Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 11 Ekim 2011 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları kanun hükmünde kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak; Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılarak hizmet vermeye başlayan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri ile beraber; sağlık iletişim uygulamaları, ulusal ve uluslararası program koordinasyon süreci ve kurumsal iletişim uygulamalarını yönetmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak çalışan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; bu yönetim faaliyetleri için gerekli olan tüm idari, mali ve hukuki süreçlerden sorumludur.

Kurumsal Daire Başkanlıkları
 • Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
 • Proje Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı
 • Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
 • Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı ve Stratejik Plan gereğince belirlenen amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yetki alan faaliyetleri yürütülmesi ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlayıp üst yönetimin onayına sunmaktadır. Uygulamaları izlemesi ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemler almaktadır.
 • SGGM, sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları yürütmekte olup; toplum ve bireylerin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.
 • SGGM, sağlık iletişimi uygulamaları ile birlikte sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğabilecek ulusal ve uluslararası programların koordinasyonunu sağlamaktadır.
 • SGGM, Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişim sürecini yürütülmektedir.
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü kurumsal faaliyetleri yürütebilmesi için gerekli olan idari, mali ve hukuki süreçleri yürütmektedir.
 • Hazırlanan orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün yıllık faaliyet programı ve bütçesine dönüştürülmesini uygulamaktadır.
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini etkileyebilecek veya ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri; yasal düzenlemeler ile değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmaktadır.
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün içinde; üst yönetim başta olmak üzere, diğer birimlerle ortak yürütülecek uygulamalarla beraber, haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini planlayarak yürütmektedir.
 • SGGM, sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışının yanında; kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlara uygun olarak düzenlenmesi ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanması ve gizliliğinin korunmasını sağlamaya yönelik kuralların yazılı olarak tüm birimlere imletektedir.
 • SGGM, Sağlık Politikası Kurulu’na, politika belirleme ile ilgili görevleri yerine getirme sürecinde talep edilen bilgi, belgeleri sunmakta olup; politika oluşturma süreci içerisinde sağlığın geliştirilmesine ilişkin öneri ve teklifler sunmaktadır.
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanı ve Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmektedir.
İletişim

Adres: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi PK: 06800 4. Kat Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 585 28 00

Faks: 0 312 585 28 53

Web: sggm.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 …

Bir yanıt yazın