Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Dergiler / Marmara Tıp Dergisi

Marmara Tıp Dergisi

Marmara Tıp DergisiMarmara Medical JournalMarmaraMedJ; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin açık erişimli, çift-kör hakemli, multidisipliner, akademik yayın organı olarak 1988 yılında yayın hayatına başlamıştır.

MarmaraMedJ; tıp öğrencileri, pratisyenler ve uzmanlardan oluşan izleyici kitlesi için tıp ve yeni tedavilerdeki gelişmeleri kapsamaktadır. Yılda üç sayı İngilizce olarak yayınlanan Marmara Medical Journal; orijinal araştırma makaleleri, vaka raporları, incelemeler, klinik ve pratik uygulamalar ve başyazılar hakkında makaleler, kısa raporlar, editöre mektuplar ve fotoğraf yarışmaları yayınlanmaktadır.

Türkiye’deki tıp uzmanları ile yurtdışındaki meslektaşları arasında bilimsel bir köprü kurarak araştırmalarını okuyucularına sunan Dergi; klinik-temel tıp bilimleri, sağlık politikası, tıp eğitimi, etik ve ilgili konulara odaklanan makaleleri kabul etmektedir. Özellikle Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi ile ilgili makaleleri kabul eden Marmara MedJ; ayrıca tıp öğrencileri tarafından yürütülen her türlü araştırmayı yayınlamayı amaçlamaktadır.

Bununla birlikte her sayı, orijinal araştırma, derleme, klinik içerik, editörden editöre bir mektup, kısa makale, özel makaleler, vaka raporları ve bazı sayılarda tıbbi görüntüleme yarışmaları yayınlanmaktadır. Ayrıca, seçilen konunun çeşitli yönlerini kapsayan en son verilere dikkat çeken Marmara Tıp Dergisi; tıbbın belirli alanlarına odaklanmak amacıyla 2015 yılından itibaren davetli editörler ile özel inceleme numaraları yayınlamaktadır. Aynı zamanda yayın yoluyla bilimsel işbirliğini artırmak için aynı odak alanındaki yazarlarla işbirliği yapan MarmaraMedJ; hekimleri “Davetli editör” olarak tercih ettikleri konuda özel derleme numarası yayınlamayı davet ve teşvik etmektedir.

Marmara Tıp Dergisi

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın süreci, bilimsel bilgiyi objektif ve saygılı bir şekilde geliştirmeyi ve yaymayı amaçlayan MarmaraMedJ; bu nedenle, süreçteki politika makalelerin kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır. Hakemli makaleler, bilimsel yöntemi destekleyerek hayata geçiren Marmara Tıp Dergisi; yayın sürecinde yer alan yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörleri etik değerlendirme standartlarına uymaktadır. Marmara Medical Journal, etik görev ve sorumlulukları; Yayın Etiği Komitesi, COPECommittee on Publication Ethics ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği, EASE – European Association of Science Editors tarafından oluşturulan politikalarla uyumludur.

Marmara Medical Journal; ICMEJ – International Committee for Medical Editors, WAMEWorld Association of Medical Editors ve CSECouncil of Science Editors tarafından oluşturulan Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Tekdüzen Gerekliliklere uygundur.

Bunlara ek olarak, Marmara Medical Journal; ESCIEmerging Sources Citation Index, TR Dizin ve Scopus tarafından dizinlenmektedir.

Arşiv

İletişim

E-Posta: mmj@marmara.edu.tr

Web: dergipark.org.tr/tr/pub/marumj

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

KBB - Forum

KBB – Forum

KBB – Forum; Anatomi Araştırmaları Derneği’nin Türkiye’nin tıp alanındaki bilimsel elektronik dergisi olarak 2002 yılında …

Bir cevap yazın