Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Spor Hekimliği

Spor Hekimliği

Spor Hekimliği; her bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesinin yanı sıra fiziksel aktivitelere katılımın arttırılması başta olmak üzere, sağlıklı veya kronik hastalıkları olanların spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri ile spora ve fiziksel aktivitelere katılımla ilgili program ve egzersiz uygulamaları, karşılaştıkları yaralanmalar ve sağlık sorunlarının önlenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile birlikte sporcu performansının tıbbi yönlerinin değerlendirilmesi ve dopingle mücadele edilmesi konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan klinik uzmanlık dalıdır.

Tıp fakültesi mezunu hekimlerin TUS, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının ise YDUS sınavlarını başarıyla tamamlamaları halinde Üniversite Tıp Fakülteleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri bünyesinde uzmanlık eğitimini yerine getirerek Spor Hekimliği ünvanını almaya hak kazanmaktadır. Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için gereken süre 4 yıl olup; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları için 2 yıl uzmanlık eğitim süreci geçirmektedir. TUS sonrası uzmanlık eğitimine katılan uzmanlık öğrencileri ile YDUS ile gelen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları; Acil Tıp, Çocuk Kardiyolojisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Fizyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde müfredatın belirlediği süre içinde yer almakta olup; kalan süredeki çalışmalarını Spor Hekimliği bölümünde tamamlamaktadır.

Spor Hekimliği

Spor Hekimliği‘nin amacı; ulusal ve uluslararası kavram ve uygulamalara paralel ve standart bir çerçeve oluşturmasının yanı sıra sahip olması gereken bilgi ve uygulama becerilerini belirlemektir. Uzman olacak spor hekimlerinin standart bilgi ve uygulama becerilerini almalarını sağlamak, süreç ve yöntemler belirlemek amaçları arasında yer almaktadır.

Tarihçesi

15 Ocak 2010 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi Spor Hekimliği Komisyonu 1. Dönem üyeleri Antalya ilinde yapılan Müfredat Oluşturma Sistemi Çalıştayı‘nda başlanmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı‘nda 13 Mart 2010 tarihinde devam eden komisyon; 23 Ağustos 2011 tarihinde Ankara ilinde Spor Hekimliği Uzmanlık Müfredatı ilk versiyonu tamamlanmıştır. Ankara‘da 1 – 2 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan toplantıda müfredatın ikinci versiyonu tamamlanmıştır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Viroloji

Tıbbi Viroloji; insan vücudunda virüslerin neden olduğu hastalıkların; laboratuvar tanısı ile yönetiminde yer alan, tıbbi …