Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Sağlık Bakanı onayı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 Kasım 2017 tarihinde görev ve yetkileri oluşturulmuştur.

Görev ve Yetkileri

Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek amacıyla; sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartları, planlamalara uygun olarak kurulması ve/veya işletilmesi; bununla birlikte bakım hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmektedir.

Başkanlık, özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele yönelik yürütülen sertifikalı eğitimler ile bununla birlikte hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmenin yanı sıra ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamaktadır. Genel müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekte olan Başkanlık;
ayrıca klinik araştırmalara yönelik oluşturulan komisyonların sekretaryasını yapmaktadır. Daire Başkanlığı; ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemesi ve bunun yanında etkinlikler ile güncel konu ve ilgili yayınları izlemektedir.

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; hizmet alımı yöntemi ile temin edilen sağlık otelciliği hizmetlerinin hizmet alımı öncesinde ve bununla birlikte hizmet sırasındaki uygulama ve denetim esaslarını belirlemektedir. Ayrıca sağlık tesislerinde sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmektedir. Aynı zamanda yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilecek personelin iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Birimleri

Atık Yönetimi

 • Sağlık tesislerinde üretilen atık miktarları ile ilgili verileri toplamasının yanında; analiz yapma, yapılan analizler doğrultusunda düzenleme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
 • İlgili makamlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin sağlık tesislerinin hazırlamasını sağlama ve bunun yanında atık yönetimi ile ilgili konular hakkında görüşme ve yazışmalar yapmaktadır.
 • Ayrıca atık yönetimi ile ilgili konular hakkında görüşme ve yazışmalar yolu ile rehberlik yapmaktadır.
 • Aynı zamanda BİMER, CİMER, SBN, SABİM gibi iletişim merkezleri kanalı ile; atık yönetimine ilişkin gelen görüş ve/veya önerileri değerlendirilerek cevaplandırmaktadır.

Otelcilik Birimi

 • Sağlık otelciliği hizmetleri alanında başvuruları değerlendirmek ve resmi yazışmaları yerine getirmektedir.
 • Sağlık otelciliği dinamik veri giriş platformu yapmaktadır.
 • Çağrı merkezi anket uygulaması gerçekleştirmektedir.
 • Manevi destek hizmeti planlama ve takibini uygulamaktadır.

Eğitim Birimi

 • Sertifikalı eğitim ile ilgili iş ve/veya işlemlerini yürütmektedir.
 • Hizmet içi eğitim ile ilgili iş ve/veya işlemlerini yürütmektedir.
 • Klinik araştırmalar ile ilgili iş ve/veya işlemlerini yürütmektedir.

Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

 • Bilgi toplama formunun kullanımını sağlamaktadır.
 • Gebe Okulu dinamik excel bakım hizmetleri modül takibinin ve analizini yapmaktadır.
 • Ebelere yönelik doğum hizmetlerinde güncel yaklaşımlar eğitimlerini yapılmasını sağlamaktadır.
 • Bakım hizmetleri birimi e-bülten çalışmalarını yürütmektedir.
İletişim

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No: 9 Çankaya / Ankara

Santral: 0 312 565 00 0001

Daire Başkanlığı Sekreterya: 0 312 565 01 43

E-Posta: khgm.iletisim@saglik.gov.tr

Web: khgmsaglikbakimdb.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Hizmet İçi Eğitim …

Bir cevap yazın