Ana Sayfa / Tıbbi Dergiler

Tıbbi Dergiler

Tıbbi Dergiler; sağlık ve tıp alanında yayın yapanlar doğrudan ansiklopedide yer almaktadır.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi – STED, Türk Tabipleri Birliği‘nin süreli yayın organı olarak birinci basamak sağlık hizmeti veren hekim ve sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 1991 yılında yayın hayatına başlamıştır. STED, iki ayda bir yayımlanan açık erişimli, bilimsel, çift-kör hakemlik ilkeleri ile yayımlanan bir dergidir. Özellikle birinci basamağın …

Oku »

Türk Osteoporoz Dergisi

Türk Osteoporoz Dergisi

Türk Osteoporoz Dergisi – Turk J Osteoporos, Osteoporoz Dünyasından Dergisi adı ile Türkiye Osteoporoz Derneği’nin süreli bilimsel yayın organı olarak 1995 yılında yayın hayatına başlamıştır. Turk J Osteoporos, osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları içerikli olarak yayın yapmaktadır. Türkçe ve İngilizce yayın dili ile bağımsız ve önyargısız hakemlik ilkelerine dayanan uluslararası …

Oku »

Turkish Journal of Hematology

Turkish Journal of Hematology

Turkish Journal of Hematology veya kısa adı TJH – Türk Hematoloji Dergisi, Türk Hematoloji Derneği tarafından Hematoloji ile ilgili konuları yayınlamak amacıyla 1967 yılında yayın hayatına başlamıştır. Türk Hematoloji Derneği tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere üç ayda bir yayımlanan The Turkish Journal of Hematology; hematoloji ile ilgili …

Oku »

International Journal of Medical Biochemistry

International Journal of Medical Biochemistry

International Journal of Medical Biochemistry, Türkiye Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği‘nin resmi yayın organı olarak 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Kısa adı Int J Med Biochem veya IJMB olan International Journal of Medical Biochemistry, Türkçe Uluslararası Tıbbi Biyokimya Dergisi olarak bilinmektedir. Genellikle her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında üç sayı …

Oku »

Türk Uyku Tıbbı Dergisi

Türk Uyku Tıbbı Dergisi

Türk Uyku Tıbbı Dergisi, Journal of Turkish Sleep Medicine veya Turk Sleep Med; Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin süreli resmi yayını organı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Journal of Turkish Sleep Medicine; Mart, Haziran, Eylül sayıları ile Aralık kongre özel sayısı ile yılda dört sayı online Türkçe ve/veya İngilizce olarak …

Oku »

Anatolian Journal of Health Research

Anatolian Journal of Health Research

Anatolian Journal of Health Research – Anatolian J Health Res; sağlık alanında ve disiplinler arası çalışmaların yanı sıra ilgili literatüre katkıda bulunma ve bilimsel olarak yüksek kalitede araştırmalar yapmak amacıyla 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi sağlık alanında ve disiplinler arası çalışmalarda, ilgili literatüre katkıda bulunabilecek, bilimsel yüksek kalitede girişimsel …

Oku »

Çocuk Dergisi

Çocuk Dergisi

Çocuk Dergisi – Journal of Child veya JCHİLD, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organı olarak 2000 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı Türkçe ve/veya İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Özellikle Çocuk …

Oku »

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği’nin yayın organı olarak 2019 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, Türkçe kısa adı Halk Sag Hem Der ve Journal of Public Health Nursing veya İngilizce kısa adı J Public Health Nurs – JPHN olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli …

Oku »

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, genel tıbbi konularda makaleler yayınlamak amacıyla 2004 yılında yayın hayatına başlamıştır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Genel tıbbi konularda yüksek kalitede bilimsel makaleler yayınlayarak tıp bilimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi veya Journal of Harran …

Oku »

Turkish Neurosurgery

Turkish Neurosurgery

Turkish Neurosurgery, Türk Nöroşirürji Derneği’nin resmi yayın organı olarak 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Turkish Neurosurgery, beyin cerrahisi doktorları ve bilim insanlarından oluşan bir kitleye yönelik, hakemli, multidisipliner, açık erişimli ve en önemlisi tamamen ücretsiz bir dergidir. Dergi, genellikle klinik ve temel araştırma şeklinde özgün makaleler yayınlamaktadır. Dergi, yalnızca kurumsal …

Oku »

Türk Tıp Bilimleri Dergisi

Türk Tıp Bilimleri Dergisi

Türk Tıp Bilimleri Dergisi – Turkish Journal of Medical Sciences – Turk J Med Sci; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK ve Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi – ULAKBİM tarafından 1998 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Turk J Med Sci, özellikle tıp ve ilgili sağlık bilimlerinin tüm alanlarına ayrılmıştır. …

Oku »

Dicle Tıp Dergisi

Dicle Tıp Dergisi

Dicle Tıp Dergisi – Dicle Medical Journal; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olarak 1963 yılında yayın hayatına başlamıştır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yıllık 4 sayı olarak yayınlanan Dicle Medical Journal; makale değerlendirme, araştırma yazıları ve olgu sunumları kabul etmektedir. Dergi “çift-hakem – peer-review” yöntemiyle …

Oku »

KBB – Forum

KBB - Forum

KBB – Forum; Anatomi Araştırmaları Derneği’nin Türkiye’nin tıp alanındaki bilimsel elektronik dergisi olarak 2002 yılında yayın hayatına başlamıştır. Tam adı Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi olan KBB-Forum; ingilizce adı Electronik Journal of Otolaryngology – Head and Neck Surgery adı ile basılı versiyonu bulunmayan bilimsel elektronik dergidir. …

Oku »

Türk Pediatri Dergisi

Türk Pediatri Dergisi

Türk Pediatri Dergisi – The Turkish Journal of Pediatrics – Turkish J of Pediatrics; Türkiye Milli Pediatri Derneği, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Uluslararası Çocuk Merkezi‘nin ortak yayın organı olarak 1958 yılında Ankara’da yayın hayatına başlamıştır. Pediatri alanını geliştirmek için araştırma yayınlamayı amaçlayan multidisipliner, hakemli, açık erişimli bir dergi …

Oku »

Marmara Tıp Dergisi

Marmara Tıp Dergisi

Marmara Tıp Dergisi – Marmara Medical Journal – MarmaraMedJ; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin açık erişimli, çift-kör hakemli, multidisipliner, akademik yayın organı olarak 1988 yılında yayın hayatına başlamıştır. MarmaraMedJ; tıp öğrencileri, pratisyenler ve uzmanlardan oluşan izleyici kitlesi için tıp ve yeni tedavilerdeki gelişmeleri kapsamaktadır. Yılda üç sayı İngilizce olarak yayınlanan Marmara …

Oku »

Gazi Tıp Dergisi

Gazi Tıp Dergisi

Gazi Tıp Dergisi – Gazi Medical Journal; tıp alanında araştırmalar yapmak amacıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin resmi yayın organı olarak 1990 yılında yayın hayatına başlamıştır. Gazi Medical Journal; Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, bağımsız ve tarafsız çift-kör hakemlik prosedürlerine uygun uluslararası bir dergidir. Dergi, tıp alanındaki araştırmaları, olgu sunumları, güncel …

Oku »

Türk Üroloji Dergisi

Türk Üroloji Dergisi

Türk Üroloji Dergisi veya Turkish Journal of Urology – Turk J Urol; Türk Üroloji Derneği tarafından ürolojinin tüm yönlerini yayınlamak amacıyla 1975 yılında yayın hayatına başlayan akademik bir dergidir. Ürolojinin tüm yönlerini kapsayan bilimsel, hakemli, açık erişimli yayını olan Turk J Urol; yayın dili İngilizce olarak Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, …

Oku »

Türk Psikiyatri Dergisi

Türk Psikiyatri Dergisi

Türk Psikiyatri Dergisi – Turkish Journal of Psychiatry; Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği’nin bilimsel yayın organı olarak 1990 yılında Ankara’da yayın hayatına başlamıştır. Derginin yayın dili Türkçe olmasına karşın, makaleler çevrimiçi olarak İngilizce ve Türkçe yayınlanmaktadır. Dolayısıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayısı bir …

Oku »

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olarak Mayıs 1974 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi; ilk olarak Bursa Tıp Fakültesi Dergisi adı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ve gelinen noktayı anlatan yazıların yer aldığı özel açılış sayısı ile yayın hayatına başlamıştır. …

Oku »

Nöropsikiyatri Arşivi

Nöropsikiyatri Arşivi

Nöropsikiyatri Arşivi – Archives of Neuropsychiatry; Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin resmi yayın organı olarak 1964 yılında İstanbul’da yayın hayatına başlamıştır. Üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayısı yayımlanan Nöropsikiyatri Arşivi; psikiyatri, nöroloji ve ilişkili davranış bilimleri alanlarında klinik ve temel bilim yazılarının yayımlandığı danışman denetimli bilimsel bir dergidir. Özellikle nöroloji …

Oku »

Retina Vitreus Dergisi

Retina Vitreus Dergisi

Retina Vitreus Dergisi – The Journal of Retina Vitreous; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve bünyesinde yer alan Gazi Göz Vakfı‘nın ulusal akademik yayın organı olarak 1993 yılında Ankara’da yayın hayatına başlamıştır. The Journal of Retina Vitreous; retina ve vitreus ile ilgili Türkçe – İngilizce yayın dili …

Oku »

Perinatoloji Dergisi

Perinatoloji Dergisi

Perinatoloji Dergisi – Perinatal Journal; Perinatal Tıp Vakfı, Türk Perinatoloji Derneği, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği‘nin yayın organı olarak 1993 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ayrıca Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında dört ayda bir, yılda 3 sayı çıkan  Perinatal Journal; yazılar İngilizce olarak kabul edilmekte ve aynı zamanda Türkçe çevirisi Perinatoloji Dergisi‘nde …

Oku »

Türk Cerrahi Dergisi

Türk Cerrahi Dergisi

Türk Cerrahi Dergisi veya Turkish Journal of Surgery – Turk J Surg; Türk Cerrahi Derneği ve Türk Cerrahi Camiasının resmi, hakemli, açık erişimli yayını olarak 1991 yılında yayın hayatına başlamıştır. Genel cerrahları ve ilgili yan dalları hedef alan Turk J Surg; genel cerrahi alanında yayınlar Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında …

Oku »

Kocatepe Tıp Dergisi

Kocatepe Tıp Dergisi

Kocatepe Tıp Dergisi; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organı olarak 1999 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi özellikle kuruluş amacı doğrultusunda; tıp alanında bilimsel nitelikli ve buna ek olarak literatüre katkı sunan klinik ve deneysel araştırma yazılarını yayınlamaktır. Bununla birlikte, uygulama geliştirme, bilgi paylaşımına katkı, eğitim ve …

Oku »

Pamukkale Tıp Dergisi

Pamukkale Tıp Dergisi

Pamukkale Tıp Dergisi – Pamukkale Medical Journal; tıp ve sağlık alanlarında makaleler yayınlamak amacıyla 2008 yılında yayın hayatına başlayan açık erişimli ücretsiz tıp dergisidir. Pamukkale Tıp Dergisinin amacı doğrultusunda; sağlık alanında klinik ve deneysel araştırma, derleme yazıları, olgu sunumları ile bunun yanında editöre mektuplar yayınlamaktadır. Ayrıca, tıp bilimi alanındaki son …

Oku »

Fırat Tıp Dergisi

Fırat Tıp Dergisi

Fırat Tıp Dergisi – Fırat Medical Journal; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin resmi yayın organı olarak 2001 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, tıp alanında yenilikler başta olmak üzere; ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımlarını sağlamak amacıyla yılda dört sayı Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Hakemli bir dergi olan ve tıp alanında orijinal …

Oku »

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi – Turkish Journal of Colorectal Disease; Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği‘nin resmi yayın organı olarak 1991 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği‘nin anüs, ince bağırsak, kolon, rektum ve pelvik taban hastalıklarının yönetimi ile ilgili; epidemiyolojik, patolojik, tanısal ve …

Oku »

Bozok Tıp Dergisi

Bozok Tıp Dergisi

Bozok Tıp Dergisi – Bozok Medical Journal; Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olarak 1 Nisan 2011 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Dergi; özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı Türkçe ve İngilizce yayımlanmaktadır. Aynı zamanda, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olarak, tıp biliminin …

Oku »

Farmasötik Bilimler Dergisi

Farmasötik Bilimler Dergisi

Farmasötik Bilimler Dergisi – Journal of Pharmaceutical Sciences; Farmasötik Bilimler Ankara Derneği – FABAD tarafından 1969 yılında Ankara‘da yayın hayatına başlamıştır. Dergi ilk olarak “Ankara Eczacılık Bilimleri Derneği“’nin çeşitli bilimsel ve sosyal faaliyetleri yayınlamak amacıyla; 1969 yılında “Ankara Eczacılık Bilimleri Derneği Bülteni” adıyla yayımlanmaya başlamıştır. Eylül 1981 tarihine kadar yılda …

Oku »

Cumhuriyet Tıp Dergisi

Cumhuriyet Tıp Dergisi

Cumhuriyet Tıp Dergisi – Cumhuriyet Medical Journal – CMJ; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin resmi yayın organı olarak 1982 yılında yayın hayatına başlamıştır. Tıp alanında temel, dahili ve cerrahi bilimler üzerine hakemli çevrimiçi dergi olan Cumhuriyet Tıp Dergisi; ilgili bilimlerin alanlarında en son tanı ve tedavi uygulamaları ile aynı zamanda …

Oku »

Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olarak 1982 yılında Antalya‘da tıp dergisi olarak kurulmuştur. Akdeniz Tıp Dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizce olarak; Ocak, Mayıs, Eylül ayları olmak üzere yılda üç kez dört ayda bir yayınlanan bilimsel ve hakemli, disiplinlerarası bir dergidir. Derginin amacı, sağlık bilimleri …

Oku »

Konuralp Tıp Dergisi

Konuralp Tıp Dergisi

Konuralp Tıp Dergisi – Konuralp Medical Journal; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı‘nın yayını organı olarak 2009 yılında yayın hayatına başlamıştır. Konuralp Tıp Dergisi Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak makaleler dergi yazım kuralları ve dil kontrolü amacıyla ön okuma sürecinden geçmekte olup; yazılar …

Oku »

Ege Tıp Dergisi

Ege Tıp Dergisi

Ege Tıp Dergisi – Ege Journal of Medicine; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olarak 1962 yılında İzmir‘de yayın hayatına başlamıştır. Ege Tıp Dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir dört sayı, bir cilt İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmasının yanı sıra talep olması durumunda …

Oku »

Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi & Cukurova Medical Journal; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi adı ile 1976 yılında yayın hayatına başlamıştır. Cukurova Medical Journal, tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı gibi tıp bilimleri ile ilgili konularda deneysel ve klinik araştırmalar, olgu bildirileri, editöre mektupları değerlendirmeleri olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak Mart, Haziran, …

Oku »

Adli Tıp Dergisi

Adli Tıp Dergisi

Adli Tıp Dergisi; adli tıp ve bilimleri alanında yayınlar yapmak amacıyla Adli Tıp Kurumunun resmi yayın organı olarak 1985 yılında yayın hayatına başlamıştır. Adli Tıp Dergisi, adli tıp biliminde çeşitli araştırmalar ile birlikte olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemeler hazırlamaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere her yıl üç sayı …

Oku »

Genel Tıp Dergisi

Genel Tıp Dergisi

Genel Tıp Dergisi; Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olup, 1997 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Mart – Haziran – Eylül – Aralık ayı olmak üzere üç ayda bir Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Genel Tıp Dergisi; Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim TR Dizini, EBSCOhost, Index Copernicus ve DOAJ …

Oku »

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, göğüs hastalıkları kapsamına giren tüm konularda yayınlar yapmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, göğüs hastalıkları ile ilgili olarak araştırma, olgu sunumu, derleme, vaka ve editöre mektupları yayınlayarak; Türkiye’de tıp eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim, hasta bakım ve yaşam kalitesini artırmayı …

Oku »

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi – Journal of Pediatric Infection; Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin bilimsel içerikli, açık erişimli resmi yayın organı olarak 2007 yılında yayın hayatına başlamıştır. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, bir yıl boyunca; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda 4 defa yayınlanmakta olup; Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları …

Oku »

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi; uluslararası hakemli, “peer-review” ve “çift-kör” sistemi ile 1981 yılında Ankara‘da yayın hayatına başlamıştır. Dergi, uluslararası hakemli, makaleleri “peer-review” ve “çift-kör” sistemi ile değerlendiren; Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3 ayda bir, yılda 4 sayı ile yayım dili İngilizce – Türkçe olarak önyargısız ve bağımsız …

Oku »

Klinik Psikiyatri Dergisi

Klinik Psikiyatri Dergisi

Klinik Psikiyatri Dergisi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojik Psikiyatri alanlarında 1998 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri alanlarında; deneysel/klinik araştırma, derleme, olgu sunumu, kısa bildiri ve editöre mektup türünden yazılara yer vermektedir. Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanmakta olan Klinik Psikiyatrisi Dergisi; çevrimiçi …

Oku »

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi, Pediatrik Cerrahi Dergisi adıyla Türkiye’de tıp alanında 1987 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Dergi kurulduğu günden 1992 yılında 6. cildin 1. sayısından itibaren Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) ve Pediatrik Üroloji Derneği’nin (PEDURO) resmi yayın organı olup; 2005 yılında 19. cildin ilk sayısından itibaren Çocuk Cerrahisi Dergisi (ÇCD) adını …

Oku »

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Zeynep Kamil Tıp Bülteni; Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmi yayın organı olarak 1969 yılında yayın hayatına başlamıştır. ZKTB hakemli bir dergi olup; Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri ve Pediatrik cerrahi alanlarında klinik araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, kısa iletişimler ve editöre mektupları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlamaktadır. …

Oku »

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi kısa adı İst Tıp Fak Derg, bağımsız olarak yayınlanmakta olup; önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde Türkçe ve İngilizce yayın dili olarak 1916 yılında yayın hayatına başlamıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organı olan dergi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim …

Oku »

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Türkiye Parazitoloji Dergisi; Türk Parazitoloji Derneği’nin parazitoloji ve ilgili bilim dalları konularını içeren çift-kör hakemli, açık erişimli olarak bilimsel yayın organı olarak 2004 yılından günümüze yayın yapmaktadır. Dergi tüzük gereği en az bir defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayınlanmakta olup; dört sayıda bir …

Oku »

Literatür Dergisi

Literatür Dergisi

Literatür Dergisi – Lit Tıp Derg; Yüce Yayım tarafından, tıp alanında klinik ve deneysel çalışmalar, vakalara ait raporlar ve görüntülemeler, derleme yazıları ve editör’e mektupları yayınlayan 1984 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk çeviri hakemli bir tıp dergisidir. Derginin, yayın dili, İngilizce özet haricinde Türkçe olup; yılda üç defa yayınlanmaktadır. …

Oku »

Clinical Dentistry and Research

Clinical Dentistry and Research

Clinical Dentistry and Research; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bilimsel yayın organı 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi; 2013 Ocak ayının sayısından itibaren de TÜBİTAK kurumu tarafından indexlenen dergiler kategorisine alınmıştır. CDR; İzlediği gelişimi ile çizgisinden ödün vermeden çağdaş yayıncılık anlayışı ile yayınlarını sürdürmeye devam etmektedir. Dergi Arşivi 2019 2018 …

Oku »

Van Tıp Dergisi

Van Tıp Dergisi

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organı olarak 1997 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi kurulduğu günden günümüze kadar düzenli ve kesintisiz olarak yılda Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı olmak üzere 4 sayı yayınlanmaktadır. Derginin içeriği, Sağlık bilimlerinin disiplinlerinde yapılmış olan klinik araştırmalar, derlemeler, olgu …

Oku »

Eurasian Journal of Pulmonology

Eurasian Journal of Pulmonology

Eurasian Journal of Pulmonology; Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği‘nin Solunum ismi ile süreli yayın organı olarak 7 Ekim 1976 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Dergi ilk yıllarda, yılda bir kez ve sadece ulusal kongre panel ve serbest bildiri konuşmalarından oluşturulmuştur. Derginin ilk basımlarını Tüsad’ın kurucu başkanı olan Prof. Dr. Meliha Terzioğlu‘nun eşi, …

Oku »

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin resmi yayın organı olan “Cerrahpaşa Tıp Dergisi” 1967 yılında yayın hayatına başlamıştır. “Cerrahpaşa Tıp Dergisi” tıp alanında; cerrahi, klinik ve deneysel araştırma, inceleme, olgu sunumu, derleme, ilginç görüntü ve editöre mektupları yayınlamaktadır. Dergi yılda 4 kez, üç ayda bir yayınlanmakta olup; yayın politikası, içerik ve formatı “International …

Oku »

Türk Damar Cerrahisi Dergisi

Türk Damar Cerrahisi Dergisi

Türk Damar Cerrahisi Dergisi, Arteriyel, Venöz, Lenfatik Bozukluklar ve yönetimleri konularında orijinal makaleler yayınlayan uluslararası bir açık erişimli dergidir. Bunlarla ilgili; tüm klinik, cerrahi ve deneysel çalışmaları, başyazıları, güncel ve toplu incelemeleri, teknik belgeleri, vaka raporlarını, ilginç görüntüleri, yazışmaları ve yorumları içerir. Dergi, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve …

Oku »