Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde “Göç Sağlığı Birimi” adı ile Ankara’da kurulmuştur.

Göç Sağlığı Hizmetleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genel koordinasyonunda yürütülen sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki koordinasyonu, 25 Ağustos 2016 tarihinde kurulan ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan; 25 Ağustos 2017 tarihindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesi ile Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı adı ile yeni görev tanımı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Görev Tanımı

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de göç sağlığı hizmetlerini koordine etmekte olup; gerekli olan sağlık hizmetlerini iş birliği içerisinde planlama ve uygulanmasını sağlamaktadır. İhtiyaçları tespit ederek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde temin edilmesini sağlayan Göç Sağlığı Dairesi; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ile sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetleri koordine, izleme ve değerlendirmektedir. Ayrıca ulusal, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin göç sağlığı ve insan, yardım faaliyetlerine katkı ve/veya katılım sağlamaktadır.

Aynı zamanda faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim etkinlikleri düzenleyen Başkanlık; faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulama ya da uygulatma, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca araştırmalar ve eğitim program konuları hakkında; sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikleri düzenleme, ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamaktadır. Genellikle görev ve sorumluluk alanı ile ilgili konularda veri toplayan Göz Sağlığı Başkanlığı; bu verilerin analiz ve raporlama çalışmalarını yapılması veya yaptırılmasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gereken sağlık hizmetlerini sağlayan Başkanlık; diğer resmi ve özel kurumlarla iş birliği içerisinde planlama, faaliyet ilkelerini tespit ederek uygulanmasını sağlamaktadır. Toplu göç, iltica ve bunlara yönelik acil durumlarla ilgili sağlık hizmet planlarını hazırlayan Daire Başkanlığı; ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanmasını temin etmektedir.

Sağlık Tesisleri

  • Göçmen Sağlığı Merkezleri – GSM
  • Yabancı Uyruklular Polikliniği – YUP
  • Gönüllü Sağlık Tesisleri – GST
İletişim

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 PK: 06430 Sıhhiye, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 50 00

Web: hsgm.saglik.gov.tr/tr/gocsagligi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 11 Ekim 2011 …

Bir cevap yazın