Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıKESS; sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet göstermek amacıyla Ankara’da kurulmuştur.

KESS, çalışma yaşamı başta olmak üzere hayatın her alanlarında üyelerinin ve tüm çalışanların demokratik, ekonomik, hukuksal, mesleki, özlük hakları, sosyo-kültürel ve çıkarlarının koruması ve geliştirmesini sağlamaktadır. Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk sözleşmelerden doğan tüm hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesinin yanında; yaşamın her alanında, çalışma hayatında engelli çalışmalarının kendini gerçekleştirebilecekleri çalışma hakkını elde etmeleri için mücadele etmesi ile beraber; sağlık ve sosyal hizmetlerin, temel insan hakkı olduğu bilinciyle, halka eşit, etkin, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için Sağlık Sendikası olarak mücadele etmektedir.

Amaçları

KESS, çalışanların sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanmasına katkı vermesiyle birlikte; her türlü ayrımcılıkla mücadele etme, doğayı var eden tüm bileşenlerin barış ve adalet içinde varlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için çaba göstermektedir. Sendika sağlık alanında, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin yaratmış olduğu değerleri koruyup geliştirmesinin yanında; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hizmetinin karşılığında onurlu yaşamalarına yetecek bir ücret alması, tüm kamu çalışanlarına evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için gerekli yasal değişiklikler konusunda mücadele etmektedir. KESS kadrolu, güvenceli çalışma biçimi dışında; alt yüklenici sorumluluğunda ya da kamu işverenin uhdesinde; güvencesiz, esnek kısmı zamanlı ya da tam zamanlı çalışma yöntemlerinin tamamının ortadan kalkması için mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

İlkeleri

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti doğrultusunda, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak çalışanların temel hak ve çıkarlarını savunmasının yanında; sağlıkta, çağdaş, demokratik ve hukuk değerlerinin evrensel kazanımlarını savunmaktadır. Sendika; dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi görüş ayrımı gözetmektedir. Tüm üyeler birliğin amaçları doğrultusunda; karar alma süreçlerinde üyelerinin organları aracılığı ile doğrudan iradesinin katılımını, kararların uygulanmasında katılımcı demokrasiyi esas almaktadır. KESS, kamu çalışanlarının aktif siyaset yapma hakkını savunmakta olup; bireyi yok sayan, bürokratik ve grupçu yönetsel anlayışları ret etmektedir. Tüzük, idari, mali denetimi esas alarak, sendikal organları ve üye denetim açıklığını yaşama geçirmekte olan KESS; sendikal işleyişin tüm evrelerini üyelerinin denetimine açmaktadır.

Sınıf ve kitle sendikacılığını esas almakta olan KESS; tüzüğün programı, mücadele anlayışı ile iç işleyişi bakımından kendi üye bileşimi ve karar mekanizmalarına dayanmaktadır. Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıÖrgütsel Bağımsızlığı” ilke kabul etmesinin yanı sıra; siyasal partiler ve kuruluşlarla organik ilişkisi bulunmaması ile beraber üyeleri arasında siyasi düşünce ayırımı yapmamakta olup, sendikanın amacına uygun örgütsel birlikteliği savunmaktadır.

KESS

İletişim

Adres: Korkutreis Cad. Cihan Sokak No: 16/4 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 431 93 58

Mobil: 0 532 155 97 27

E-Posta: info@kess.org.tr

Web: www.kess.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Genel Sağlık - İş

Genel Sağlık – İş

Genel Sağlık – İş – Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası; 14 …

Bir cevap yazın