Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 Mart 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; aile hekimliği hizmetlerinin daha iyi düzenlenebilmesi ve sağlıklı yürütülebilmesinin yanı sıra genel olarak halk sağlığını tehdit eden tüm unsurların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli denetimlerin yapılabilmesi gibi çalışmaları yürütmesi için 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19 Mart 2012 tarihinde kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devredilmiştir.

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı; aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin açılıp, kapanması ile birlikte yer değişim işlerini yürütmekle ilgili olarak daire başkanlıkları ile koordinasyon sağlamaktadır. Aile hekimliği birimlerinden boşalan personel pozisyonları ile ilgili il içi personel yerleştirme işlemlerinin yanı sıra Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri – AHBS uygulamalarının güncelleme çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte koordineli olarak yürütmektedir.

Aile Hekimliği Daire BaşkanlığıAile hekimlerinin hizmet verdiği merkezlerin asgari olarak fiziki özellikleri ile birlikte hizmetlerin sunumu için gerekli tüm donanım standartlarını belirlemektedir. Daire Başkanlığı; gezici ve yerinde sağlık hizmetleri sunulacak bölgelerle ilgili tüm taleplerin değerlendirilmesi ile beraber onaylanması faaliyetlerini yürütmektedir. Aile hekimlerinin vermiş olduğu sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile beraber güncellenmesi faaliyetlerini yürüterek, uygulama ile ilgili görüş taleplerini değerlendirmektedir.

Aile hekimliği uygulamasının Türkiye genelinde tanıtım faaliyetlerine destek vermekte olan Aile Hekimliği Daire Başkanlığı; uygulama modelinin geliştirilmesi, araştırılmasının yanı sıra projeler üretme, uygulama ve aile hekimliği ile ilişkili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını ilgili olan dairelerle iş birliği içerisinde sağlamaktadır. Uygulamaların kaliteli olmasının yanında hasta – çalışan güvenliği kriterlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapmakta olan Daire Başkanlığı; ilgili şikayetler ve taleplerin değerlendirilmesinin yanı sıra uygulama sürecinde eğitimlerle ilgili veriler, incelemeler, istatistikler ve raporlanmasını sağlamaktadır.

Aile hekimliği uygulaması kapsamında olan sağlık kurum ve kuruluşlarla birlikte; hekimlerin değişiklikleri değerlendirilmesi amacıyla izleme – değerlendirme ölçüm metotları geliştirilmesi ve standardizasyonu için çalışmalar yapmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimleri, eğitim almış olduğu kurumlarla birlikte planlamasını yapmaktadır. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerini üniversiteler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüten Aile Hekimliği Daire Başkanlığı; faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi tüm etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamaktadır.

İletişim

Adres: Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No: 55 N Blok PK: 06430 Sıhhiye, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 50 00

Web: hsgm.saglik.gov.tr/tr/aile_hekimligi_daire_baskanligi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 …

Bir yanıt yazın