Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Enstitüleri / Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermek amacıyla 1987 yılında Edirne‘de kurulmuştur.

Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü; ilk önce 01 Aralık 1987 tarihinde kurucu müdür olarak Prof. Dr. Ergun Göney atanmıştır. Enstitü, ilk olarak 1987 – 1988 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında yüksek lisans, 1990 – 1991 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında doktora öğrencisi almaya başlamıştır.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 03 Mart 1983 tarihinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarında ve aynı yönetmeliğin 28 Ekim 1994 tarihinde yürürlüğe giren ilgili maddesi gereğince Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu Lisansüstü Eğitim Öğretimleri başlamıştır. Günümüzde Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; Tıp, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde Lisansüstü Eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Bununla birlikte, Trakya Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluşunda; Biyokimya, Farmakoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Morfoloji (Anatomi Bilim Dalı, Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı) ve Tıp Tarihi ve Deontoloji olarak 6 Anabilim Dalı yer almıştır. Enstitüde 1992 yılı sonrasında, Bilim Dalları’nın Tıp Fakültesi bünyesinde ayrı Anabilim Dalı olmasıyla; akademik yapılanmasında iki ayrı Anabilim Dalı oluşturulmuş, fakat “Morfoloji” ortak adı korunmuştur. Enstitüde gelişim hızla sağlanması ile birlikte Anabilim Dalları ve Bilim Dallarında Lisansüstü Eğitim Programı yürütülmektedir.

Aynı zamanda öğrencilerin potansiyellerini üst düzeye çıkartmalarına fırsat veren Trakya Sağlık Bilimleri Enstitüsü; çağdaş düzeyde lisansüstü eğitim ile yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Sağlık bilimleri alanında, eğitim ve araştırmaları ile uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen Trakya SBE; ayrıca alanında yeni ufuklar açan, topluma liderlik yapabilen biliminsanı ve uzmanlar yetiştirmeyi kendine vizyon edinmiştir.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalları.Akademik Takvim.Akademik Programlar

İletişim

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi

Enstitüler Binası

Adres: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü PK: 22030 İskender / Edirne

Telefon: 0 284 235 30 98 – 15

Faks: 0 284 235 76 55

E-Posta: sagbl@trakya.edu.tr

Web: sbe.trakya.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 20 Temmuz 1982 tarihinde Konya‘da …

Bir cevap yazın