Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik; yürütülen süreç ve uygulamalarda ilgili esasları düzenleme amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Sağlık Verileri

Yönetmelik; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378 inci maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı‘nın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile buna bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanarak, Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının tüm birimleri ile faaliyet göstermekte olan sağlık hizmet sunucuları ile ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik, kişisel sağlık verisi işleyen kamu hukuku kişilerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süreç ve uygulamalara ilişkin faaliyetlerini kapsamaktadır. Yönetmelik, 1987 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanarak hazırlanmıştır.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik içinde yer alan; açık veri, açık sağlık verisi, anonim hale getirilmesinin, Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak ilgili kişi ve kullanıcıların, alt yapının tesis edilmesi amaçlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen projeyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel sağlık verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi gibi durumların Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu başta olmak üzere; merkezi sağlık veri sistemi, sağlık hizmet sunucusu, veri sorumlusu, yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Genel ilke ve esasları

Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler başta olmak üzere; herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi maksadıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı ilgili tüm kuruluşlarının kayıt ve bildirim sistemi e-Devlet uygulamalarına uygun olarak elektronik ortamda da oluşturulmasına, Sağlık Bakanlığı tarafından,tüm kuruluşlarını kapsayacak şekilde ülke çapında bilişim sistemleri kurulabilmesine ilişkin hazırlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında hiç kimse, sağlık hizmet sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlamamakla birlikte; gerekli fiziki, teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Sağlık hizmet sunucuları, tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilerini içeren basılı materyal üzerinde gerekli kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular ve söz konusu materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak diğer tedbirleri almak zorundadır. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak Kanunun ilgili maddesinde yer alan hakları kullanabilmektedir. Veri sorumlusuna başvuruda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine riayet edilmelidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Gerilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine riayet etmelidir.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
kisisel-saglik-verileri-hakkinda-yonetmelikpdf

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri …