Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü; müsteşarlık makamına bağlı olarak İnşaat Müdürlüğü adı 1979 yılında kurulmuştur.

SYGM; daha sonraki yıllarda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmış olup; 26 Eylül 1989 tarihinde müdürlük bünyesinde bulunan tüm teknik eleman ve kadrolarıyla beraber Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bünyesine dahil edilmiştir. Müdürlük o günkü şartlar ile görevleri inşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol çalışmaları, mimari proje çalışmaları, kamulaştırma ve satın alma çalışmalarının yürütülmesi şeklinde belirlenmiştir.

SYGM; 16 Temmuz 2002 tarihinde A.P.K. Kurulu Başkanlığı bünyesinden ayrılarak Müstakil Daire Başkanlığı haline dönüştürülmüş olmakla beraber, 1984 yılında Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları hakkındaki Kanuna uygun olarak yasa ile kurulamaması nedeniyle bünyesindeki teknik eleman ve memurların özlük hakları A.P.K. Kurulu Başkanlığında kalmıştır. Müdürlük, görülen lüzum üzerine 2002 yılı sonunda Bakanlığın onayı ile lağvedilerek tekrar A.P.K. Kurulu Başkanlığına bağlanmıştır.

SYGM; 2005 yılı itibariyle yürürlüğe giren 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları kaldırılarak, Strateji Geliştirme Başkanlıklarının kurulması üzerine 30 Haziran 2006 tarihinde bu görevler Strateji Geliştirme Başkanlığı sorumluluğuna verilmiştir. 2006 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde daha fonksiyonel ve geniş alanlara sahip hastane mimarisinin geliştirilmesi, modern mekanik, elektrik tesisatları ve otomasyon uygulamalarının geliştirilmesi gibi akıllı hastane ve sağlık yapılarının projelendirilmesi ve yapımına önem verilmiştir.

Müdürlük, 09 Haziran 2007 tarihinde 5683 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığının bünyesinde müstakil olarak “İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur. 2013 yılında Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adı ile hizmet veren müdürlük; 2020 yılı itibariyle, 5683 sayılı kuruluş kanununda tanımlanan iş ve hizmetler, tüm personeli ile birlikte görevlerini yerine getirmektedir.

Misyon ve Vizyonu

Sağlık Yatırımları Genel MüdürlüğüSYGM; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin modern koşullarda sunulmasına imkan sağlayacak sağlık tesislerinin; yapımı, yenilenmesi verimli bir şekilde planlanarak, bu kapsamda üstlenilen görevleri hızlı, dürüst, adil ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

SYGM, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak başta olmak üzere; Türkiye’nin gereksinim duyduğu uluslararası standartlarda sağlık tesislerinin yapımı ile birlikte yenilenmesi konularında yüklendiği sorumlulukları başarı ile yerine getirme, ihtiyaç duyulan modern teknoloji ürünü tıbbi cihaz üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine imkan verecek yatırım modelleri geliştirmeyi kendine vizyon edinmiştir.

Daire Başkanlıkları
 • Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
 • Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı
 • Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
 • İhale Daire Başkanlığı
 • İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı
 • Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
 • KÖİ Proje Daire Başkanlığı
 • Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı
 • Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı
İletişim

Adres: Sağlık Bakanlığı Bilkent Kampüsü Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 Bilkent, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 585 10 00

Faks: 0 312 585 65 33

E-Posta: sygm@saglik.gov.tr

Web: https://sygm.saglik.gov.tr/

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Sağlık Bakanı onayı ile Kamu Hastaneleri Genel …

Bir cevap yazın