Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Dünya Serebral Palsi Derneği

Dünya Serebral Palsi Derneği

Dünya Serebral Palsi DerneğiDünsev; Serebral Palsi konusunda çalışmalara yapmak amacıyla 04 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Serebral Palsi’li bireylerin ve ailelerinin eğitim, sağlık, ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan Dünsev; eğitim kurumları, hastaneler ile rehabilitasyon merkezleri açmanın yanı sıra Serebral Palsi konusunda çalışmalar yapma, kişi ve kuruluşlara destek verme veya işbirliği yapmaktadır. Dernek, Serebral Palsi’li çocukların eğitim sağlık imkanlarını yükseltme, yaşam kalitelerini artırmak için akademik ve kurumsal işbirliği geliştirme, bilgi ve teknoloji desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dünya Serebral Palsi Derneği

Aynı zamanda faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapan DÜNSEV; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Bununla birlikte kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etme, dokümantasyon merkezi oluşturma, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmaktadır.

Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayan DÜNSEV; yardım toplama faaliyetleri ile yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmektedir. Ayrıca üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal ile sosyal ve kültürel tesisler kurabilmektedir. Bunlara ek olarak, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesini sağlamak için etkinlikler düzenlemektedir.

Dolayısıyla amacı doğrultusunda; vakıf kurma, federasyon kurma veya kurulu bir federasyona katılmasının yanı sıra derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilmektedir. Uluslararası faaliyetlerde bulunma, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olma ve bu kuruluşlarla proje bazında yardımlaşarak ortak çalışmalar yapmaktadır.

Dernek, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmaktadır. Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektedir. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açan Dünya Serebral Palsi Derneği; diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla platformlar oluşturmaktadır.

İletişim

Adres: Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No: 2-19 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 481 71 08

Web: www.dunsev.org/trTR

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Genel Cerrahi dalında ve Stomaterapi konusundaki ilerlemeleri takip etmek, bilgi alışverişini …

Bir yanıt yazın