Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Türkiye’de Üreme Sağlığı kavramı; 14 Nisan 1928 tarihinde 1219 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile ebelerin gebelik ve doğumla ilgili görevleri tanımlanmıştır. Kanunda herhangi bir alet kullanımı ve annenin durumu gerektirdiğinde doktor gözetim ve denetimi zorunlu tutulmuştur. Bunun sonrasında 24 Nisan 1930 tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesinde; doğrudan doğumların teşviki, çocuk ölümlerinin düşürülmesi, annelerin doğum öncesi ve sonrası bakımlarının yapılmasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. 1965 yılında Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğünün kurulması ile antinatalist yaklaşım 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun ilgili maddesi ile ortaya çıkarılmıştır.

1982 Anayasasında; özellikle ananın ve çocukların korunması, aile planlamasının öğretimi, uygulanması, gerekli tedbirleri alarak, teşkilatı kurar denilmektedir. Yeni bir yapılanma ve organizasyona giden Sağlık Bakanlığı; 1983 yılında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü kurulması ile 2827 Sayılı Yasa ve yürütülen programlar sonrasında anne ölümlerinde düşüşler yaşanmıştır.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü; 663 sayılı KHK ile 19 Mart 2012 tarihinde kapatılmıştır. AÇSAP hizmetleri; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığına devredilmiştir. Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki koordinasyonu, 25 Ağustos 2016 tarihinde kurulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesi ile Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı adı ile yeni görev tanımı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Görev Tanımı

Kadın ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi, araştırma, incelemeleri koordine ve kontrol eden Başkanlık; yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Daire Başkanlığı, kadın ve üreme sağlığı konusundaki öncelikli müdahale alanları başta olmak üzere; sorunların önlenmesi ve ortadan kaldırılması için temel ilkeleri belirlemek amacıyla gerekli çalışmalar yapmaktadır. Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı, 15-49 yaş kadın izlemlerinin kriterlerini belirleme ve uygulanmasını sağlamaktadır. Kadın ve üreme sağlığı konularında, mezuniyet ve hizmet öncesi, hizmet içi eğitimi sağlayan Daire Başkanlığı; bunun yanında lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirleme, eğitimleri planlama ve uygulamaktadır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle koordinasyon ve işbirliğini sağlayan Daire Başkanlığı; dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri izleme, yeni yaklaşım ve bilgileri, hizmet yönetimi ve uygulamalarına entegre etmektedir. Ayrıca Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı; en önemlisi, anne ölümlerinin önlenmesi konusunda stratejiler belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, evlilik ve gebelik öncesi, gebelik, doğum, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesini sağlayan Başkanlık; bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunum kriterlerini belirlemektedir.

Aynı zamanda kadın ve üreme sağlığı konusunda eğitim verecek birimlerin ve ilgili personelin standartlarını belirlemek ve eğitim merkezleri açılmasını sağlayan Başkanlık; halk sağlığı ve sağlık personeli eğitimi için hizmet ihtiyaçlarını saptayarak, eğitim materyali geliştirme, uygulanmasını sağlamaktadır. Kadın ve üreme sağlığı sorunlarının iyileştirilmesi konusunda geleceğe yönelik tahminler ile araştırmalar, uygulanması, sonuçları ve gerekli tedbirleri almak veya aldırmaktadır. Dolayısıyla, faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikler düzenleyen Daire Başkanlığı; ek olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamaktadır.

Kadın ve Üreme Sağlığı Programları
İletişim

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No: 19 Kat: 11-12 Kolej, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 60 03

Faks: 0 312 565 60 55

Web: hsgm.saglik.gov.tr/tr/kadinureme

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İlaç Takip Sistemi

İlaç Takip Sistemi

İlaç Takip Sistemi – İTS; beşeri tıbbi ürünlerin karekod kullanılarak tekilleştirilmiş ürünler üzerinde gerçekleştirildiği merkezi …

Bir cevap yazın