Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Kanser Dairesi Başkanlığı

Kanser Dairesi Başkanlığı

Kanser Dairesi Başkanlığı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde “Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı” adı ile 1983 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de kanserin ihbarı zorunlu olması ile kayıt çalışmalarının yürütülebilmesi amacı ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile faaliyetlerine başlamıştır.

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı; Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesi ile Kanser Dairesi Başkanlığı adı ile yeni görev tanımı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanser Dairesi Başkanlığı

Kanser Dairesi Başkanlığı Görev Tanımı

Kanser Dairesi Başkanlığı; özellikle kanserle mücadelede gerekli koruyucu kanser hizmetlerini planlama, yürütme, çalışmaları değerlendirme, raporlama ve denetimini sağlamaktadır. Aynı zamanda Başkanlık; Türkiye genelinde kanser hastalıklarının tür ve durumlarının belirlenmesi, etkin ve bilimsel mücadele yöntemlerinin saptanması, uygulanması ve buna ek olarak olası kanser etkenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemleri yürütmektedir. Ayrıca kanser tarama ve kayıt sistemlerini geliştirmekte olan Kanser Daire Başkanlığı; koruyucu kanser hizmetleri alanında eğitim materyalleri hazırlama ve bunun yanında bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları takip ve temin etmektedir.

Kanser Dairesi Başkanlığı, koruyucu kanser hizmetlerine yönelik bilimsel çalışmalar ile bu yapılan çalışmaları desteklemektedir. Görev alanları ile ilgili evde sağlık hizmetlerini birimleriyle birlikte planlayan Kanser Daire Başkanlığı; ulusal kanser tarama standartlarını oluşturmak ve buna ek olarak etkin yürütülebilmesi için ilgili daireler ile iş birliği yapmaktadır. Ayrıca kanserle mücadele için sağlık tesislerini ilgili koordineli olarak planlama, kurma ve kalite kriterlerini oluşturmaktadır. Tarama programlarında kullanılan gezici cihazların planlanması ile bununla beraber alınmasını sağlama ve çalışma programlarını oluşturmaktadır. Daire Başkanlığı, toplum tabanlı kanser taramalarında; aile hekimliği ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi olan KETEM arasında ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak iş birliğini sağlamaktadır.

Kanser Dairesi Başkanlığı, koruyucu kanser hizmetleri konusunda; halkın eğitimi için gerekli çalışmaları kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütme, koordine ederek denetlemektedir. Bununla birlikte Kanserle ilgili tüm istatistiki bilgilerin toplanması, araştırma ve incelemelerin yapılmasını sağlayan Başkanlık; ayrıca kalite ve tamlığının değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Kanserojen veya kanserojen olduğu düşünülen etkenlerin insanlara etkilerini takip eden Başkanlık; gerekli önleme çalışmalarını yapma ve buna ek olarak kamuoyunu kanserojen konusunda bilgilendirmektedir. Ulusal Kanser Danışma Kurulu oluşturarak, belli aralıklarla toplanmasını sağlama ve sekretarya işlemlerini yürüten Daire Başkanlığı; faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikleri düzenleme ve buna ek düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamaktadır.

Birimleri

  • Kanser Kayıtçılığı ve Epidemiyoloji Birimi
  • Kanser Tarama ve İzleme Birimi
  • Farkındalık ve İletişim Birimi
  • Proje Birimi
  • Koordinasyon ve İdari İşler Birimi
  • Kalite Birimi
İletişim

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No: 19 PK: 06100 Kat: 2-3 Öncebeci, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 60 01

E-Posta: hsgm.kanser@saglik.gov.tr

Web: kanser.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Sağlık Bakanı onayı ile Kamu Hastaneleri Genel …

Bir cevap yazın