Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 11 Ekim 2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümlerine istinaden 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bağlı olarak oluşmuştur.

Özellikle, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25 Ağustos 2017 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak değişiklikler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanlığının, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesi 02 Ekim 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Daire Başkanlığı, bağışıklama hizmetlerindeki amacı doğrultusunda; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilen hastalıkların ortaya çıkışını engelleme, hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmeyi amaç edinmiştir. Başkanlık, sağlıkla ilgili kazanımlarının yanı sıra; ekonomik ve sosyal olarak aşılama programlarının başarısını hedeflemektedir.

Görevleri

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik programlar geliştirerek, bunun yanında yürütmektedir. Ayrıca, aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini kurma ve takip etmektedir.

Bununla birlikte, Daire Başkanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı – GBP ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan; aşı, antiserum. enjektör, güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmektedir. Aynı zamanda, aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir. Daire Başkanlığı, GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansı ile hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetler yürütmektedir. GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetleri ile oluşturulan Bilim Kurulları ve Komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca, faaliyet alanlanıyla ilgili; eğitim, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikleri düzenleyerek, ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamaktadır.

Sağlık Çalışanları Aşılama.Soğuk Zincir ve Aşı Takip Sistemi.Aşı Takvimi

İletişim

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 PK: 06430 Sıhhiye, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 50 00

Web: hsgm.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Sağlık Bakanı onayı ile Kamu Hastaneleri Genel …

Bir cevap yazın