Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Genel Sağlık Testleri / Portör Muayenesi

Portör Muayenesi

Portör Muayenesi; gıda sektörü ve sıhhi müessesede çalışan bireylerin bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünde tıbbi ve mikrobiyolojik incelemeleri test eden tetkik ve muayene türüdür.

Halk sağlığını korumak amacıyla yaptırılması zorunlu hale getirilen ve bir çok farklı testten oluşan bir muayene türü olan Portör testi; bağırsak, boğaz, burun ve dışkı kültürü testlerine yer verilmektedir. Ayrıca akciğer hastalıkları ile birlikte bakteri, enfeksiyon ve virüs gibi zararlıların taraması yapılmaktadır.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126’ncı maddesinde yer alan; gıda sektörü içinde bulunan veya temizlikle ilgili işlerde çalışanlar bir sıhhi rapor almaya mecburdur. Portör raporu özellikle gıda işinde çalışanlar, sıhhi müessese çalışanları, temizlik sektörü ve bunun yanında anaokulu-kreş çalışanlarına yapılması önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda başkalarına geçmesi, bulaşması mümkün olan frengi, verem ve cüzzam olanlar ile; halkın iğrenme veya tiksinmesini gerektiren bir cilt hastalığına tutulan bireyler mesleklerini icra etmesine izin verilmemektedir.

Portör Muayenesi

Portör Muayenesi Laboratuvar Tetkikleri

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün 2005/9 sayılı Portör Muayenesine Esas Laboratuvar Tetkikleri Genelgesi; yılda bir gaita kültürü, akciğer grafisi, boğaz ve burun kültürü; altı ayda bir mikroskobik olarak dışkı incelemesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca gıda işinde çalışanlar Hepatit B testide yaptırması zorunludur.

Tetkikler yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte olup; çalışanlarda periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarında surveyans sistemi uygulanmaktadır. Laboratuvarlar ve kliniklerde tanısı konulup; taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenler ile ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmaktadır. Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya iş yerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi; bunun yanında hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmaktadır.

Portör Muayenesine Esas Laboratuvar Tetkikleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere; Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığından ruhsatlı özel hastaneler; Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik içinde tanımlanan özel sağlık kuruluşları; Radyoloji, Radiyom, Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müessesleri Hakkında Kanun; Seriri Taharriyat, Tahlilat Yapılan, Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamında; Sağlık Bakanlığından ruhsatlı radyoloji laboratuvarları ile tıbbi tahlil laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

Portör muayeneleri ücretsiz olarak yapılması zorunlu olup; kanunlar uyarınca sağlık kuruluşları tarafından portör muayenesi ücreti talep edilmemesi gerekmektedir. Ancak, muayeneye istinaden gerekli tetkiklerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılması halinde; birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından görülmek ve tasdik edilmek kaydı ile geçerli sayılmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sedimantasyon

Sedimantasyon; çökme ve tortulaşma anlamına gelen, enfeksiyon ya da iltihaplanma varlığının anlaşılması için laboratuvar ortamında …

Bir cevap yazın