Hilali Ahmer

Hilali Ahmer; 11 Haziran 1868 tarihinde Dr. Marko Paşa başkanlığında, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Dr. Aziz İdris Bey gibi bir grup doktor tarafından Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa‘nın desteği ile “Mecruhin ve Marza-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti)” adı ile kurulmuştur.

Dr. Abdullah Bey; 1867 yılında Paris‘e delege olarak Milletlerarası Sıhhî Yardım Komitesi’ne gönderildi. Paris dönüşünde Osmanlı’nın daimi temsilciliğine seçilince yaptığı girişimler oldu fakat ortada teşkilatın sembolü olan haç işaretinin Hristiyanların sembolü olması ve ordu çevrelerinden gelen güvensizlik gibi sorunlar vardı. Dr. Abdullah Bey, ısrarlı çabaları sonucu herhangi bir işaret ve sembol kullanmayarak, Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa‘nın desteğini almayı başardı. Kırımlı Dr. Aziz Bey‘in de katkılarıyla Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nazırı Dr. Marko Paşa başkanlığında “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet İcra Vekilleri Heyetine yaptığı başvuru üzerine 29 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değişti. Cemiyetin adı 28 Nisan 1935 tarihinde Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947 tarihinde Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirilmiştir. 

Hilali Ahmer; Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen sürede, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koşmuştur.

Hilali Ahmer‘in kurulduğu 11 Haziran 1868 tarihi Türkiye Kızılay Derneği veya Türk Kızılayı‘nın resmen kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 …