Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Günleri / Biyologlar Günü

Biyologlar Günü

Biyologlar Günü; biyologların öneminin farkına varabilmek için her yıl Türkiye’de dahil olmak üzere bazı ülkelerde 16 Nisan günü kutlanmaktadır.

Üç temel bilimden biri olan biyolojinin; multi disipliner yaklaşım ile halk sağlığı uygulamaları, genetik çalışmalar, kök hücre çalışmaları, kanser araştırmaları ve bunun yanında biyolojik çeşitlilik, ekolojik araştırmalar, çevresel kirliliğin önlenmesi, gıda güvenliği, tarım uygulamaları, nanoteknoloji çalışmaları, uzay araştırmaları, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği gibi alanlarda hizmet veren, en önde gelen meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte biyologluk mesleğinin Türkiye’de biyoloji bilimi tarihçesine dayanarak hak ettiği değeri kazanabilmesi amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda kamuoyunun Türkiye’de biyologların öneminin farkına varabilmesi için; özlük hakları, çalışma alanları, çalışan bir meslek grubu olarak belli standartlara ulaştırılması ve bununla birlikte alakalı çözüm önerileri gibi konular gün içinde vurgulamaktadır. Dünyada gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde Viroloji, Bakteriyoloji, Ekoloji, Hidrobiyoloji gibi dallarda verilen lisans eğitimleri; Türkiye’de de biyoloji bölümlerinin dışında alt dallarda uzmanlaşması çağın gerektirdiği bir zorunluluk olarak belirtilmektedir.

Ayrıca biyologların aldığı eğitimle kamu kuruluşlarında ilgisi olmayan alanlarda görevlendirilmesi ve atıl personel durumuna düşürülmemesi gibi konularda toplumun biyologlardan ve bunun sonucu olarak biyolojik bilgilerden yeterince istifade etmesi için farkındalık oluşturulmaktadır.

Biyologlar Gününde dünyanın kendisi de dahil olmak üzere; tüm canlıları her yönüyle inceleyen biyoloji biliminin öneminin artırılması, insanın da içinde bulunduğu yaşam döngülerinin önem kazandığı, bozulan dengelerin tekrar nasıl sağlanacağı yönünde biyologların çalışma sahası önemle vurgulanarak anlatılmaktadır.

Biyologlar Günü
Fotoğraf: Edward Jenner adlı kişinin Pexels’daki fotoğrafı
Biyolog Meslek Örgütleri

Türkiye’de Biyologlar Günü kapsamında; Türkiye Biyologlar Derneği, Biyologlar Dayanışma Derneği, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, Moleküler Biyoloji Derneği, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği ve Tıbbi Biyologlar Derneği; biyologların maruz kaldığı her türlü haksızlık ve mesleki özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda 16 Nisan Günü “Biyologsuz Olmaz!” sloganı ile bunun dışında her gün farklı platformlarda mücadele etmektedir.

Biyologlar; biyolog meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Biyologlar İnisiyatifi Corona Acil Eylem Ekibi” ile sayıları binleri bulan gönüllü biyologlar ve teknik donanım desteği ile Sağlık Bakanlığı’na başvurmasının ardından ve biyologların bir kısmı TÜSEB aracılığı ile pandemi merkezlerinde çalışmalara başlayarak “16 Nisan Biyologlar Günü“nde önemi bir kez daha görülmüştür.

Tüm Biyologların 16 Nisan Biyologlar Günü Kutlu Olsun!

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü; akılcı antibiyotik kullanımı konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla 2008 yılından itibaren 18 …

Bir cevap yazın