Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Doktorlar / Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar

Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar

Ord.Prof.Dr.Akif Şakir Şakar; 21 Şubat 1888 tarihinde Cerrahpaşa, İstanbul‘da doğmuştur. Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Profesörü, Türk Tıp Bilim İnsanıdır.

Babası Tıbbiye-i Şahane‘nin Fizyoloji hocası Şakir Paşanın dört oğlundan üçüncüsü olan Akif Şakir Bey; Eczacı Arif, Dr. Raif ve Karantina idaresi memurlarından Selim Şakir Beylerin kardeşidir.

Okul Yılları

Akif Şakir ilk tahsilini Lem’a-i Maarif Mektebi, orta ve lise öğrenimini Numune-i Terakki Mektebi – İstanbul Erkek Lisesi‘nde tamamlamasının ardından 1904 yılında Tıbbiye-i Şahane‘ye yazılmıştır. Tıbbiye-i Şahane‘den 1910 yılında yüzbaşı rütbesi ile mezun olan Dr. Akif Şakir Bey; Gülhane Askeri Tatbikat Okulu Hariciye Servisinde stajını tamamlaması ile 1911 yılının sonlarında Van Askeri Hastanesi operatör muavinliğine tayin edilmiştir.

Viyana Acil Servis İstasyonu

Dr. Akif Şakir Bey, 1912 sonunda Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde dünyanın ilk acil servis istasyonunun kurulmasına yol açan ve kazalardan sonra tıbbi müdahalenin etkinliğini önemli ölçüde artıran Avusturyalı beyin cerrahı Anton Freiherr von Eiselsberg‘in kliniğinde ve Dr. Breitner‘in yanında bir yıl kadar asistan olarak çalışmıştır.

I. Dünya Savaşı Yılları

I. Dünya Savaşından önce, 1914 yılının başlarında İstanbul’a dönen Tabip Yüzbaşı Akif Şakir Bey; Haydarpaşa Askeri Hastanesi‘ne tayinini beklerken kendi arzusu ile Van‘a gitmiştir. Van Askeri Hastanesi‘nde kısa bir süre çalışmasının ardından tekrar İstanbul’a çağrılan Dr. Akif Şakir Bey; Askeri Tıbbiye Müzakereci Tabibi olarak atanmıştır. I. Dünya Savaşının başlaması ile Kudüs‘e IV. Ordu Komutanlığı‘nda Ordu Karargah Tabibi olarak atanmıştır. Aynı zamanda, Ordu Hıfzıssıhha Müşaviri Prof. Muhlens ile Suriye ve Filistin‘de bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiştir. Kanal Harekatı sırasında Gazze civarında Vadi-i Sarar’daki 500 yataklı Silveyş Hey’et-i İmdadiyyesiHilal-i Ahmer Harp Hastanesi’ne operatör olarak görev yapmıştır. Şam Hastanesi‘nde Cerrahlığı sırasında hastane personeli ile birlikte esir düşerek İngilizlerin emrinde Türk esirlere bakmıştır.

Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar

Askeri Tıbbiye

I. Dünya Savaşı sonrasında 1919 yılında Askeri Tıbbiye‘de yeniden Emrazi Hariciye Müzakereci Tabip olarak atanmasından birkaç ay sonra askerlikten tamamen ayrılmıştır. Bununla birlikte, Dr. Akif Şakir Bey, 1920 yılında Darülfünunda Cerrahi-i EtfalÇocuk Cerrahisi ve Ortopedi dersleri vermekte olan Fransız Dr. Aime Mounchet yanında Cağaloğlu‘nda fakülte polikliniklerinde ortopedik hastalar üzerinde ve bunun yanında, Fransızca verdiği dersleri Türkçeye çevirmeye başlamıştır. Dr. Akif Şakir Bey; 1923 yılında umumi cerrahi alanında müderris muavini veya günümüz adı ile doçentlik ünvanını almıştır.

Hamburg Üniversitesi

Doç. Dr. Akif Şakir Bey; 1927 yılında fakülteden izinli olarak Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ne giderek, özellikle kemik ve mafsal ameliyatları ile ünlü Alman cerrah Paul Hermann Martin Sudeck ‘in yanında 2 yıl çalışmış ve birçok uluslararası yayın yapmıştır. Bununla birlikte, 1929 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Şakar; Darülfünun Tıp Fakültesi‘nde ortopedi polikliniği yapmaya başlamıştır.

Baraka Ortopedi Kliniği

1930 yılında Darülfünun Tıp Fakültesi‘nin önceden karantinahane olarak kullandığı ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yemekhane olarak restore edilen ahşap bir baraka Dr. Şakar‘a verilerek 10 yataklı bir serviste çalışmaya başlamıştır. Ancak sinema ve fotoğraflarla verdiği dersler ve ortopedik vakalar dışında da, göğüs cerrahisinde yaptığı torakoplasti gibi nadir ameliyatlar hoş karşılanmamış ve klinik lağvedilmiştir. Doç. Dr. Akif Şakir Bey; 1932 yılında profesörlük ünvanını almasının ardından kısa bir süre sonra klinik olarak kullandığı barakası yine emrine verilmesi ile ortopedi servisi çalışmalarına devam etmiştir.

Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi

Özellikle 1933 yılında Üniversiteler Reformu’yla Haydarpaşa’da bulunan Tıp Fakültesi’nin klinikleri Çapa, Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerine nakledilirken; çocuk klinikleri, çocuk cerrahisi ve ortopedi kliniği Şişli Etfal Çocuk Hastanesine taşınması ile 10 yataklı bir pavyonda çalışmalarına başlayan Prof. Dr. Akif Şakir Bey; aynı zamanda İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi‘nde “Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi” dersleri vermeye başlamıştır.

Ordinaryüs Profesör

Prof. Dr. Akif Şakir Şakar; 1939 yılında ordinaryüs profesörlüğe yükseltilmesinin ardından aynı yıl Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ni kurmuştur. Profesör Şakar, 1942 yılında 50 yataklı kapasiteli kliniği Haseki’ye taşıması ve bunun yanında 1955 yılında modern ortopedi kliniğini hizmete açmıştır. Prof. Dr. Şakar; 1958 yılında ortopedi kürsü başkanı olduğu sırada yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmıştır.

Yayınları

Prof. Dr. Şakar; Almanca, Fransızca, Türkçe bölümleri olan 10 adet kitap ve bununla birlikte 24 orijinal araştırma yayınlamıştır. Ayrıca Türk dergilerinde yayınlanmış yaklaşık 100 yazısı bulunmaktadır.

Vefatı

Türkiye’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi‘nde ayrıca çalışmalarıyla; Ortopedi branşının bir bilim dalı olarak tanınmasına ve bununla birlikte çocuk cerrahisinin kuruluşuna sarf ettiği büyük çalışmalar ile Türk Tıp Tarihinde yaptığı büyük emekler ve her türlü donanımıyla en iyi şartlarda çalışan modern ortopedi kliniğine yardımları anılan Ord.Prof.Dr.Akif Şakir Şakar 1 Eylül 1961 günü yaşamını yitirmiştir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Prof. Dr. Tarık Esen

Prof. Dr. Tarık Esen

Prof.Dr.Tarık Esen, 24 Eylül 1960 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı, Tıp Profesörüdür. Behçet …

Bir cevap yazın