Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Klinik İmmünoloji Kongresi

Klinik İmmünoloji Kongresi

Klinik İmmünoloji Kongresi; Klinik İmmünoloji Derneği tarafından ilk olarak 9-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Concorde Hotel, Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de primer immün yetmezlikler sık görülen hastalıklar olmasına karşın, gizli kalmış bir sağlık sorunu olarak; özellikle hastalığın tanı ve tedavisine odaklanmış olan Klinik İmmünoloji Derneğinin ulusal kongresidir.

Klinik İmmünoloji Derneği, primer immün yetmezlikler alanında güncel gelişmeler ve sık rastlanan sorunlara yaklaşım, hastaların erken tanı alıp etkin tedaviye ulaşmaları amacıyla kongreyi düzenlemektedir. Kongre bilimsel programı ile güncel gelişmeleri ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarına ilgi duyan hemşire ve hastalıklara tanı koymasını kolaylaştırabilmek için hekimlere immünolojik testler ve tanıda yeri ve genetik kursları düzenleyerek bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir.

Klinik İmmünoloji Kongresi

Kongrede immün sistemin kalıtsal hastalıkları olan; günümüzde tanımlanmış 250-300 kadar primer immün yetmezlik güncel sınıflamaya göre 9 ayrı alt grupta tartışılmaktadır. Bununla birlikte kombine immün yetmezliklerin tanı ve tedavilerin yer aldığı kongrede; konusunda uzman bilim insanları ile irdelenmesinin yanında yenilikler paylaşılmaktadır. Özellikle aile hekimleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanları, allerji–immünoloji uzmanları ve asistanları, romatoloji, gastroenteroloji, enfeksiyon hastalıkları, göğüs, hematoloji, onkoloji hastalıkları gibi immünoloji ile ilgili disiplinlerde çalışan hekimler kongreye ilgi göstermektedir. Ayrıca diğer primer immün yetmezlik hastalıkları konusunda uzman konuşmacılar tarafından güncel literatür bilgileri gözden geçirilmektedir. Aynı zamanda bu konudaki klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte tedavi seçenekleri değerlendirilmektedir.

Klinik İmmunoloji Kongreleri

Klinik İmmunoloji Kongreleri

7-Klinik İmmunoloji Kongresi

7. Klinik İmmünoloji Kongresi; Covid-19 pandemisi nedeniyle bilimsel programa sadık kalınarak 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecektir.

Kongrenin ana teması “Enfeksiyon ve İmmün Sistem” olarak belirlenmiştir. Primer immün yetmezliklerin kliniğe yansıyan yüzü olan enfeksiyonlar ve tedavi seçenekleri tartışılacaktır. Covid-19 enfeksiyonunun özellikleri başta olmak üzere; primer immün yetmezliklerle ilişkisi, Covid-19 enfeksiyonunda korunmada temel taşı oluşturan Covid-19 aşıları hakkında sunumlar yapılacaktır.

Aynı zamanda primer immün yetmezliklerin tanısında ve bilimsel araştırmalarda temel araçlardan biri olan akım sitometri ile ilgili “Primer İmmün Yetmezliklerde Akım Sitometri Kursu” ve “Primer İmmün Yetmezlik Hemşire Kursu” olmak üzere iki kurs düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kongre Programı

Kongre İletişim

6-Klinik İmmunoloji Kongresi

Klinik İmmünoloji Derneği tarafından 31 Ekim – 1 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenen 6. Klinik İmmunoloji Kongresinde; Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarında “İmmün Disregülasyon” konusu ile Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarına eşlik eden veya ilk başvuru bulgusu olan “immün disregülasyon” özelliğindeki klinik tablolar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

4-Klinik İmmunoloji Kongresi

Klinik İmmünoloji Derneği tarafından 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da Trendy Lara Otel’de düzenlenen 4. Klinik İmmünoloji Kongresinde; Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarında “İmmün Disregülasyon” konusu ile Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarına eşlik eden veya ilk başvuru bulgusu olan “immün disregülasyon” özelliğindeki klinik tablolar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

3-Klinik İmmunoloji Kongresi

Klinik İmmünoloji Derneği’nin İzmir, Çeşme Sheraton Otelinde 12-15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3. Klinik İmmünoloji Kongresinde; özellikle son yıllarda saptanmış olan yeni primer immün yetmezlik etyolojilerine ve bunların patofizyolojilerine, klinik yansımaları tartışılmıştır. Bununla birlikte primer immün yetmezlikler alanındaki küresel yenilikleri ulusal ve uluslararası en yetkin ağızlardan aktarılmıştır.

2-Klinik İmmunoloji Kongresi

Primer İmmün Yetmezlikleri ile tanı ve tedavisine odaklanan Klinik İmmünoloji Derneği‘nin ikinci Klinik İmmünoloji Kongresi; 31 Mart – 3Nisan 2016 tarihleri arasında Papillon Ayscha Otel, Belek / Antalya’da düzenlenmiştir.

İkinci Klinik İmmünoloji Kongresinin temel konusu 9 primer immün yetmezlik altgrubundan birisi olan “Kombine İmmün Yetmezlikler” ile tanı ve tedavileri konusunda uzman bilim insanları ile irdelenerek, yenilikler paylaşılmıştır.

1. Klinik İmmunoloji Kongresi

1. Klinik İmmunoloji Kongresi; ilk olarak Klinik İmmünoloji Derneği tarafından 9-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Concorde De Luxe Resort, Lara / Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

İlk kongrede bu hastaların erken tanı alıp etkin tedaviye ulaşmaları amacıyla “erken ve etkin tedavi” sloganıyla düzenlenmiştir. Kongre bilimsel programını güncel gelişmeleri ön plana çıkarılmış, hekimlerin bu hastalıklara tanı koymasını kolaylaştırabilmek için; “İmmünolojik testler ve tanıda yeri” ve “genetik” kursları düzenlenerek bu alandaki eksiklikler görülmüştür. İmmün yetmezlik grubunu oluşturan antikor eksiklikleri olgularla birlikte gözden geçirilmiştir. Uydu sempozyumlarla immunglobülinlerin tedavide kullanımlarının ele alındığı oturumda; primer immün yetmezlikler alanında güncel gelişmeler, erişkinlerde immün yetmezlikleri sık rastlanan sorunlara yaklaşımlar gündeme getirilmiştir.

Klinik İmmünoloji Kongresi

İletişim

Adres: Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 67/14 PK: 06609 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 305 11 720 312 440 43 43

Faks: 0 312 440 05 03

E-Posta: klinikimmunoloji@gmail.com

Web: www.klinikimmunoloji.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çocuk Nefroloji Kongresi

Çocuk Nefroloji Kongresi

Çocuk Nefroloji Kongresi, ilk olarak Çocuk Nefroloji Derneği tarafından 29 – 31 Mayıs 1996 tarihleri …

Bir cevap yazın