Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi; ilk olarak Türk Akciğer Kanseri Derneği tarafından 25 -27 Kasım 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Her iki yılda bir düzenlenen Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, patoloji, nükleer tıp, radyoloji ve diğer akciğer kanseri/torasik onkoloji ile ilgili uzmanlık dallarını bir araya getirmektedir. Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, bölge temsilcilikleri ve çalışma gruplarını oluşturarak; multidisipliner, geniş katılımla, bilimsel, sosyal yönden zengin bir toplantı ile Türkiye’deki etkinliğini arttırmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de akciğer kanseri sağlık politikalarının oluşturulmasında çalışmalarını sürdürerek katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Özellikle yeni bilgilerin paylaşıldığı Ulusal Kongreler; dostlukların hatırlandığı ve pekiştirildiği önemli sosyal aktivitelere yer verilmektedir. Kongre tıbbi dernekleri TAKD ve TGCD; bilginin, gelişmelerin paylaşıldığı, bilgi ve yeniliklerin hastalara ulaşmasındaki sorunların konuşulmasını ile birlikte çözüm önerileri oluşturmaktadır.

Ulusal Akciğer Kanseri Kongreleri farklı bir yaklaşım ile hazırlanmakta olup; kongre tarihine kadar gerçekleştirilecek aktiviteler ile akciğer kanserinin temel sorunlarına çözüm önerileri oluşturmaktadır. Kongre amacı doğrultusunda, önerilerini kamuoyu ve sağlık otoriteleri ile paylaşarak kongreler yapmaktadır.

Ulusal Akciğer Kanseri Kongreleri, yeni bilgiler ışığında; panel, konferans, her çeşit oturum ve sunum teknikleri yanında, izleyicilerinde tartışmaya katılabildiği interaktif oturumlar gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bildirilerin tartışıldığı oturumlar ile kongreye tematik bir anlam yükleyerek ana tema belirlenmekte ve katılımcıların aktif olarak katkı sağladıkları interaktif oturumlar sunulmaktadır. Seçilmiş bildirilere, oturumlar içinde yer verilerek ve sunularak kongrenin bilimsel ve ilgi düzeyi arttırılmaktadır.

Aynı zamanda güncel bilgilerin her çeşit oturum ve sunum tekniklerinin yer aldığı Kongre; bunun yanında katılımcıların aktif olarak katkı sağlayacakları interaktif oturumlar sunmaktadır. Bunlara ek olarak, seçilen bildirilere oturumlar içinde yer vererek kongrenin bilimsel ve ilgisini arttırmayı hedeflemektedir. Global ölçekte çağın en önemli problemlerinden biri olan akciğer kanseri ile iç içe olan her daldaki hekimler ve yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıları ile kongrede bilimsel program ve sosyal program eşliğinde akciğer kanserinde toplumun bilgilendirilmesi çalışılmaktadır.

Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal Akciğer Kanseri Kongreleri

Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Akciğer Kanseri Kongreleri; dokuzuncusu 16 – 19 Aralık 2021 tarihleri arasında Cornelia Diamond Otel Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Akciğer kanseri başta olmak üzere, torasik patolojilerin tartışılacağı bilimsel program ve “yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin hastalara en iyi şekilde uygulanması” ana teması üzerine odaklanılacaktır. Bununla beraber akciğer kanserinde önleyici tıbbın önemi, tarama programları, hastalarla iletişim ve örneklerle kanserli hastaya yaklaşımın yer aldığı konular tartışılacaktır.

Bilimsel Program.Kayıt & Konaklama.İletişim

Geçmiş Kongreler

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 2020 yılında Kıbrıs’ta …

Bir cevap yazın