Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı – ÇSDB; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

30474 sayılı 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü; bünyesinde Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge’nin yürülüğe konulmasıyla Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı faaliyetlerine başlamıştır.

İş ve Görevleri

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, çalışanların sağlığının korunması amacıyla gerekli araştırma, geliştirme, denetim hizmetlerini ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmektedir. Çalışan sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla ulusal – uluslararası düzeyde pilot çalışmalar ile ortak projeler geliştiren ÇSDB; dolayısıyla resmi kuruluşlar, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işçi ve işveren kuruluşları, özel sektör gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği sağlamaktadır.

Çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak mesleki risklere ait veri ve istatistikleri toplayan ÇSDB; buna ek olarak gerekli sürveyans çalışmalarını planlama ve uygulanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri alan ÇSDB; işyeri hekimliğiyle ilgili faaliyetleri yürütme, toplum sağlığı merkezlerinin işyeri hekimliği hizmeti sunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Aynı zamanda gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili işleri yürüten ÇSDB; faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikleri düzenleme ve ek olarak düzenlenen etkinliklere katkı sağlamaktadır.

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Birimleri

  • Birinci Basamak Çalışan Hakları ve Hijyen Eğitimi Birimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi
  • İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kurumu
  • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
  • İş Yerinde Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
  • Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sürveyans Birimi

Bunlara ek olarak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiESPrIT yürütülmüştür. Özellikle Hollanda’dan VUmc Üniversitesi ve TNO ile Belçika’dan Gent Üniversitesi proje ortakları olup; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, Twinning projesi olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Hijyen Eğitimi ve Çalışanlarda Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirme Programlarının yanı sıra; Mesleki Maruziyet Veri Paketi, Meslek Hastalığı İçin Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemekle Yetkilendirilmiş Hastaneler ve Meslek Hastalığı Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirmektedir. Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı altında; Çalışan Sağlığı Hizmetlerinin Genel İlkeleri ve İşyerinde COVİD-19’dan Korunma Önlemlerini belirlemiştir.

İletişim

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 PK: 06430 Sıhhiye, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 50 00

Web: hsgm.saglik.gov.tr/tr/calisansagligi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 11 Ekim 2011 …

Bir cevap yazın