Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği, akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri alanında çalışan ve bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta olan tıp doktorları ile ilgili alanda çalışan diğer uzmanlık dalı uzman tıp doktorları bünyesinde toplayan bir uzmanlık derneğidir.

Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türkiye’de ve dünyada giderek artan akciğer kanserine, tanı ve tedavide multidisipliner bir yaklaşımı sağlamak için, konu ile ilgili uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasına olanak sağlamaktadır. Türk Akciğer Kanseri Derneği‘nin amacı; ulusal akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri sorununa multidisipliner bir yaklaşımın sağlanması, bu konuda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Türkiye’de akciğer kanseri gelişmesinin önlenmesi ve erken tanısı için en etkin yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak ve akciğer kanserli ve diğer toraks tümörlü hastaları; en son tıbbi yenilik ve uygulamalar yararlanabilmesi için güncel bilgileri takip ederek, akciğer kanserinin doğru bir şekilde tedavisini sağlamaktadır.

Türk Akciğer Kanseri Derneği Bilimsel Çalışmalar

Türk Akciğer Kanseri Derneği; bilimsel kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve çalışmalar düzenleyerek, ilgili alanda düzenlenen toplantılara katılıp ve yayınlar yapmaktadır. Dernek, akciğer kanserli hasta ve yakınlarının eğitimi için çaba gösterip, rehberler oluştup, önerilerde bulunmaktadır. Hasta bakım hizmetlerinde; tanı ve tedavide etik standartlar geliştirip, bu alanda eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için gereken çabayı göstermektedir. Bunları yerine getirirken benzer amaçlı diğer Ulusal (Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Toraks Radyolojisi Derneği gibi) ve Uluslararası (ATS, ERS, EORTC, ASCO, ESMO, IASLC) dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yaparak, esas uzmanlık alanı olan derneklerin daha da güçlenmesine katkıda bulunarak, ortak bilimsel ve sosyal toplantılar düzenleyerek, düzenlenen toplantılara en üst düzeyde gerekli desteği vererek ortak çalışmalar yürütmektedir.

Türk Akciğer Kanseri Derneği, üyeleri ve hastaları arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacı ile; görev ve çalışma grupları (epidemiyoloji, erken tanı, evreleme, tedavi, korunma, izlem, etik ve sosyal ilişkiler gibi konularda) oluşturmaktadır.

İletişim

Adres: 1357 Sok. Eray Sitesi No.5 Kat:1 Daire:4 Alsancak / İzmir

Telefon: 0 232 465 00 17

Faks: 0 232 465 33 09

E-Posta: info@takd.org.tr

Web: www.takd.org.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği, nöropsikiyatrisler tarafından Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adı ile 1914 yılında …