Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakanlar Kurulu Kararıyla 15 Ekim 2008 tarihinde Piraziz, Giresun’da kurulmuştur.

Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 23-27 Mart 1992 tarihlerinde toplanan Ulusal Sağlık Kongresindeki hedefler doğrultusunda; özellikle “Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma” projesi kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı ile 1992-1993 eğitim-öğretim yılında sadece Ebelik bölümü önlisans eğitimine başlamıştır.

Bununla birlikte Yüksekokul, Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarihli kararı doğrultusunda; Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki Yüksekokullarda yapılması amacıyla Bakanlar Kurulunun 02 Kasım 1996 tarihinde 79 Sağlık Yüksekokulundan biri olmuştur.

Aynı zamanda Giresun Üniversitesi Yönetim Kurulu 06 Haziran 2008 tarihinde aldığı karar ile; Pirazizli hayırsever işadamı Ahmet Hamdi Özdemir tarafından ek olarak yeni bina inşa edilmiştir. Böylelikle Giresun Üniversitesine kazandırılan binaya taşınarak, 25 Eylül 2008 tarihinde açılışı yapılan Yüksekokul; 15 Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Ebelik, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2021 yılı itibarıyla; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümlerine henüz öğrenci alınmamıştır. Fakülte, eğitim öğretim faaliyetleri sürdürmekte olup; dersleri kadrolu öğretim elemanları ve diğer birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarının desteği ile yürütülmektedir. Koruyucu, sağlığı geliştirici, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış sağlık meslek mensubu yetiştirmektir.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı diğer sağlık disiplinleri ile iş birliği içinde bilimsel düşünceye sahip her türlü gelişmenin takipçisi olan Giresun SBF; öğretim elemanı kadrosu, öğrencileri ile halkla bütünleşmiş insan yaşamının ve sağlıklı bakımının kalitesini yükseltecek dünya standartlarında hizmet sunmayı kendine vizyon edinmiştir.

Mezunlarını Türkiye’deki diğer okulların mezunları ile yarışır hale getirmek; öğretim elemanlarının araştırmaları, öğretim programları ve uygulamaları ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen konuma getirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölümleri
  • Hemşirelik Bölümü
  • Ebelik Bölümü
  • Sosyal Hizmet Bölümü
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
  • Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
İletişim

Adres: Yeni Mahalle Fakülte Sok. No: 4 PK: 28340 Piraziz / Giresun

Telefon: 0 454 310 18 40

Faks: 0 454 310 18 46

E-Posta: sbf@giresun.edu.tr

Web: sbf.giresun.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; Balıkesir Sağlık Yüksekokulu olarak eğitim – öğretim vermek amacıyla 11 …

Bir cevap yazın