisyon sonrası bir bakteriyolojihane açılması düşünülmüş; Paris, Pasteur Enstitüsü’nden yardım istenmiş ve Dr. Andre Chantemesse İstanbul’a gelerek bunun …

Oku »

Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi

Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi

Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi; Türkiye’de Organ ve Doku Naklinin farkındalığını arttırmak suretiyle hayatta iken bağış yapan kişi sayısını arttırmak amacıyla yürütülen sağlık politikalarına destek amacıyla 2016 yılında Sağlık Bakanlığınca projelendirilmiştir. Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi Projesi kapsamında bağış yapan kişilerin; Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşlarında bağış beyanlarını yapabilmeleri …

Oku »

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ; 1936 yılına kadar Hıfzısıhha Dairesi, bu tarihten itibaren Genel Müdürlük haline getirildiği 1946 yılına kadar, Hıfzısıhha İşleri Umum Müdürlüğü’ne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürütmüştür. Kurum, 11 Şubat 1946 tarihinde Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş; 27 Şubat 1982 …

Oku »

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kuruluşu bulaşıcı karantina hastalıklarının yayılmasını önlemek temeline dayanmaktadır. Bulaşıcı hastalıklarla örgütlü mücadelenin ülkemizde 1800 lü yıllarda başladığı görülmektedir. II. Mahmut‘un emriyle karantina için ilk defa bir meclis (Meclis-i Tahaffuz) toplanarak 1838 yılında göreve başlamıştır. Bu mecliste Meclis-i Tahaffuz-ı Ula (Yüksek Karantina Meclisi) ve Meclis-i …

Oku »

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri; göçmen sağlığı merkezi özelliği taşıyan Avrupa Birliği projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Asya ve Avrupa yakasında bulunan Göçmen Sağlığı Merkezleri listede yer almaktadır. İstanbul Göçmen Sağlığı Merkezleri Avrupa Yakası Arnavutköy 1 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi  Adres: Hadımköy Mah. Çarşamba Sokak No: 3 Arnavutköy Telefon: 0 …

Oku »

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkül etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve …

Oku »

Dünya Tabipler Birliği

Dünya Tabipler Birliği

Dünya Tabipler Birliği; II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Medikal Birliği (BMA), bütün müttefik ülkelerin doktorlarının, zaman zaman tıbbi uygulamalar ve barış zamanlarının sorunlarını tartışmak üzere bir araya geldiği ve tıbbi hizmet ile tıp eğitiminin koşullarını karşılaştırmak için odak noktası olmuştu kendi ülkelerinde. 1945 yılında, çeşitli ülkelerden doktorların gayriresmi bir konferansı …

Oku »

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği; Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan diş hekimlerinin sözcüsü olarak  1986 yılında kurulmuştur. Anayasanın 135inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı “Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu” ile kurulmuş bir meslek örgütüdür. Genel sağlığın ayrılmaz …

Oku »