Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisinörocerrahi veya nöroşirürji, sözcük itibarı ile, şirürji ile nöro‘nun birleşmesi; Şirürjiel” anlamındaki “kheir” ile “çalışma” anlamına gelen “Ergon“un birleşmesi ile oluşmaktadır. Nöroşirürji sinir sistemi üzerinde yapılan el işçiliği anlamına gelmektedir. Merkezi (beyinomurilik), çevresel sinirler (periferik), kafatası dışında beyin damar hastalıklar (ekstra-kraniyal serebrovasküler) sistem dahil olmak üzere sinir sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyen bozuklukların mekanik müdahale yoluyla; teşhisi, cerrahi tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili tıbbi uzmanlık dalıdır.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde uzmanlık alan tıp doktorlarına beyin ve sinir cerrahı, nöroşirürjiyen veya nörocerrah denilmektedir. Bu uzmanlık eğitiminin sonrasında daha üst ihtisas dalları olarak tümör, vasküler, spinal, fonksiyonel, pediatrik nöroşirürji gibi dalları da bulunmaktadır.

Ağrı giderilmesi için kafatasına yapılmış; kesme, yarma (insizyon) işlemi binlerce yıldır var olmuştur. Neolitik Çağ, İnka Medeniyeti döneminde; kafatasının herhangi bir bölgesinde, baş derisi kaldırıldıktan sonra bir parçanın beyin ile beyini saran beyin zarına zarar vermeden çıkarılıp alınması trepanasyon olarak bilinen bir prosedür uygulanmış görünmektedir. Ortaçağ‘da El-Zehravi‘nin baş yaralanmaları, kafa kırıkları, omurga yaralanmaları, beyinde aşırı su birikmesi (hidrosefali), beynin kalın dış zarı altına olan kanama (subdural efüzyon) ve baş ağrısı cerrahi tedaviler uygulanmıştır. Beyin ve Sinir Cerrahisinde dikkate değer gelişmeler 20. yüzyılın başlarında gelmiştir.

Beyindeki Elektrotların Tarihi

1878 yılında Dr. Richard Canton, bir hayvanın beyninden geçen elektrik sinyallerini keşfetmiştir. 1950 yılında Dr. Jose Delgado, bir hayvanın beynine yerleştirilen ilk elektrodu icat etmiştir.

1957 yılında Dr. William Fouts House, fransız cerrahlar tarafından yazılan bir makalede; işitme engelli bir kişinin işitme sinirlerine eklenen bir elektrot sayesinde o kişinin sinirleri uyarıldığında çevresindeki sesleri algılayabildiği bilgisi yer almıştır. 1961 yılında Dr. House, üç hastasına (koklear implantı) uygulayarak hastaların yapılan işlemden olumlu sonuçlar almasını sağlamıştır. Dr. House, 1969 yılında elektrotların en iyi konumlandırılma yöntemleri üzerine araştırmalar yaptıktan sonra, ilk giyilebilir implantı oluşturmuştur. 1972 yılında sağır insanların duymasını sağlayan nörolojik bir protez olan biyonik kulak (koklear implant) geliştirilerek ticari kullanım için pazarlanmıştır.

1998 yılında araştırmacı Philip Kennedy, ilk Beyin Bilgisayar Arayüzünü (Brain Computer InterfaceBCI) beyin yüzeyine yerleştirilen bir sinirsel implantı ile beyin yüzeyi sinyallerinin algılanmasını tarif etmiştir.

Tümörün Çıkarılmasının Tarihi

1879 yılındaki beyin cerrahisinin öncülerinden İskoç cerrah William MacEwen ilk başarılı beyin tümörünün çıkarılmasını gerçekleştirmiştir. Beyindeki doku veya organ bozukluğunun (lezyon) yerini saptamanın bile çok güç olduğu o dönemde, başta beyin tümörü, beyin – omirilik zarı urları ve iltihaplanmalar olmak üzere en tehlikeli cerrahi girişimleri; uygulama yapılacak ortamın çevresinin ve gerekli araç gerecin mikroorganizmalardan arındırılması (asepsi) ile gerçekleştiren 21 beyin ameliyatının 18’i başarıyla sonuçlanmıştır.

25 Kasım 1884 tarihinde İngiliz hekim Alexander Hughes Bennett; nörolojik bulgularına dayanan başarılı tanısı ve bir lezyonun yerini belirleme ve yerini tayin etmesi sonucu İngiliz cerrah Rickman John Godlee, MacEwen tekniğini kullanarak ilk birincil (primer) beyin tümörü ameliyatını gerçekleştirmiştir. MacEwen‘in ameliyatı, beynin maruz kalan bölgesinden baş derisi kaldırıldıktan sonra parçanın beyin ile beyini saran beyin zarına zarar vermeden çıkarılıp alınması (trepanasyon) yoluyla “beynin uygunluğu” dışında ameliyat edilmiştir. 16 Mart 1907 tarihinde Avusturyalı cerrah Hermann Schloffer, Hipofiz tümörünü başarıyla ortadan kaldıran ilk kişi olmuştur.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ‘ndeki ana gelişmeler, özel dizayn edilen aletlerin hazırlanması ile ortaya çıkmıştır. Modern beyin cerrahisi araçları veya aletleri arasında kranial açma aletleri, kafa traksiyon aletleri, klipsler, aplikatör pensleri, disektörler, kancalar, dura disektörleri, sinir kök ekartörleri, dura diseksiyonları, beyin spatulaları, sinir kancaları, elevatörler, bıçaklar, dura kancaları, pituitar küretler, mikro aletler, lamine ayırıcılar, omurilik disk ronjurları, kerisson laminektomi ronjurları, kafa fiksatörleri, endoskopik aletler ve robotlar bulunmaktadır. Bu modern araçların çoğunda, uzun süre tıbbi uygulamalar gerçekleşmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi ‘ndeki son gelişmelerden sonra bu araçların temel farkı, üretildikleri hassaslıktır. Bu aletler, istenen hassasiyette bir milimetre dahilinde olan kenarlarla üretilir. El tipi elektrikli aletler, endoskopik aletler ve robotlar gibi diğer aletler, bir ameliyathanenin içinde son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bölümleri

Genel nöroşirürji; nöro-travma ve intrakraniyal kanama gibi diğer nöro-acil durumlar dahil olmak üzere çoğu nöroşirürjik koşulları içermektedir. En çok seviye 1 hastanenin bu tür uygulamaları vardır.

Özel dallar zor koşullara hitap etmek için gelişmiştir. Bu uzmanlaşmış branşlar daha sofistike hastanelerde genel nöroşirurji ile birlikte varlığını sürdürmektedir. Nöroşirürjide ileri uzmanlık eğitimi almak için, beyin cerrahından bir ila iki yıl daha fazla eğitim almaktadır.

Vasküler Nöroşirürji

Stereotaktik nöroşirürji , fonksiyonel nöroşirürji ve epilepsi cerrahisi (ikincisi, nöbet yayılımını ve aktivitesini durdurmak veya azaltmak ve fonksiyonel, fizyolojik ve / veya anatomik parçaların cerrahi olarak çıkarılması veya azaltılması için korpus kallosumun bir kısmını veya tamamını kesen kısmi veya total korpus kallosotomi içerir. epileptik odaklar olarak adlandırılan, çalışabilen ve nöbetlere neden olan beyin bölümleri ve ayrıca daha radikal ve çok nadir görülen kısmi veya total lobektomi veya hatta hemisferektomi – lobların bir bölümünün veya bir kısmının veya beynin serebral hemisferlerinden birinin çıkarılması; Bu iki prosedür, mümkünse, onkolojik nöroşirürjide çok nadiren kullanılmakta veya beyine bıçak ya da ateşli silah yaraları gibi çok ciddi nörolojik travmaların tedavisinde kullanılmaktadır.

Onkolojik nöroşirürji de nörocerrahi onkoloji olarak adlandırılmıştır Pediatrik onkolojik nöroşirürji; yetişkin ve çocuklarda benign ve malign santral ve periferik sinir sistemi kanserlerinin ve pre-kanseröz lezyonların tedavisi (diğerlerinin yanı sıra glioblastoma multiforme ve diğer gliomalar, beyin sapı kanseri, astrositom, pontin glioma, medulloblastoma, spinal kanser, meninks tümörleri dahil) ve intrakranial boşluklar, beyine ikincil metastaz, omurga ve sinirler ve periferik sinir sistemi tümörleri), kafa tabanı ameliyatı, spinal nöroşirürji, periferik sinir cerrahisi, pediatrik nöroşirürji, kanser, nöbetler, kanama, inme, kognitif bozukluklar veya konjenital nörolojik bozuklukları içermektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Viroloji

Tıbbi Viroloji; insan vücudunda virüslerin neden olduğu hastalıkların; laboratuvar tanısı ile yönetiminde yer alan, tıbbi …