Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Tıbbi Dergiler / Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi & Cukurova Medical Journal; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi adı ile 1976 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Cukurova Medical Journal, tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı gibi tıp bilimleri ile ilgili konularda deneysel ve klinik araştırmalar, olgu bildirileri, editöre mektupları değerlendirmeleri olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında yılda dört sayı yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir.

Çukurova Tıp Dergisi‘nde temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri ile ilgili deneysel, klinik araştırma makaleleri, olgu sunumları ve davetli gözden geçirme yazılarına yer verilmektedir. Dergi, temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermekte olup; eczacılık, hemşirelik ve diş hekimliği konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olanları dikkate almaktadır.

Cukurova Medical Journal, “Open Accessaçık erişim dergisi olup; Budapeşte Açık Erişim Hareketi olan BOAI‘nin hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürdür. İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın; serbest olarak erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilmektedir. Tüm yazılar plagiarizm yönünden İThenticate programı aracılığıyla taranmaktadır. Ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabi olup; yazar ya da danışmanlar diğerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi olmamakla birlikte tüm yazılar iki danışman tarafından değerlendirilmekte ve yazılarla ilgili son kararı editoryal kurul ve editör vermektedir.

Çukurova Tıp Dergisi

Çukurova Tıp Dergisi Genel İlkeleri
  • Daha önce başka bir dergide yayınlanmamış, yayınlanmak üzere veya halen değerlendirmede olmayan ve yazar tarafından onaylanan makaleler Cukurova Medical Journal‘da değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.
  • Yayın kurulu, yazarların iznini alarak yazıda biçimsel ve içerik değişiklikleri yapabilmesinin yanında editör ve dil editörleri; dil, imlâ ve kaynakların Index Medicus’ta geçtiği gibi yazılmasında ve ilgili konularda tam yetkilidir.
  • Makalelerde daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resimler mevcut ise; makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığı makale yazarları sorumluluğundadır.
  • Dergiye, bilimsel toplantılarda sunulan özet bildiriler, makalede belirtilmesi koşulu ile kaynak olarak kabul edilmektedir. Editör, Cukurova Medical Journal‘a gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise; gelen yazıyı yurt içi veya yurt dışından en az iki hakemin değerlendirmesinden geçirtmekte olup, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verilmektedir.
  • Yayına kabul edilmeyen makale, resim ve fotoğraflar yazarlara geri gönderilmez.
İletişim

Adres: Çukurova Üniversitesi Yayın ve Dökümantasyon Kurulu PK: 01330 Balcalı / Adana

Telefon: 0 322 338 60 60

E-Posta: editorcutf@cu.edu.tr

Web: dergipark.org.tr/Cukurova Medical Journal

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi, Pediatrik Cerrahi Dergisi adıyla Türkiye’de tıp alanında 1987 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. …

Bir cevap yazın