Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Etiket Arşivleri

Etiket Arşivleri

Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Biyoloji Kongresi – UBİKON, ilk kez Türkiye Biyologlar Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir. Biyolojinin tüm alanlarına yer verilen UBİKON, ana oturumlarında önemli konular uzman konuşmacılar tarafından sunulmaktadır. Kongrede yuvarlak masa toplantıları ile mesleki bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Belirlenen konularda uzman konuşmacı ve katılımcılar kendi aralarında konuyu tartışarak fikir …

Oku »

Biyologlar Günü

Biyologlar Günü

Biyologlar Günü; biyologların öneminin farkına varabilmek için her yıl Türkiye’de dahil olmak üzere bazı ülkelerde 16 Nisan günü kutlanmaktadır. Üç temel bilimden biri olan biyolojinin; multi disipliner yaklaşım ile halk sağlığı uygulamaları, genetik çalışmalar, kök hücre çalışmaları, kanser araştırmaları ve bunun yanında biyolojik çeşitlilik, ekolojik araştırmalar, çevresel kirliliğin önlenmesi, gıda …

Oku »

Biyolog

Biyolog, biyoloji alanında uzmanlaşmış; sağlık, teknoloji ve çevre gibi alanlarda biyolojik sistemlerin işleyişini yöneten sağlık meslek mensubudur. Deneysel biyoloji ve modern parazitolojinin kurucusu, doğa bilimcisi ve şair, tüm zamanların en büyük biyologlarından biri olarak tanınmakta olan İtalyan hekim Francesco Redi; “kendiliğinden oluş” iddialarını çürütme yönünde atılan adımların ilklerinden biri olarak …

Oku »

Protein

Protein, yaşamın dört temel taşından biridir. Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz polypeptide zincirden birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş organik bileşiklerdir. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, Oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı …

Oku »

Biyofizik

Biyofizik, fizik prensipleri ile teknikleri, metodları ve aletleri canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda; biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözülmesinde, fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan disiplinler arası uygulanmasını sağlayan bir anabilim dalıdır. 19. yüzyılda biyolojik olaylara eğilirek, klasik fiziğe yaptıkları büyük katkılarla ölümsüzleşen; Adolf Fick, Jean Leonard Poiseuille ve Hermann von …

Oku »

Pasteur Enstitüsü

Pasteur Enstitüsü

Pasteur Enstitüsü 4 Haziran 1887 tarihinde kurularak, 14 Kasım 1888 tarihinde hizmete açılmış olup; bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisinin araştırılması, öğretimi ve halk sağlığına katkıda bulunan kar amacı gütmeyen Fransa merkezli vakıf kuruluşudur. Vakfın kuruluş amacı; özellikle mikroorganizmalar, biyoloji, hastalıklar ve aşılar hakkında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektir. Kurum ismini kendi zamanında modern tıp alanında önemli …

Oku »

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi, 1774 yılında İstanbul‘un Eyüp Sultan ilçesinde doğmuştur. Hacegandan Mehmed Emin Şükuhi Efendinin oğlu olup, III. Mustafa Han devri hekimbaşılarından Büyük Hayrullah Efendinin kızı tarafından torunudur. Hekimbaşı Abdülhak Mollanın ağabeyi, şair Abdülhak Hamid’in amcasıdır. Osmanlı Devletinde III. Selim ve II. Mahmut döneminde hekimbaşı olarak görev yapmıştır. Mustafa Behçet Efendi, Süleymaniye Tıp …

Oku »