Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Onkoloji Grubu Derneği

Onkoloji Grubu Derneği

Onkoloji Grubu Derneği; kanser ile savaşta katkı sağlamak, çağdaş düzeye ulaşabilmek için araştırma, tanı, iyileştirme ve eğitim hizmetlerini yürüten bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla 2004 yılında Ankara‘da kurulmuştur.

Onkoloji Grubu Derneği kuruluş amacı; öncelikle Türkiye’de Klinik, Epidemiyolojik ve Temel Onkoloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaları desteklemektedir. Ayrıca, çok merkezli çalışmalar, yayınlar, merkezler arası işbirliği, ilişki ve etkinlikleri sağlamasının yanı sıra; kongre, çalıştay, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemesi ile bunun yanında katkıda bulunmaktadır.

Onkoloji konusunda yeni tanı ve iyileştirme yöntemlerinin Türkiye’de uygulanmasını sağlayan TOG; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği ile her türlü araştırma eğitim ve organizasyonlara, ulusal kanser politikalarına katkıda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile projeler oluşturmaktadır.

Onkoloji Grubu Derneği

Dernek, kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmak üzere Onkoloji GrubuOG adı ile bir çalışma grubu oluşturarak; diğer amaçlarına yönelik çalışma grupları, danışmanlıklar oluşturmaktadır. Bununla birlikte,  Onkoloji Grubu, amaçlarına ulaşmak için, alt çalışma grupları ile kendi düzen ve çalışma yöntemlerini belirlemektedir. Dernek, özellikle kanser konusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği ile gerekli gördüğü ortak araştırma ve çalışmalara katılmaktadır. Bununla birlikte, aynı amacı taşaıyan dernek, federasyon veya vakıflarca kuracağı amacına yönelik platformlar oluşturmaktadır.

Türk Onkoloji Grubu

Türk Onkoloji GrubuTOG; ilk olarak 1989 yılında Ankara ve İstanbul’da bulunan birkaç merkezin bir araya gelmesi ile ilk kuruluş adımları atılmıştır. TOG; sonraki yıllarda çalışmalarına devam etmesine rağmen, geçen 16 yıl içerisinde yeni merkezlerin katılımı ile büyümüştür. Dernek, araştırma projelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulması ile makale olarak yayınlanmıştır.

TOG üyelerinin sayısındaki artış ve kanserin çeşitliliği nedeniyle, araştırma protokollerini yapılandırılması ve oluşturulan alt çalışma gruplarının bağımsız olarak görev yapabilmekte olup; özellikle TOG yönergesinde yapılan değişikliklerle 2021 yılı itibarıyla 14 alt çalışma grubu oluşturmuştur. Alt çalışma grupları ve buna ek olarak klinik araştırmalar sürdürülmekte olup; özellikle yeni araştırma projeleri gruplarda incelenmesi ile birlikte yerel ve merkezi etik kurullara sunulmaktadır.

TOG, üyelerinin artması ile araştırma ve eğitim faaliyetleriyle üyelerini yönlendirmek, iletişimi artırmak, kaynaklar oluşturmak amacıyla; 2004 yılı sonrasında Onkoloji Grubu Derneği çatısı altında gelişimini sürdürmektedir.

Onkoloji Grubu Derneği

Çalışma Grupları

Çalışma Grupları

 • Akciğer Kanseri
 • Baş Boyun Kanserleri
 • Erken ve Geç Yan Etkiler, Destek Tedaviler ve İntegratif
 • Kanser Epidemiyoloji ve Prevansiyonu
 • Gastrointestinal Kanserler
 • Genç Araştırmacılar
 • Geriatrik Onkoloji
 • Jinekolojik Kanserler
 • Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları
 • Lenfoma, Yüksek Doz ve Kemik İliği Kanserleri
 • Melanoma ve Deri Kanserleri
 • Meme Kanseri
 • Santral Sinir Sistemi
 • Temel Onkoloji
 • Ürolojik Kanserler
İletişim

Web: togd.net

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği – hemud, Society of Histologist and Embryologist – …

Bir cevap yazın