Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği – TÜMRAD-DER; Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanında çalışanlar ile eğitim almış veya almakta olan kişileri ortak bir çatı altında toplamak amacıyla 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

TÜMRAD-DER; hastalığı araştırma, teşhis ve tedavi aşamalarında birinci derecede öncelikli unsur konumunda tabip ve diğer sağlık personeli ile birlikte yer alan RadyolojiRöntgen Teknisyeni, Nükleer Tıp Teknisyeni ve Radyoterapi Teknisyeninin öneminin anlatılması, tanıtılması özlük ve tüzel haklarının savunulması, çalışma saatlerinin ve maddi imkanlarının iyileştirilmesi, değişen dünya şartlarına uyum sağlamak, birlik ve beraberliğin sağlanması bunların gerçekleşmesine yönelik olarak gerekli olan “Türkiye Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Odaları Birliği“nin kurulmasına öncülük etmektedir.

Dernek Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanındaki sorunları tespit etmek ve çözümler üretilmesini sağlamaktadır. Özellikle Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Teknisyenliği mesleğini icra eden TÜMRAD-DER üyelerini ilgilendiren meslek sorunları, meslek hastalıkları ve özlük hakları konularında araştırmalar yapmasının yanı sıra raporların hazırlanması ilgili kurumlara iletilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesini yapmaktadır. Radyoloji ve Nükleer Tıp alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek, üyelerini ve halkı bilgilendirici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Sağlık ve sağlığı etkileyen konularda üyelerini ve toplumu bilgilendirmek amacıyla TÜMRAD-DER internet web sitesinden duyurmaktadır. Sağlık hizmetlerinin bir dalı olan Radyolojik çalışmaların, yasalar ve/veya insan sağlığı açısından uygunluk takibini yapan TÜMRAD-DER, gerektiğinde sorumluluk bilinciyle yasal müdahalelerde bulunmaktadır.

TÜMRAD-DER, üyelerinin ve toplumun yararlanabileceği çalışma grupları, araştırma grupları, yetenek kursları gibi etkinlik alanları oluşturmaktadır. Bununla birlikte üyelerinin mesleki bilgilerini ve yeterliliklerini geliştirmek ve aralarında iyi ilişkilerin kurulmasını sağlayan TÜMRAD-DER; toplumu bilgilendirici seminer, konferans, dinleti panel, kongre, eğitim kursları, sempozyum gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ayrıca yasal sınırlar içerisinde demokratik sivil toplum örgütleriyle işbirliği ile yardımlaşmaktadır. Aynı zamanda kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları ile gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmaktadır.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Adres: Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 7 Günay İş Hanı Kat: 3/40 Bakırköy / İstanbul

Telefon: 0 212 530 30 23

Mobil: 0 532 292 46 27

E-Posta: tumradder@gmail.com

Web: www.tumrad.net

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Genel Cerrahi dalında ve Stomaterapi konusundaki ilerlemeleri takip etmek, bilgi alışverişini …

Bir yanıt yazın