Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Hemşire Yardımcısı

Hemşire Yardımcısı

Hemşire Yardımcısı; Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olmasının ardından hemşire gözetiminde çalışan sağlık meslek mensubudur.

Özellikle hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini sağlayan yardımcı hemşire; beslenme programı uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetleri ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

Hemşire Yardımcılığı Eğitimi

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Yardımcılığı Bölümünde dört yıl süre ile eğitim verilmektedir. Hemşire yardımcılığı mesleki eğitiminde; Genel Kültür Derslerinin yanı sıra meslek dersleri ile hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Hemşire yardımcılığında öğenim gören öğrenciler; 9. sınıfta tüm okullarda okutulan ortak dersleri, 10. sınıftan itibaren Sağlık Bilimleri alanında ortak derslerle birlikte Sağlık Bilimleri alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görmektedir. Yardımcı hemşire adayları; 11. sınıftan itibaren Hemşire Yardımcılığı Dalı’na geçerek ilgili dalla ilgili mesleki teorik ve uygulamalı eğitim almaktadır.

Aynı zamanda, hemşirelik bölümleri için üniversiteye girişlerde ek puan verilmektedir. Ayrıca hemşire yardımcılığı programı mezunları; iki yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.

Hemşire Yardımcısı

Çalışma Alanları

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri’nden mezun olan Hemşire Yardımcısı; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı – yataksız sağlık kuruluşları, devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri ve üniversite hastanelerinin servis ve acil servislerinde çalışabilmektedir.

Görev ve Sorumlulukları

  • Hasta odası ve yatak düzeni ve temizliğinin yapılmasını sağlamaktadır.
  • Hasta güvenliği sağlanmasına yardım etmektedir.
  • Tedavi planı çerçevesinde yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya vermektedir.
  • Hastaların kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerin karşılanmasına yardım etmektedir.
  • Hastanın cilt bütünlüğünü gözlemleyerek, yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye bilgi vererek yardımcı olmaktadır.
  • Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanması, tıbbi işlem öncesinde kıyafet değiştirilmesi ve işlem sonrasında giyinmesine yardım etmektedir.
  • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.
  • Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımının ile varsa boşaltımla ilgili sorunları hemşireye bildirmektedir.
  • Hastanın idrar torbasını boşaltılması veya değiştirilmesini sağlamaktadır.

Bunun yanında sterilizasyon, dezenfeksiyon ve buna ek olarak tıbbi atıkların ayrıştırılmasının yanı sıra; enfeksiyon etkenleri veya bulaşma yollarının kontrol önlemleri alınmasına hemşireye yardımcı olmaktadır. Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanması ve yapılan işlemler ile; EEG – EKG gibi çekimler, diyaliz, yanık ve transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım etmektedir.

Bununla birlikte, farmakoloji ile ilgili ilaçların farmasötik şekilleri, etkili ilaçlar ve kemoterapötik ilaçların veriliş yolları ile sisteme girilmesinde hemşireye yardımcı olmaktadır. Bunlara ek olarak, kadın hastalıkları muayenesi ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinin yanı sıra; yenidoğan ünitesi hazırlanması, değerlendirilmesi, çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardımcı olmaktadır.

Referans

Referans

RODNAE Productions adlı kişinin Pexels‘daki fotoğrafı

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri; diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getiren, kullanılan …

Bir cevap yazın