Ana Sayfa / Medikal Cihazlar

Medikal Cihazlar

Medikal Cihazlar hastalıkların tanı, önleme, izlenme, tedavi veya hastalıkların hafifletilmesinin yanı sıra; yaralanma, sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi, mağduriyetlerin giderilebilmesinde kullanılmaktadır. Anatomik veya fizyolojik bir işlevin AR&GE, değiştirilme, yerine başka bir şey konulması veya doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş; tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş; tıbbi cihazların amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil olmak üzere; her türlü araç, alet, teçhizat, aksesuar veya diğer malzemeler yer almaktadır.

Türkiye’de dünyada üretilen tıp ve sağlık alanında kullanılan medikal tıbbi cihazların temel gerekleri ve bu cihazların kullanımı sırasında; hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısları ilgilendiren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak, sağlık ve güvenliği açısından Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamına giren cihazlar  yer almaktadır.

Medikal Cihazlar insan vücudu üzerindeki işlevine yardımcı olması amacıyla cihazların keşfi ve keşfedenler başta olmak üzere; tarihçesi, zaman içinde günümüze gelene kadar olan süreç içinde gelişimleri ile gelişimlerini sağlayan imalatçı tarafından teknik ayrıntılı olarak ifade edilmektedir. Tıbbi cihazların kullanımı, tanıtımı veya etiketinde belirtilen kullanım maksatlarıyla beraber; klinik araştırma amaçlı cihazlar yer almaktadır.

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar veya kendi başına tıbbi cihaz sayılmayan ya da toplu üretime tabi olan; tıbbi uygulayıcının isteklerine göre uyarlanan veyahut tek bir hasta için sadece bir kez kullanılacak tıbbi cihazlar amacına uygun bir şekilde kullanılan; temin etmek için bu cihaz ile birlikte kullanılmak üzere imal edilen cihazlar bilgilendirme amaçlı olarak sayfamızda yayınlanmakta olup, tarihsel geçmişi yer almaktadır.

Medikal Cihazlar, insan vücudu üzerinde yarattığı işleve yardımcı olması amacıyla; bir madde ile entegre olarak kullanılıyorsa ve bu madde, cihazla entegre olarak kullanılıyorsa, madde cihaz özellikleriyle birlikte bilgi amaçlı paylaşılmaktadır.

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlar

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları, imalatçı tarafından esas olarak; fizyolojik veya patolojik durum ile ilgili bilgi edinmek veya konjenital anomalilerle ilgili bilgi edinmek ya da muhtemel alıcılar için uygunluk ve güvenliği belirlemek veyahut tedaviyi izlemek amacıyla; tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, kan ve doku bağışları da dahil olmak üzere insan vücudundan alınan numunelerin in vitro incelenmesi için tasarlanan; reaktif, reaktif ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbi cihazlar ile birlikte; aynı veya benzer kullanım amaçlarına veya ortak teknolojiye sahip olan, jenerik olarak sınıflandırılan ve spesifik özellikler göstermeyen tıbbi cihazları yer almaktadır.

Kullanım amacına uygun, piyasada kullanılmak üzere son kullanıcı için hazır hale getirilmiş olan medikal cihazlar; Hipokratist – Sağlık Ansiklopedisi listelerimizde yer almaktadır.

Spektrometre

Spektrometre

Spektrometre, yüklü partikülleri kütle/yük (m/z) oranlarına göre diğer yüklü partiküllerden ayırarak analiz etmek için kullanılan medikal cihazlardır. Spektrometreler, manyetik veya elektriksel bir alanda hareket eden yüklü partikülleri ayırt etmektedir. Uzun yıllardır kullanılan analiz yöntemlerinden biri olan Spektrometreler, günümüzde bilgisayar kontrollü çok hassas cihazlar olarak üretilmektedir. Bu sebeple, araştırma ve analiz …

Oku »

Kontakt Lens

Kontakt Lens

Kontakt Lens, doğrudan göz yüzeyine yerleştirilen ince oküler protez cihazlarıdır. Görmeyi düzeltme, kozmetik veya terapötik nedenlerle takılabilen kontakt lensler; korneanın üzerinde duracak şekilde tasarlanmışlardır. Birçok nedenden dolayı kullanılan kontakt lensler; gözlük kullanmaktan kaçınan işlevsel veya optik nedenlerle kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, estetik ve kozmetik olarak göz görünümü veya rengini değiştirmek …

Oku »

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler, işitme, konuşma ve algılama ile ilgili bozuklukları çeşitli test stratejileri kullanarak davranışsal işitme testleri yapan medikal cihazlardır. İşitme sistemleri araştırmaları, özellikle işitsel, konuşma, algılama ve nesnel işitme ölçümleri sinyal işleme üzerine odaklanmıştır. Otoakustik emisyon ölçümleri ve elektrofizyolojik testler ile işitme kaybı yaşayan bireylerin seslere karşı normal …

Oku »

Homojenizatör

Homojenizatör

Homojenizatör; çok türlü yapıdaki ürünlerin farklı yöntemlerle karıştırılması sonucunda homojen hale dönüştürülmesini sağlayan laboratuvar cihazlarıdır. Homojenizatörler; ince damlacık veya partikül boyutuna sahip karışımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Homojenleştirme krem ve merhem, losyon gibi ürünleri büyük bir çoğunluğu için uygundur. 1 mikronun altında partikül veya globül boyutlarına ihtiyaç duyulduğunda yüksek basınçlı homojenizatörlere …

Oku »

Nem Tayin Cihazları

Nem Tayin Cihazları

Nem Tayin Cihazları – Nem Tayin Analizörleri; kuru madde veya nem, uçucu ve katı maddelerin kıvamının kesin olarak belirlenmesi için kullanılan laboratuvar ölçme cihazlarıdır. İngilizcede Moisture Analyzer adı verilmekte olup, içeriğinde ısıtıcı ve kızılötesi terazi bulunduran Nem Tayin Cihazı; başlangıç ağırlığı ve kurutma süresince oluşan ağırlık kaybını kuvars camı radyatörleri …

Oku »

İnkübatör

inkübatör

İnkübatör; besiyerine ekimi yapılan mikroorganizmaları, üreyebilecekleri en uygun sıcaklıklığı ayarlanabilen kabinli medikal cihazlarıdır. İnkübatörler amacına göre; karbondioksitli, soğutmalı, vakumlu gibi farklı tipleri bulunmaktadır. Standart olarak üretilen inkübasyonun yapıldığı ve sıcaklığı ayarlanabilen inkübatörlere “havalı inkübatör” adı verilmektedir.  

Oku »

Traksiyon Aleti

Traksiyon Aleti

Traksiyon Aleti; omurga ve iskelet sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için bir mekanizma üzerinde güç sistemlerinin uygulandığı tıbbi ürün ve aletlerdir. Fizik tedavi işlemlerinde geniş bir yer kaplayan Traksiyon Aleti; kırılan kemiği hizalama, kayma, ameliyat öncesi kırık ağrısını azaltma ve sertleşen kas, eklem veya cildi iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Buna ek olarak, …

Oku »

Radyasyon Ölçüm Cihazı

Radyasyon Ölçüm Cihazı

Radyasyon Ölçüm Cihazı veya Geiger Sayacı; iyonlaştırıcı radyasyonu tespit etmeye ve ölçmeye yarayan bir medikal cihazlardır. Geiger-Müller tüpünün içindeki alçak basınçlı gaz tarafından üretilen iyonizasyonu kullanılan Geiger Sayacı; alfa ve beta parçacıklarından veya gama ışınımlarından kaynaklanan nükleer ışımayı tespit etmektedir. Radyasyon ölçüm cihazlarının çalışma prensibi; sızdırmaz bir tüp ve bir …

Oku »

Tıbbi Cihazlar

Tıbbi Cihazlar

Tıbbi Cihazlar, sağlık meslek mensubları tarafından tıbbi amaçlar için kullanılması amacıyla; hastalıkların tanı, önleme, izlenme, tedavi veya hafifletilmesi, yaralanma ve mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle hastalık veya rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olmasının yanında yaşam kalitelerini artırarak fayda sağlayan tıbbi cihazlar; anatomik, fizyolojik bir işlevin AR&GE, değiştirilme, yerine başka bir şey konulması, doğum …

Oku »

Ultrasonik Liposuction Cihazları

Ultrasonik Liposuction Cihazları

Ultrasonik Liposuction Cihazları; ultrason destekli liposuction, daha seçici bir doku lipolizine izin vermek için ultrasonik enerji kullanan medikal cihazlardır. Ultrason destekli liposuction, şekillendirerek yeni bir görünüm yaratmak adına; basit yağ alma işlemini sanatsal ve karmaşık olarak yağ alma, yağ dağılımını değiştirmektedir. Ayrıca, yeniden düzenleme işlemlerini dönüştürmektedir. Ultrason destekli liposuction yöntemini …

Oku »

Mikroskoplar

Mikroskoplar

Mikroskoplar, biyoloji ve temel tıp bilimlerinde; sistem, organ ve doku fonksiyonu hakkında gözle görülmeyen hücre ve yapıların görünebilmesini sağlamaktadır. Tüm mikroskopların arasında görüntü açısından çok yönlü büyütme araçları ile çok büyük farklar olmasına rağmen; görüntülemenin temel prensibini oluşturan fizik kanunları aynıdır. Tıp fakülteleri, ilaç şirketleri ve diğer araştırma şirketleri yürütülen …

Oku »

Laboratuvar Fırınları

Laboratuvar Fırınları

Laboratuvar Fırınları; araştırma laboratuvarlarında bulunan, temel olarak elektronik ısı kontrol ünitesi, rezistanslar, ısıtıcı iç hazne ve izolasyon bölümlerinden oluşan tıbbi cihazlarıdır. Masa Üstü, Kül, Kamara Tipi, Mufla, Çember Fırın olarak adlandırılan farklı laboratuvar tipleri bulunan fırınlar; ısıtıcı rezistansların yardımıyla fırın içindeki havanın ısıtılması prensibine dayanmaktadır. Sıcaklığın hassas olarak ayarlanması ve …

Oku »

Liyofilizatörler

Liyofilizatörler

Liyofilizatörler; liyofilizasyon veya kriyodesikasyon olarak bilinen dondurarak kurutma yöntemini uygulayan laboratuvar cihazlarıdır. Kurutma işlemi; dondurulmuş materyalden buz kristallerinin süblimasyon adı verilen katı maddelerin ısıtılınca, sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesi için kullanılan yöntemdir. Malzemedeki donmuş su olan buz kristalleri, çevresel basıncın azaltılmasıyla katı fazdan gaz fazına geçmektedir. Liyofilizasyon sürecinde; …

Oku »

Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı

Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı; güçlü mıknatıslar ile manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak, yansıtma yöntemiyle canlıların belirli anatomik iç yapılarını diğer iç yapılardan net olarak ayırt ederek, dokular arasındaki hastalıklı veya sağlıklı farklılıkları saptama ve tanımlamak için kullanılan medikal cihazlardır. MR Görüntüleme Cihazı Tarihçesi Sırp kökenli Amerikalı elektrik ve makina …

Oku »

Mamografi Cihazı

Mamografi Cihazı

Mamografi Cihazı, x-ışınlarının üretildiği tüpü barındıran dikdörtgen şeklinde bir kutu olup; uygulama anında memenin sadece röntgen ışınlarına maruz kalmasına sağlayan, belli aksesuarlar ile memeyi tutan, sıkıştıran ve farklı açılarda görüntü elde edilebilecek şekilde konumlandıran memenin röntgen muayeneleri için kullanılan cihazlardır. Memelerin içini görebilmek amacıyla düşük dozlu röntgen sistemi olarak tıbbi …

Oku »

Kan Sayım Cihazları

Kan Hücre Analizörü

Kan Sayım Cihazları veya Kan Sayım Analizörü; kanın içerisinde yer alan çeşitli hücrelerin miktarlarını ölçen laboratuvarlarda kullanılan medikal cihazlardır. Kan sayım cihazlarında İmpedence Varitation Method – Elektriksel Direnç Değişimi, Laser Light Scatter – Lazer Işını Dağılımı ve Fotometrik yöntemler; kanın içinde yer alan hücrelerin sayımı için parametre sayısına bağlı olarak …

Oku »

Ameliyat Mikroskobu

Ameliyat Mikroskobu

Ameliyat Mikroskobu veya Cerrahi Mikroskop; günümüz tıp biliminde karmaşık ve zor cerrahi müdahalelerde kritik bir öneme sahip, cerrahi tesislerin demirbaşı olarak kullanılan medikal cihazlardır. Ameliyat mikroskopları, cerrahi operasyonlar sırasında günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olup; farklı cerrahi uygulamalar için kullanılan çeşitli ameliyat mikroskopları bulunmaktadır. Mikrocerrahi olarak adlandırılan mikroskop kullanılan ameliyatlar; beyin …

Oku »

PCR Cihazı

PCR Cihazı

PCR Cihazı; DNA ve RNA parçalarını polimeraz zincir reaksiyonu – PCR yoluyla amplifiye etmek için kullanılan bir medikal laboratuvar cihazıdır. Termal Döngü Cihazı, Termal Cycle, Isıl Döngüleyici, DNA Yükseltici ve DNA Amplifikatör olarak da bilinmektedir. PCR cihazı birbirinden ayrı önceden programlanmış adımlarda bir blok içerisindeki numunelerin sıcaklığını hassas ve hızlı …

Oku »

Ventilatör Cihazları

Ventilatör Cihazları

Ventilatör Cihazları; fiziksel olarak soluyamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için akciğerlerin içine havayı hareket ettirerek mekanik olarak ventilasyon sağlayan bir solunum cihazıdır. Ventilasyonun tarihsel olarak gelişimi ilk olarak m.ö. 850 – 800 yılları arasında Eski Ahit Krallar Kitabı II. Krallar 4: 34 ve 35’inci kısımlarında çocuğu …

Oku »

Yağ Tayin Cihazları

Yağ Tayin Cihazları, organik bileşiklerinin içindeki toplam yağ miktarının katı sıvı karışımlardan bir maddeyi ayırma veya çözücünün istenmeyen safsızlıkları karışımlardan uzaklaştırma işlemini yapan; 1879 yılında Alman kimyager Franz von Soxhlet tarafından icat edilen bir laboratuvar cihazıdır. İcat edildiği yıllarda, katı bir deney numunesinden yağ elde etmek için tasarlanmış olup; sonraları bir …

Oku »

Otoskop Cihazları

Otoskop Cihazları

Otoskop Cihazları kulak muayenesi sırasında; anatomik yapısının incelenmesinde uzman hekimler tarafından kullanılan medikal cihazlardır. İşitsel ve burun spekulumunun ilk tanımı ve illüstrasyonu 1363 yılında Fransa’dan Avrupa Orta Çağının en seçkin cerrahı olan Guy De Chauliac tarafından sağlanmıştır. Otoskop tasarımını 1838 yılında Viyana’lı Ignaz Gruber metalden huni şeklinde bir spekulum icat …

Oku »

Oftalmoskop Cihazları

Oftalmoskop Cihazları, göz doktorları tarafından koroid, optik disk ve retina‘nın incelenmesini sağlayan; kan damarlarını içeren fundus adı verilen gözün arka kısmı incelendiğinde funduskop adı verilen medikal cihazdır. Gözün içini incelemek için kullanılan, temel olarak; ışık, denetçinin görüntülediği tek açıklıklı ayna ve çeşitli kuvvetlerde olan birkaç mercek tutan kadran içermektedir. Oftalmoskop …

Oku »

İşitme Cihazları

İşitme Cihazları

İşitme Cihazları, işitme problemi yaşayan kişilerin; genellikle iç kulaktaki işlev kaybı veya hasar nedeniyle, sesleri daha iyi duyabilmesi ile konuşulanları daha net bir şekilde anlayabilmesine olanak sağlayabilen, iletişim yeteneği kazandırarak iyileşme sağlayan kulak içi veya çevresine takılabilen medikal cihazlardır. İlkel çağlardan günümüze deniz kabukları, hayvan boynuzları, kulak kabartma gibi yöntemler …

Oku »

Dermatoskopi Cihazı

Dermatoskopi Cihazı

Dermatoskopi Cihazı; ben ve pigmentler başta olmak üzere, cilt yüzeyinde engellenemeyen diğer cilt lezyonlarının incelenmesi ve tanısında kullanılan tıbbi bir alettir. Dermatoskopi Cihazı, epilüminesans deri yüzeyi mikroskopisi veya yağlı diyaskopik mikroskopisi olarak adlandırılan alet; latince bir kelime olan “Dermatoscopia“, Dermatoskopi; “Deri Bakısı” anlamına gelen “Dermato – Deri” ve “Scopia – …

Oku »

Sterilizatör Cihazı

Sterilizatör Cihazı

Sterilizatör Cihazı, Sıcak Hava Fırını, Kuru Hava Cihazı veya bu cihazlar Louis Pasteur tarafından geliştirilerek Pasteur Fırını olarak da bilinmektedir. Sterilizatör Cihazları, mikroorganizma üremelerini engellemek amacıyla kuru hava kullanılan sıcak hava fırınlı elektrikli cihazlardır. Sterilizatörler, çeşitli şekil ve boyutta katı, sıvı ve aletleri sterilize etmektedir. Sterilizatör cihazları, genel olarak sıcaklığı …

Oku »

Fetal El Doppleri

Fetal El Doppleri; vücudun içerisinde hareketli olan dokulara ses dalgalarının gönderilip, dalgaların geri alınmasını uygulayan cihazlardır. Gönderilen ses dalgalarının yansıma hızlarının arasındaki farkı, incelenen cismin yönünü belirlemektedir. Doppler hareketli cisim olarak kırmızı kan hücresi olan alyuvarları incelemektedir. Fetal El Doppleri cihazları hamilelikte hastalıkların ve bazı risk durumlarının tespit edilmesinde yardımcı …

Oku »

Elektrocerrahi Jeneratörler

Elektrocerrahi Jeneratörler

Elektrocerrahi Jeneratörler; kişiden geçen alternatif akımla, ısınmış aletle dokuya müdahale eden cerrahi alettir. Milattan önce 3000’li yıllarda Mısırlılar tümörleri koter kullanarak tedavi ettikleri görülmektedir. 1908 yılında ABD’li ürolog Dr. Edwin Beer, mesane tümörlerinin tedavisinde kullandığı elektrocerrahi yönteminin kurucusu olarak bilinmektedir. 1 Ekim 1926 tarihinde Harvard Üniversitesi‘nde çalışırken, biyomedikal mühendisi Dr. …

Oku »

Santrifüjler

Santrifüjler

Santrifüjler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Refraktometreler

Refraktometreler

Refraktometreler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Mekanik Karıştırıcılar

Mekanik Karıştırıcılar

Mekanik Karıştırıcılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Selüloz Tayin Cihazları

Selüloz Tayin Cihazları

Selüloz Tayin Cihazları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Çalkalayıcılar

Çalkalayıcılar

Çalkalayıcılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Elemental Analizörler

Elemental Analizörler

Elemental Analizörler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Kalorimetreler

Kalorimetreler

Kalorimetreler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Otoklav Cihazları

Otoklav Cihazları

Otoklav Cihazları; ilk olarak 1879 yılında Fransız Mikrobiyolog Charles Chamberland tarafından icat edilen tıbbi cihazlardır. Tıp, eczane ve laboratuvar teknolojisinde; bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmaların arındırılma işleminde yok edilmesi için kullanılmaktadır. Otoklav ismi Yunanca auto– (kendi kendine) ve Latince clavis (anahtar) kelimelerinden türetilmiş ve Autoclaves “kendinden kilitli …

Oku »

Aşınma Test Cihazları

Aşınma Test Cihazları

Aşınma Test Cihazları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu; genellikle elektron ışınının bir cismin görüntüsünü oluşturması için kullanılmaktadır. Elektron ışınının yörüngesi elektrik ya da manyetik alan ile değiştirilebilmektedir. Elektronlar elektrik ve manyetik alan ile bir noktada odaklanabilmektedir. Hızlandırılmış elektronlar çok kısa dalga boyuna sahip olup; çok kısa dalga boyları ile daha fazla büyütme oranları ve daha iyi …

Oku »

Endoskopi

Endoskopi ışık kaynağı yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür. “endo” kelimesi “iç” ve “skopi” eki de “görüntüleme” anlamına gelmektedir. Vücut içini görüntülemek için kullanılan tetkik yöntemlerinden biridir. Günümüzde doktorlar Kulak Burun Boğaz, Kalp, İdrar yolları ve Karın hastalıkları başta olmak üzere tanısı için endoskopi yöntemine başvurmaktadırlar. Endoskopi ucunda olan kamera yaklaşık 110 cm. ile …

Oku »

Efor Cihazları

Efor Cihazları ; Kardiyoloji ünitelerinde kullanılır. Kalp vurumlarını elektriksel sinyale dönüştürerek, bunu monitöre aktarma işlemini yapar. Elektrotlar yardımı ile alınan kalp sinyalleri Koruma Yalıtım ve Arıza Sezme ünitelerine, buradan Bağlantı Seçme ünitesine ve Ön Kuvvetlendirici Birimine buradan Sürücü kuvvetlendiricisine ve son olarakda Gösterge ve Kayıt düzenleri ünitesinde işlenerek EKG sinyalleri …

Oku »

Holter Cihazları

Holter Cihazları, kalbin elektrik aktivitesinin 24 saat veya daha uzun süreli olarak kaydedilmesi işlemini gerçekleştiren elektrokardiyografi cihazıdır. Ritim Holter veya EKG Holter olarak da anılır. Holter Cihazları; adını, cihazı geliştiren Amerikalı biyofizikçi Dr. Norman Jefferis Holter’den almaktadır. Holter Cihazları, taşınabilir şekilde tasarlanmış olup; ortalama 100 × 50 mm boyutlarındadır. Kalp ritmi takibini …

Oku »

Enjektör Pompaları

Enjektör Pompaları, Perfüzör Cihazı ya da Enjektomat diye adlandırılır. Sağlık kuruluşlarında, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış; hastaya verilecek ilacı istenilen süre içinde, belirtilen dozajlarda ayarlanan medikal cihazdır. Enjektör Pompaları Çalışması Enjektör Pompalarının çalışması; cihaz istenilen ilaç miktarı ve zamanı programlandıktan sonra, sürekli çalışan …

Oku »

İnfüzyon Pompaları

İnfüzyon Pompaları; besin ve ilaç gibi sıvıları hastanın vücuduna kontrollü miktarlarda veren medikal cihazlardır. Hastaneler gibi klinik ortamlar ile aynı zamanda huzurevleri ve özel konutlara kadar sağlık hizmeti verilen yerlerde kullanılan infüzyon pompaları; hasta bakımındaki gelişmelere katkıda bulunarak, ilaç dağılımında yüksek düzeyde kontrol, doğruluk ve kesinlik sağlaması ile ilaç doz …

Oku »

Tens Cihazları

Tens Cihazları

Tens Cihazları; elektrotların cilde yerleştirilmesi sonrasında düşük yoğunluklu, hızlı elektriksel darbeler ile ağrı yönetim tekniğini uygulayan medikal cihazlardır. TENS, İngilizce orjinal açılımı “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation” olup; Türkçe “Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı” anlamına gelmektedir. Tens Cihazı, elektriğin beyine giden yol işaretlerini engelleyen ve buna ek olarak vücudun endorfin salgıladığı nöro …

Oku »

Kulak Burun Boğaz Görüntüleme Sistemleri

Kulak Burun Boğaz Görüntüleme Sistemleri

Kulak Burun Boğaz Görüntüleme Sistemleri kullanımı için medikal cihazlar geliştirilmektedir. KBB görüntüleme sistem uygulamaları ameliyathane ve ayakta tedavi klinikleri için temel ekipmanlardan endoskopik cerrahi aletler ve video destekli endoskopilerin yüksek teknolojili sistemleri geniş bir portföyü bulunmaktadır. Kulak Burun Boğaz Stroboskopi Sistemleri KBB Endovizyon Sistemleri Kulak Burun Boğaz Video Laringoskop Cihazları …

Oku »