Ana Sayfa / Medikal Cihazlar / Odyolojik ve Vestibüler Sistemler

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler, işitme, konuşma ve algılama ile ilgili bozuklukları çeşitli test stratejileri kullanarak davranışsal işitme testleri yapan medikal cihazlardır.

İşitme sistemleri araştırmaları, özellikle işitsel, konuşma, algılama ve nesnel işitme ölçümleri sinyal işleme üzerine odaklanmıştır. Otoakustik emisyon ölçümleri ve elektrofizyolojik testler ile işitme kaybı yaşayan bireylerin seslere karşı normal duyarlılığı olup olmadığını belirleyen sistemlerdir. Odyoloji sistemleri insan işitmesinin korunması ve rehabilitasyonunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmektedir.

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler; işitmenin yüksek, orta veya düşük frekanslar ile hangi kısımlarında olduğunu belirlemektedir. Ayrıca işitmenin etkilendiği, kaybın şiddeti ve işitme kaybına neden olan lezyonun dış kulak, orta kulak, iç kulak, işitsel sinir ve/veya merkezi sinir sistemi içerisinde nerede olduğunu tespit etmektedir.

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler; saf ses-konuşma-serbest alan-oyun-görsel şartlandırılmış odyometri ve timpanometrinin yanı sıra refleks decay, akustik refleks,östaki tüp fonksiyon, otoakustik emisyon, ABR, c-VEMP, o-VEMP, VNG, kalorik gibi çeşitli test bataryaları ile işitme kaybı yaşayan bireylerin problemin nerede ve ne düzeyde olduğunu ölçen sistemlerdir. Aynı zamanda işitme cihazları veya koklear implantlar ile işitmenin dengesizlik şikayeti ile gelen hastaların değerlendirilmesi, problemin kaynağı ve uygun egzersizleri ile vestibüler rehabilitasyonu sürecini başlatan sistemlerdir.

Şu anda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli ortak projeler yürütülmektedir. Odyolojik ve Vestibüler Sistemleri; konuşma – işitme bilimi ve iletişim akustiği alanlarında mühendisler yeni sistemler geliştirmektedir. İşitme bozukluğunun algısal sonuçları, işitsel işleme ve algılamanın işlevsel modelleri, işitme cihazlarında işitsel modellerin uygulamaları, işitsel fonksiyonun ölçümü-teşhisi, teknik odyoloji ve konuşma algısı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bununla birlikte tüm sağlık kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu odyolojik ekipmanlardır. Özellikle işitme merkezleri başta olmak üzere devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, OSGB-Ortak sağlık güvenlik birimleri ve muayenehaneler odyolojik ekipmanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler

Odyolojik ve Vestibüler Sistemler
 • ABR / BERA Cihazı
 • ABR / BERA Elektrodu
 • Akustik İmmitansmetre Cihazı
 • Gerçek Kulak Ölçümü – HIT Cihazı
 • Head İmpulse Cihazı – VOG
 • İşitme Cihazı Programlama Cihazları
 • Kalorik Cihazı
 • Odyometre Cihazı
 • Odyometrik Kulaklık
 • Otoskop Cihazı
 • Oto Akustik Emisyon Cihazı – OAE
 • Timpanometre Cihazı
 • Tinnometer Cihazı
 • Videonistagmografi Cihazı – VNG
 • Video Head İmpulse Test VHIT

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Radyasyon Ölçüm Cihazı

Radyasyon Ölçüm Cihazı

Radyasyon Ölçüm Cihazı veya Geiger Sayacı; iyonlaştırıcı radyasyonu tespit etmeye ve ölçmeye yarayan bir medikal …