Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıkları DerneğiÇGD; genetik hastalıklarının önlenmesini sağlamak amacıyla 2011 yılında İzmir‘de kurulmuştur.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği; genetik hastalıklarının önlenmesi, çocukların genetik hastalıklarla ilgili olan tanı, tedavi ve bakım hizmetleri başta olmak üzere, gerekli olan ihtiyaçlarını, en doğru ve güncel bilgiler ışığında uzman çocuk hekimleri ve diğer sağlık personelleri gözetiminde almasını sağlamaktadır.

ÇGH, üyeleri arasında genetik bilimi ile ilgili olarak; eğitim, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamaktadır. Genetik biliminde gelişmeleri halk sağlığı açısından yerini ve önemini topluma duyurmak, genetik konusunda üyelerinin gerçekleştireceği hizmetlerle bilimdeki gelişmelerin topluma yansımasını sağlamaktadır.

ÇGH, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalının iyi hale gelebilmesi için çalışarak ve bu alanda yeterli sayıda uzman hekim yetişmesini teşvik ederek, genetik bilimiyle ilgili hizmetlerin uzman hekimler tarafından veya sorumluluğunda yapılmasını sağlamaktadır. Çocuk genetik hastalıklarının Türkiye için tanı, tedavi ve eğitim standartlarını belirleyerek, kılavuzlarını hazırlayarak, değişen şartlara göre güncellemektedir. Dernek, çocuk genetik hastalıkları alanında ulusal politika ve stratejilerin belirleyerek; Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanlarının sağlık, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesi için katkıda bulunmaktadır.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Amacı

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği; üyeleri arasında genetik bilimi, eğitimi ve sosyal toplantılarla, sempozyum, panel, seminer, konferans ve kongreler düzenlemektedir. Dernek, amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları üyeleri için temin ederek; dokümantasyon merkezi oluşturarak, çalışmalarını duyurmak amacıyla gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmaktadır.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

ÇGH, tıbbi uzmanlık dernekleri kurulu toplantılarında üyelerini temsil etmek ve haklarını korumak, çocuk genetik hastalıkları alanındaki araştırmalar ve uygulamalarını tıbbi etiğe uygunluğunu kontrol ederek, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri gerçekleştirmek, bilim insanlarını davet ederek ve konferanslar düzenleyerek, üyelerinin bilimsel toplantılara katılmalarını teşvik etmektedir. ÇGH, genetik alanına giren konularda çıkarılacak veya değiştirilecek yasalar konusunda ilgili makam, kuruluş veya kişilere bilimsel görüş bildirerek ve önerilerde bulunmaktadır. Dernek, genetik asistanları başta olmak üzere, tıp öğrencilerinin ve bilgi sahibi olmak isteyen halkın katılımının sağlandığı toplantılar düzenlemektedir.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği; uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yaparak, genetik hastalığı konusunda yardımlaşmaktadır. Derneğin kuruluş amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak amacıyla faaliyetler göstermektedir.

İletişim

Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Genetik Bilim Dalı Bornova / İzmir

E-Posta: info@cocukgenetik.com

Web: www.cocukgenetik.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur. Dernek bilimsel olarak …